2017 Movement Strategy

Uit Wikimedia
Ga naar: navigatie, zoeken

2017 Movement Strategy

In 2017 heeft de Wikimedia Foundation het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een nieuwe meerjarenstrategie voor de Wikimedia-beweging. Meer informatie over dit proces is te vinden op Meta.

Individuele bewerkers en organisaties binnen de internationale beweging, zoals chapters, krijgen de kans om in alle fasen van het proces ideeën te opperen en commentaar te leveren.

 • Op deze pagina houden we je op de hoogte van activiteiten die Wikimedia Nederland organiseert in het kader van de ontwikkeling van de Movement Strategy.
 • WMF heeft voor een coördinator aangesteld die de discussies binnen de Nederlandstalige gemeenschap gaat ondersteunen. Dat is SPQRobin. Op de Nederlandstalige Wikipedia heeft hij een projectpagina aangemaakt waar iedereen kan meediscussiëren.

WMNL Discussiebijeenkomst 18 maart

Op 18 maart was er een eerste discussiebijeenkomst over de Movement Strategy.Daar is gepraat over hoe de Wikimedia-beweging er over 15 jaar uit zou moeten zien en welke obstakels en valkuilen er te verwachten zouden kunnen zijn. Dat leidde tot deze eerste voorlopig lijst van thema's die in de Movement Strategy aan de orde zouden kunnen komen.

English summary on Meta


Technische/software verbeteringen

 • deelnemen/bijdragen van kennis wordt makkelijker en de gebruikersvriendelijkheid hoger
 • WP reageert sneller op relevante technologische ontwikkelingen, het platform is geredesigned.
 • Proces van contentdonatie is vereenvoudigd, zodat zelfs vanaf mobiel upload van beeld en toevoegen van metadata simpel is
 • Automatische vertaling (machine translation) werkt goed/uitstekend.

obstakels en valkuilen:

ontbrekende techniek, gemeenschap huiverig voor grote veranderingen

Gemeenschap: groei en bloei

 • De gemeenschap is constructief en verwelkomend. De sociale interactie tussen bewerkers wordt door goede ‘facebook-achtige’ software ondersteund.
 • De gemeenschap is (wereldwijd) groot en divers genoeg om alle types kennis en alle kennisvelden te kunnen bestrijken
 • De noodzaak tot groei en diversificering van de gemeenschap is geaccepteerd.
 • Voor bewerkers zijn effectieve trainings- en opleidingsprogramma’s beschikbaar, die mogelijk deels ook verplicht zijn.

obstakels en valkuilen:

 • behoudendheid, afwerende en gesloten cultuur.Meer inhoud/bronnen beschikbaar voor gebruik in Wikimedia-projecten

 • Wereldwijd is er een verruiming van het auteursrecht zodat meer informatie in het publieke domein komt. Het gebruik van CC-licenties wordt algemeen gangbaar.
 • Meer informatie is beschikbaar in machine readable format
 • Alle werken in het publieke domein zijn opgenomen in een Wikimedia-project.
 • Alle databases zijn gesynchroniseerd/gekoppeld met Wikidata,
 • Bijdragen aan Wikipedia wordt logisch, het corrigeren van fouten tweede natuur.

obstakels en valkuilen:

behoudendheid bij eigenaren kennis/content/data. Commerciële belangen. Terughoudendheid overheid.


Inhoud en betrouwbaarheid van Wikipedia en andere projecten

 • Wikipedia beslaat wereldwijd het totale kennisveld.
 • Wikipedia blijft betrouwbare en neutrale informatie geven en is niet activistisch.

obstakels en valkuilen:

 participatie, diversiteit van de gemeenschap. Fake news: neutraliteit en verifieerbaarheid staan onder druk. Tegenwerking overheid en commerciële sector.


Wikipedia geintegreerd in het onderwijs

 • Wikipedia wordt overal gebruikt in het onderwijs gebruikt als kennisbron.
 • Bijdragen aan Wikipedia is onderdeel van het curriculum

obstakels en valkuilen:

 • onderwijs verstard, leidt op tot consument van kennis en niet tot producent, slechte reputatie wikipedia bij docenten,  .


Globalisering van de projecten en de gemeenschap

 • Wikipedia heeft actieve en grote gemeenschappen in Afrika, Midden Oosten en Verre Oosten, Latijns-Amerika .  
 • De twintig grootste wereldtalen hebben een volwaardige eigen WP ter grootte van de huidige Engelstalige WP.

obstakels en valkuilen:

 • onderwijs in de betreffende talen/regio’s, beschikbaarheid van voldoende vrije tijd om Wikipedia te kunnen bewerken vrijheid van meningsuiting, internettoegang.

Uitgebreid verslag