Wikimedia Nederland en wiki-freelancers

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

English

Steeds meer instellingen willen hun kennis en collecties delen via Wikipedia, Wikimedia Commons of Wikidata. Met enige regelmaat gebeurt het dat zo’n instelling een ervaren Wikimediaan zoekt die (tijdelijk) een project of activiteit kan uitvoeren. Inmiddels is er dan ook een groeiende groep Wikimedianen die beroepsmatig actief is als freelance-Wikiconsultant. Vaak zijn deze Wikimedianen als vrijwilliger ook actief betrokken bij activiteiten van Wikimedia Nederland.

Op zich is dit een hele positieve ontwikkeling: het laat zien dat het bijdragen aan de Wikimediaprojecten steeds meer geïntegreerd wordt in het werk van kennis- en erfgoedinstellingen. En het is een vergroting van de beschikbare capaciteit om instellingen te begeleiden. Ook Wikimedia Nederland huurt soms een ‘wiki-consultant’ in als er voor een activiteit geen capaciteit is op kantoor of onder de vrijwilligers, of als specifieke expertise vereist is.

Mogelijke knelpunten

Echter: er kunnen mogelijk ingewikkelde afhankelijkheidsrelaties en belangentegenstellingen ontstaan:

 • WMNL heeft als uitgangspunt dat zoveel mogelijk werk door vrijwilligers wordt gedaan, terwijl sommige vrijwilligers er als freelancer ook belang bij hebben om betaalde opdrachten te acquireren.
 • Er kan verwarring ontstaan over de status van activiteiten: doet iemand iets als vrijwilliger of is het in het kader van een betaalde opdracht?
 • WMNL wordt door GLAM-partners op zoek naar een goede freelancer gevraagd om aanbevelingen. Hoe gaan we daar op een eerlijke en transparante manier mee om?

Om problemen te voorkomen en transparantie te bevorderen heeft het bestuur van WMNL een aantal gedragsregels opgesteld.

Opdrachtverlening door WMNL

 • WMNL huurt zelf alleen freelancers in als een taak niet door vrijwilligers of medewerkers kan worden uitgevoerd
 • WMNL vermijdt het zoveel mogelijk om aan freelancers opdrachten te verlenen die inhoudelijk een grote overlap hebben met WMNL-activiteiten waar ze als vrijwilliger al bij betrokken zijn
 • WMNL verleent nooit betaalde opdrachten aan bestuursleden. (Zie ook Beleid ten aanzien van belangenverstrengeling).
 • Opdrachtverlening door WMNL aan freelancers gebeurt op basis van een gedetailleerde beschrijving van uit te voeren taken, op te leveren resultaten, rapportage en feedback, tijdspad en beslissingsbevoegdheid.
 • WMNL legt bij opdrachtverlening vast dat freelancers zich dienen te houden aan de regels die op Wikimedia-projecten gelden m.b.t. gebruik en naamgeving van useraccounts, en melding maken van ‘bewerkingen in opdracht’.

Opdrachtverlening door derden (=niet Wikimedia Nederland)

 • Vrijwilligers die actief zijn als freelancer kunnen voor de acquisitie en uitvoering van opdrachten geen beroep doen op vergoedingen van reis- of andere kosten door Wikimedia Nederland. Zij kunnen voor de acquisitie of uitvoering van opdrachten ook geen gebruik maken van @wikimedia.nl-emailaccounts of WMNL-visitekaartjes.
 • Wikimedia Nederland geeft geen aanbevelingen aan instellingen die op zoek zijn naar een freelancer. Op verzoek van de instelling zal WMNL vacatures verspreiden via de Wikimedia Nederland mailinglijst. (aanmelden via https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/WikimediaNL-l)
 • Wikimedia Nederland geeft alleen referenties over een Wiki-freelancer als de betrokken persoon daarvoor toestemming heeft gegeven.


Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 februari 2020.