Wikikerstborrelcon/AVG op Wikimedia-projecten & de aansprakelijkheid van vrijwilligers/inhoudinhoud

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inhoud presentatie

Er is een terugkerende discussie in de NL-Wikimediagemeenschap over wat wel of niet wettelijk en ethisch toegestaan is met betrekking tot de publicatie van informatie over levende personen op Wikimediaprojecten. WMNL heeft dit eerder dit jaar verkend door een aantal experts te vragen hun mening te geven.

Er leven nu ook vragen over de aansprakelijkheid: wie is er aansprakelijk als er op een Wikimediaproject informatie wordt gepubliceerd die niet voldoet aan de wettelijke normen.

Dit kan betrekking hebben op de wetgeving rond dataprivacy (AVG), maar ook op bredere juridische kwesties (auteursrecht, haatzaaien, terrorisme, smaad...). Ligt de aansprakelijkheid bij WMF, bij een individuele bewerker of misschien zelfs bij de Wikimedianen die de bevoegdheid hebben om inhoud te verwijderen, zoals admins?

En: welke wet is van toepassing? De Amerikaanse wet, aangezien de Wikimediaplatforms gehost worden en eigendom zijn van een Amerikaanse non-profitorganisatie? Of de wet van het land waar de redacteur die inhoud toevoegt verblijft?

Hoe kunnen redacteuren op een legale en veilige manier bijdragen? En tot wie kunnen ze zich wenden als er een probleem is?

Arnoud Engelfriet, Nederlands expert op het gebied van internetrecht, en Jacob Rogers, senior legal manager bij WMF, delen hun inzicht.

Wikimedianen kunnen onderwerpen voorstellen die ze bijzonder belangrijk vinden - of specifieke vragen waarop ze graag antwoord willen . Voel je vrij om ze hieronder op te sommen.

(Houd er rekening mee dat Jacob Rogers geen direct juridisch advies kan geven aan chapters of individuele vrijwilligers vanwege zijn ethische verplichtingen als advocaat voor WMF)

English

There is a recurring discussion in the NL Wikimedia community about what is, or is not, legally and ethically allowed concerning the publication of information on living persons on Wikimedia projects. WMNL explored this earlier this year by asking a number of experts to give their opinion. Related to this, questions concerning liability are now being raised: who is liable when information is published on a Wikimedia project that does not comply with legal standards.

This can relate to legislation concerning data-privacy (GDPR / AVG), but also to wider legal issues (copyright, hate speech, terrorism, libel...). Does liability rest with WMF, with an individual editor or perhaps even with those Wikimedians who have the authority to remove content, such as admins? And: which law applies? US law, as the Wikimedia platforms are hosted and owned by a US non profit? Or the law of the country where the editor who adds content resides? How can editors contribute legally and safely? And who can they turn to if there is a problem?

Arnoud Engelfriet, Dutch expert on internet law, and Jacob Rogers, senior legal manager at WMF, will provide some insight.

Wikimedians can suggest topics of particular interest or specific questions to be addressed. Feel free to list them below. (Please be aware that Jacob Rogers cannot provide direct legal advice to chapters or individual volunteers due to his ethical obligations as a lawyer for WMF)