Jaarplan 2014

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De totstandkoming van het Jaarplan 2014 van WMNL verloopt via een transparant proces.

Meepraten over concept jaarplan en begroting 2014

Algemene ledenvergadering 21 september 2013

Op de agenda staat de vaststelling van het jaarplan 2014 en de begroting. Feedback op de documenten is nog steeds welkom. Dit kan bij uitstek op de overlegpagina, Overleg:Jaarplan 2014 of via de "wikimedianl-l" maillijst (https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedianl-l).

WikiZaterdag 31 augustus: discussie over concept jaarplan en begroting

Op zaterdag 31 augustus is er de kans om met bestuursleden en directeur te praten over het jaarplan 2014 en bijbehorende begroting. Achtergrondinformatie:

Concept jaarplan

Aanzet begroting

Gedetailleerde berekening programmakosten

Kruistabel activiteiten/prioriteiten


Aanmelden kan via de wikizaterdag pagina.

Bestuursweekend 24/25 augustus

Het bestuur heeft een bestuursweekend op 24 en 25 augustus gehouden. Tijdens dat bestuursweekend is een concept jaarplan en een concept begroting besproken. Besluit 20130824-3 Het bestuur besluit om het Jaarplan 2014 in te delen naar prioriteiten, te voorzien van een kruistabel met de key initiatives zodat de relatie met het strategisch plan behouden blijft, en die versie te presenteren aan de ALV.

Prioriteiten

In het concept jaarplan zijn de volgende prioriteiten voor het jaar 2014 benoemd. De Romeinse cijfers in de omschrijving verwijzen naar onderdelen van de strategie 2013-2015. Het bestuur heeft op basis van een onderlinge peiling de volgorde van de prioriteiten bepaald.

 1. Meer vrijwilligers en meer bewerkers mobiliseren. Inzet van kantoorcapaciteit vooral op de activiteiten die hieraan maximaal bijdragen. [zie I.1]]
 2. Verbeteren van de interactie met de Wikipedia-gemeenschap. [zie I.2]
 3. Inhoudelijk focus op één of twee (nieuwe) thema’s buiten het traditionele GLAM-bereik met groot potentieel om nieuwe bewerkers en vrijwilligers te werven [zie II.2]
 4. Bestendigen en verder uitbouwen van huidige relaties met grote GLAM instellingen; selectief/kritisch zijn bij het honoreren van nieuwe verzoeken tot samenwerking. [zie II.1]
 5. Verschillende doelstellingen op het gebied van communicatie met het grote publiek, leden- en donateurswerving aan elkaar koppelen door middel van één grote publiekscampagne. [zie II.4]
 6. Verkennen van de mogelijkheden om op het terrein van educatie actief te worden, leidend tot een beslissing over het al dan niet ontwikkelen van een programma op dit terrein. [zie II.1]

Proces

 • WikiZaterdag 4 mei over Motivaction
 • WikiZaterdag 15 juni brainstorm activiteiten jaarplan 2014 - verslag van de brainstorm
  • De resultaten van 15 juni worden als volgt verder aangevuld en uitgewerkt:
  • Visualiseren en in schema plaatsen van alle ideeën (Paul)
  • Breder communiceren van de uitkomsten en het verdere proces via mailinglist en andere mogelijkheden (Hans)
  • Aanvullen en complementeren van de ideeën via wiki / mail (leden)
  • Verder uitwerken van ideeën: smart maken, schatting euro's, schatting uren vrijwilligers en staf, uitvoerbaarheid, prioriteren
 • In de zomer kan iedereen dus zijn ideeën hier en bij het bestuur kwijt voor jaarplan 2014
 • Wikizaterdag 27 juli bespreking stand van zaken, zo mogelijk verdieping ideeën van 15 juni
 • 24/25 augustus 2013 bestuursweekend, bestuur werkt aan concept jaarplan en begroting
 • 29 augustus 2013 publicatie concept jaarplan en begroting 2014

De leden hebben de gelegenheid te reageren op concept jaarplan en begroting 2014*. Uiteraard per mail, maar ook op:

 • Wikizaterdag 31 augustus mogelijkheid om over concept te praten met enkele bestuursleden
 • 5 september 2013 bestuursvergadering, vaststellen concept dat naar de ALV gaat en het formulier voor de FDC-aanvraag.
 • 15 september 2013 uiterste inzenddatum laatste amendementen voor behandeling tijdens ALV
 • 21 september 2013 de ALV stelt jaarplan en begroting 2014 vast

Zie ook