Algemene ledenvergadering 2020-09-26/Aanvullende informatie nav vragen tijdens ALV

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tijdens de ALV van 26 september 2020 is gevraagd om aanvullende informatie over drie onderwerpen. Die informatie wordt hieronder gegeven.

1. Kosten Gendergap en Techstorm 2019 versus verkregen externe financiering

Tijdens de ALV is gevraagd om een overzicht van de kosten gemaakt  in 2019 voor de Techstorm/Hackathon en het Gendergapproject, afgezet tegen de oorspronkelijke begroting en de door WMNL verworven externe fondsen die voor deze activiteiten waren geoormerkt.

Samenvattend:

  • oorspronkelijk begroot voor de genoemde activiteiten: € 41.366
  • waarvan geoormerkte externe financiering: € 21.167
  • uiteindelijke kosten: € 36.830
Kosten
Project.nr Omschrijving Kosten € Totaal € uren personeelskosten à €31,57/uur
1020 Gendergap algemeen
Kantoorbenodigdheden 59,00
Drukwerk 38,00
Cadeau 28,00
Reis- en verblijfkosten, overige onkosten vrijwilligers 825,00
€ 950 154 € 4.862 € 5.812
1010 Coding Da Vinci/Deel je data
4x zaalhuur + consumpties 680,00
€ 680 85 € 2.683 € 3.363
1026 Hackathon/Techstorm
Kantoorbenodigdheden 154,00
Drukwerk 357,00
Locatiekosten (StayOkay): huur ruimtes, catering, overnachtingen 8.518,00
Huur apparatuur 557,00
Koerier 168,00
Ingehuurde externe expertise (Digital Ants ) 2.517,00
Diverse spullen (keycords, stroopwafels, etc) 168,00
Badges 130,00
Cadeautjes 170,00
Social event (Toegang Rijksmuseum etc) 585,00
Diner met org.team Techstorm 148,00
Reis- en verblijfkosten, overige onkosten vrijwilligers 1.142,00
€ 14.614 443 € 13.986 € 28.600
totaal € 15.294 682 € 21.536 € 36.830
Begroting kosten uren totaal
Gendergap € 3.000 200 € 6.314,00 € 9.314
Techstorm/Hackathon € 19.950 200 € 6.314,00 € 26.264
Deel je data € 2.000 120 € 3.788,40 € 5.788
€ 24.950 520 € 16.416,40 € 41.366
Externe dekking
Donatie familiefonds; geoormerkt voor gendergap € 16.667
Subsidie OCW voor Deel je Data en Techstorm € 10.500
€ 27.167

2. Besteding uren 2019

Er is gevraagd om meer inzicht te geven in de besteding van uren in 2019.  Hieronder een overzicht:

2019 uren %
Programma 1: Gemeenschap 431,5 5,6
Programma 2: Vrije kennis 1759,5 22,7
Programma 3: Outreach 967 12,5
Communicatie 650 8,4
Bestuur, fondsenwerving, rapportage en internationaal 981 12,7
Kantoor, financiën & personeelszaken 1712 22,1
Vakantie, ziekte en feestdagen 1237 16,0
totaal 7738 100,0
Grootste projecten qua personeelsinzet uren %
Nederland en de wereld (incl. Wiki goes caribbean) 631 8,2
Hackathon/Techstorm 2019: 443 5,7
WikiconNL 425 5,5
Veldverkenning Wikimedia en de bibliotheken 319 4,1
Grootste overige activiteiten qua personeelsinzet uren %
Office management 813 10,5
Communicatie: website, social media, nieuwsbrief. 485 6,3
Rapportage en audit 326 4,2

3. Verduidelijking relatie tussen activiteit Techstorm en Inhoudelijke Thema’s in Jaarplan 2021

Naar aanleiding van vragen tijdens de ALV is de inleidende tekst van hoofdstuk 2  en van sectie 2.3 van het jaarplan aangepast om beter duidelijk te maken hoe de Techstorm zich in 2021 zal verhouden tot de drie inhoudelijke thema’s:

2. Inhoudelijke thema’s

Was:

WMNL organiseert en ondersteunt activiteiten gekoppeld aan inhoudelijke thema’s. Dit zijn onderwerpen waarvan de vereniging vindt dat deze meer aandacht verdienen. Binnen de drie kernprogramma’s Gemeenschap, Vrije Inhoud en Outreach worden zoveel mogelijk activiteiten ontwikkeld die bijdragen de inhoudelijke thema’s.

Wordt:

WMNL organiseert en ondersteunt activiteiten gekoppeld aan inhoudelijke thema’s. Dit zijn onderwerpen waarvan de vereniging vindt dat deze meer aandacht verdienen. Voor 2021 zijn dit Diversiteit en Inclusiviteit (Gendergap & Nederland en de Wereld) en Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

2.3 Techstorm

Was:

2.3 Techstorm

In de afgelopen jaren is er vanuit het Gendergap project succesvol een nieuwe formule ontwikkeld voor het organiseren van Hackathons: De Techstorm.

We organiseren in 2021 een Techstorm die betrekking heeft op alle inhoudelijke thema’s waar WMNL aan werkt. Waarbij we wederom nadruk leggen op een gebalanceerde aanwezigheid van genders én het aantrekken van nieuwe, startende Wikimedianen die hun technische Wiki kennis willen uitbreiden.

Wordt:

2.3 Verdere activiteiten ter ondersteuning van de thema’s

Synergie vanuit kernprogramma’s

Bij het ontwikkelen van activiteiten in de drie kernprogramma’s Gemeenschap, Vrije Inhoud en Outreach wordt zoveel mogelijk getracht aan te sluiten bij de inhoudelijke thema’s.


Thema-overkoepelende Techstorm

In de afgelopen jaren is er vanuit het Gendergap project succesvol een nieuwe formule ontwikkeld voor het organiseren van Hackathons: De Techstorm.

We organiseren in 2021 een Techstorm die betrekking heeft op alle inhoudelijke thema’s waar WMNL aan werkt. Zo willen we interactie tussen de werkgroepen stimuleren, en meer vrijwilligers motiveren om actief te worden in de organisatie van grote evenementen.

Vanzelfsprekend leggen we ook weer de nadruk op een gebalanceerde aanwezigheid van genders én het aantrekken van nieuwe, startende Wikimedianen die hun technische Wiki kennis willen uitbreiden.

Volledige tekst jaarplan.