Archief/Discussiestukken oprichting organisatie/Doelstelling

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.


For the english version of this article, see purpose.

De Doelstelling van Wikimedia Nederland.


 1. WIKIMEDIA NEDERLAND wijdt zich aan de bevordering en ondersteuning, zowel direct als indirect, van de toepassing, plaatsing, gebruik, en vertaling, van de projecten van Wikimedia Foundation, Inc. WIKIMEDIA NEDERLAND is gemachtigd de merken en beeldmerken te gebruiken van de vereniging zonder winstoogmerk volgens het Amerikaanse recht Wikimedia Foundation, Inc. Deze machtiging kan door de Wikimedia Foundation, Inc. naar eigen inzicht en op ieder moment worden ingetrokken, wat ook aangegeven moet worden in een eventuele merklicentieovereenkomst die gesloten wordt om deze vergunning te formaliseren.
 2. De vereniging is een nationale afdeling van Wikimedia Foundation Inc. (Florida, USA). Dit is geen beperking van de onafhankelijkheid van de vereniging. De Wikimedia Foundation fungeert als koepelorganisatie van alle nationale Wikimedia-afdelingen, coördineert de activiteiten die voortvloeien uit het doel van de vereniging op internationaal gebied en heeft het beheer over de naam Wikimedia en de namen van de verschillende internationale Wikimedia-projecten.
 3. Het doel van de vereniging moet met name gediend worden door:
  • het beheer en de financiële bevordering van het beheer van internetsystemen voor het scheppen, verzamelen respectievelijk verspreiden van vrije inhoud - waaronder het werven van fondsen namens de Wikimedia Foundation Inc.. Het zwaartepunt moet daarbij op de verschillende internationale Wikimedia-projecten liggen.
  • de verspreiding en de bevordering van de verspreiding van vrije inhoud op andere wijzen, bijvoorbeeld in digitale of gedrukte vorm, met het zwaartepunt op de inhoud van de verschillende internationale Wikimedia-projecten.
  • het verwerven, beschikbaarstellen en verspreiden van informatie alsook het publiciteitswerk, zoals het doen uitgaan van persberichten, betreffende de thema's van vrije inhoud, wiki's en de verschillende Wikimedia-projecten. Dit kan bijvoorbeeld door bijeenkomsten, aanwezigheid op beurzen, het geven van spreekbeurten of informatiemateriaal gebeuren.
  • het oplossen van wetenschappelijke, sociale, culturele en rechterlijke vraagstukken die verband houden met vrije inhoud en wiki's, bijvoorbeeld door expertrapportage, studies en het verlenen van beurzen.
 4. Echter, WIKIMEDIA NEDERLAND is geen onderdeel van het gemeenschapsleven binnen de Wikimedia-projecten.
 5. De vereniging kan middelen, voorzover die uitsluitend voor bovenvermelde doeleinden worden gebruikt, ook voor andere rechtspersonen met belastingvoordelen, bijvoorbeeld publiekrechtelijke rechtspersonen verwerven en aan hen doorgeven, alsook deelnemen aan of lid worden van rechtspersonen met belastingvoordelen.