Algemene ledenvergadering 2020-09-26

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Algemene ledenvergadering 26-09-2020

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 26 september 2020

 • Toezending inlogcodes voor online vergaderomgeving per mail aan de deelnemers: 10.00 uur
 • Inloggen: 13.00 uur
 • Aanvang en duur: zaterdag 26 september 2020, 13:30 tot 16:00 uur
 • Locatie: Online via Zoom.

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering op zaterdag 26 september 2020. In overleg met het bestuur heeft Wikimedia Nederland besloten om de ALV op 26 september a.s. volledig online plaats te laten vinden. Niet alleen vinden we de veiligheid van onze leden en personeel belangrijk, maar we willen ook graag dat iedereen deel kan nemen op een gelijke manier. Daarom is er niet gekozen voor een mix van online en offline vergaderen.

Machtiging voor ALV

Wie zelf niet kan aansluiten bij de ALV maar wel wil mee beslissen kan een aanwezig lid machtigen. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wie u wilt machtigen.

Aanmelden bijwonen ALV

Om te weten hoeveel mensen we kunnen verwachten én om u de vergaderlink toe te kunnen sturen, vragen we u om in te schrijven. Aanmelden kan via dit inschrijfformulier

Bekijk ook hoe online vergaderen en stemmen in zijn werk gaat (openbaar en geheim).

De vergaderlink sturen wij u op de dag zelf (26 september) om 10.00 uur. Graag tot zaterdag 26 september online.

Jan-Bart de Vreede, voorzitter


Voorlopige Agenda Algemene ledenvergadering 26 september 2020

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Bespreken en goedkeuren notulen ALV 28 september 2019
 4. Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019
  1. goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2019 (stemmen)
  2. decharge bestuur voor beleid 2019
 5. Verkiezingen nieuw bestuur[1]
  1. vaststellen kiescommissie
  2. voorstellen (nieuwe) bestuursleden
  3. Stemming
 6. Korte toelichting stand van zaken 2020
 7. Jaarplan en begroting 2021
  1. vaststellen jaarplan en jaarrekening 2021
  2. Vaststellen contributie
 8. Movement Strategy 2030: discussie over implementatie
  1. WMF vraagt chapters en andere organisaties om discussies te faciliteren over implementatie van de Movement Strategy 2030 (zie mail)
 9. Korte update Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR)
 10. Rondvraag


Links naar documenten

Notulen ALV 28 september 2019

Jaarverslag en jaarrekening 2019

Jaarplan en begroting 2021

Overzicht kandidaat bestuursleden

(Na de ALV geplaatst:) Aanvullende informatie naar aanleiding van vragen tijdens ALV

 1. Alhoewel er drie vacatures zijn in het bestuur hebben zich nu twee kandidaten aangemeld. Er zijn gesprekken geweest met diverse kandidaten, maar mede door de Coronacrisis hebben deze nog geen derde kandidaat opgeleverd. Het huidige bestuur heeft een aantal kenmerken voor een kandidaat opgesteld en we zijn in contact met diverse potentiële kandidaten.  Het huidige bestuur stelt voor de 3e zetel dan ook vacant te laten en zo snel mogelijk de selectie van een persoon af te ronden die zich kandidaat wil stellen voor de volgende ALV.