Overleg:Archief/Discussiestukken oprichting organisatie/Doelstelling

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

opmerkingen naar aanleiding eerste aanzet conceptstatuten

Opmerkingen afkomstig van voorheen Overleg:Oprichting Wikimedia Nederland als lokale afdeling van de Wikimedia Foundation.Dedalus 17 mei 2005 08:28 (UTC) Let op: het artikel Doelstelling is artikel 2 in de Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland. Opmerkingen hieronder over artikel 2 hebben betrekking op het gehele artikel. En overigens is naar aanleiding van onderstaande opmerkingen de formulering van de doelstelling gewijzigd van de vertaling van de doelstelling in de bylaws van de Wikimedia Foundation naar de formulering van de doelstelling in Franse statuten. De onderstaande opmerkingen verwijzen nog naar de leden van de formulering van de doelstelling in de bylaws van de Wikimedia Foundation.Dedalus 17 mei 2005 08:33 (UTC) Opmerkingen Andre Engels

 • Artikel 2 (algemeen): Zou het niet beter zijn hiervan een apart artikel te maken? Artikel 2.1 gaat over doel, artikel 2.2 meer over middelen, dat is toch een duidelijk verschil.
Dat is exact het onderscheid dat het standaardmodel precies maakt doel en doelstellingen enerzijds en middelen of activiteiten anderzijds. Stel je een inhoudelijke wijziging voor of alleen een hernummering? Dedalus 16 mei 2005 14:03 (UTC)
 • Artikel 2.1: Ik zou hier graag meer algemeen blijven. We beperken ons hier bijvoorbeeld al tot online. Meer specifiek kunnen we zijn in 2.2. Ik zou willen voorstellen niet meer dan: "Het doel van de vereniging is de ontwikkeling en zonder tegenprestatie beschikbaar stellen van informatie, onder een open licentie."
Zie Doelstelling de formulering is een letterlijke vertaling van het artikel 'purpose' uit de bylaws van de Wikimedia Foundation. Dedalus 16 mei 2005 14:03 (UTC)
 • Artikel 2.2: "In aanvulling op het beheren van (...)" Niet mee eens: Wikipedia wordt niet beheerd door de local chapter, maar door WMF en/of de gezamenlijke gebruikers. Ook ben ik nog niet overtuigd dat het expliciet noemen van de projecten hier uberhaupt een goede zaak is. Ik zou hier iets willen schrijven als:
De ledendoelgroep is de gezamenlijke gebruikers ... Dedalus 16 mei 2005 14:03 (UTC)
Desondanks is het niet de op te richten vereniging die dit beheer doet. - André Engels 16 mei 2005 18:15 (UTC)
Een alternatieve formulering van artikel 2 zou kunnen zijn de formulering van de doelstelling in de Duitse statuten met 1 aanpassing: verwijzing naar de Nederlandse Successiewet in plaats van die Duitse wet- of regelgeving. Dedalus 16 mei 2005 20:22 (UTC)
  • Zij tracht dit doel te bereiken door het aanmoedigen en ondersteunen van de verdere groei en ontwikkeling van open inhoud, gemeenschapssoftware WikiWiki-gebaseerde projecten, inzonderlijk de projecten die worden beheerd door de Wikimedia Foundation, alsmede alle overige haar ter beschikking staande wettelijke middelen.

Opmerkingen Muijz

 • Antwoord aan André Engels: Het is m.i. gebruikelijk om doel en middelen in 1 artikel samen te brengen.
 • Is het zinvol om projecten als Wikipedia en Wiktionary expliciet te noemen? M.i. zijn de eerste twee zinnen van art. 2.2 voldoende.

eerste commentaar

Hoort deze pagina geen Wikimedia-pagina te zijn? Ik begrijp niets van de volledige afwezigheid van structuur in de artikelen die nota bene over de oprichting van een nl-Wikimedia-organisatie gaan. -- Quistnix 28 apr 2005 10:49 (UTC)

Nee, dit betreft de doelstelling van de op te richten organisatie en niet de doelstelling van deze wiki. Enne, ik ben geen sysop, anders had ik er wat aan gedaan. Maar op deze wiki is geen naamruimte Wikimedia. Er is wel een naamruimte Wikipedia. Nu zijn er artikelen waarvan de naam begint met Wikimedia: maar dat is technisch nog niet hetzelfde als een artikel in een Wikimedia: naamruimte. En ondertussen weet ik ook dat het nu creëren van een Wikimedia: naamruimte uitermate gecompliceerd wordt door het bestaan van artikelen waarvan de naam begint met Wikimedia:. Ik ga er eens iets op meta: over roepen. Het logo is namelijk ook nog steeds niet aangepast. Dedalus 28 apr 2005 20:02 (UTC)
Er is nu een wikimedia-naamruimte, en alle artikelen die begonnen met wikimedia: zijn we kwijt. Als je nog niet in de kroeg bent geweest. Ga dan nu ajb offline en probeer of er nog een versie van de kroeg in je cache hangt, dan kun je die bewaren en archiveren, of de inhoud terugplakken. Dedalus 30 apr 2005 13:09 (UTC)

Mij valt op dat er al lijkt te zijjn gekozen voor een naam, en dat veel wordt gesproken over wat de organisatie niet is en niet gaat doen. Zoiets moet je niet opnemen in doelstellingen. Als de organisatie zich met bepaalde zaken niet dient bezig te houden, zal dat moeten worden dichtgetimmerd in de statuten. Verder vraag ik me aaf of het wel zo zinvol is om in de doelstellingen websites bij naam en toenaam te noemen. Als er om wat voor reden ook een wijziging in de naamstructuur van de infrastructuur zal plaatsvinden, zouuden de statuten moeten worden aangepast. Dat kost geld. In de doelstellingen dienen m.i. de doelstellingen omschreven, maar zonder specifieke details. Muijz 7 mei 2005 11:32 (UTC)

Dit is dus niet wat de doelstelling zou moeten zijn

De doelstelling van een Nederlandse organisatie is mijns inziens een vertegenwoordiging van de WMF en het ondernemen van activiteiten die de doelstelling van de WMF ondersteunen. Door expliciet projecten te noemen als nl.wikipedia.org en nl.wiktionary.org in plaats van wikipedia.org en wiktionary.org leg je een relatie met die projecten. In het geval van nl.wikipedia.org ontken je de en.wikipedia.org waar mogelijk meer Nederlanders in actief zijn als in de nl.wikipedia.org. In het geval van wiktionary is dat niet gewenst omdat nl.wiktionary.org waarschijnlijk opgaat in de Ultimate Wiktionary en daarmee als zelfstandig project verdwijnt.

Trademarks

Waar de Nederlandse organisatie gebruik maakt van de namen als "Wikimedia", "Wikipedia", "Wiktionary", "Wikinews" enzevoort is dit met goedkeuring van de WMF. Zelfs de voortdurende naamgeving van een organisatie is afhankelijk van een goede relatie met de WMF. Een organisatie kan een afhankelijkheid hebben naar een andere organisatie. Dit staat mijns inziens een artikel 24 status niet in de weg.

Hosting

Het is niet de bedoeling dat de NO aan hosting gaat doen. Als er voldoende middellen zijn om servers aan te schaffen dan zullen die in daartoe door de WMF aangewezen locaties staan en zullen ze door de WMF beheerd worden.

Dat weet je toch niet? Misschien is het wel de beddoeling van onze organisatie om aan hosting te doen. Of bedoel je wellicht: ik (= GerardM) vind dat de organisatie niet aan hosting moet doen? Muijz 17 mei 2005 17:08 (UTC)

Andere uitgaven

In het artikel Meta:Donations:Putting your money where your mouth is wordt gesproken over hoe je geld kunt vragen aan het publiek en dat geld op een volstrekt open wijze naar de gestelde doelen kan sluizen. Cruciaal aan dit schema is dat de doelen zijn goedgekeurd. Cruciaal is dat die doelen accoord bevonden worden door de WMF immers, de organisatie vertegenwoordigt de doelstellingen van de WMF.

Rode link. Muijz 17 mei 2005 17:08 (UTC)
configuratie probleem van deze wiki. Het artikel kan je op Meta lezen.. GerardM 17 mei 2005 22:49 (UTC)
Misschien kun je even een URL geven? Muijz 17 mei 2005 22:58 (UTC)

Reserves

Een Nederlandse organisatie zal kosten maken. Ook zullen bestuursleden van de organisatie kosten maken. Ik ben benieuwd wat onder een "toelage" wordt verstaan.

Er staat niet "een toelage" er staat "geen toelagen". Muijz 17 mei 2005 17:08 (UTC)
De vraag is dan wat wordt onder "toelagen" verstaan. GerardM 17 mei 2005 22:48 (UTC)
Beschik je over een zogeheten 'woordenboek'? Muijz 17 mei 2005 22:58 (UTC)

Betrokkenheid bij gemeenschappen

Wanneer we geen betrokkenheid claimen bij een gemeenschap, dan kan in geval van een proces in Nederland tegen de WMF de organisatie de WMF ondersteunen. De organisatie is echter geen partij en kan ook niet als zodanig gedaagd worden wanneer we geen enkel project met name noemen in statuten noch regelementen. De WMF is de partij die inhoudelijke verantwoordelijkheid kent voor de projecten en die daardoor aan gemeenschappen eisen kan stellen.

Doelstelling is onvoldoende geformuleerd

Omdat de doelstelling onvoldoende geformuleerd is en zeker niet acceptabel zal zijn voor de WMF is het onzinnig om aan statuten te werken. Statuten en regelementen zijn een afgeleide van de doelstellingen. GerardM 17 mei 2005 16:49 (UTC)

Wij richten een onafhankelijke organisatie op - dit is een eis van de belastingdienst om voor de art. 24 status in aanmerking te komen. Of de doelstelling acceptabel is voor de WMF is dus irrelevant. Muijz 17 mei 2005 16:53 (UTC)
De formulering van de doelstelling is op een haar na perfect. Tegen deze formulering zal de board m.i. geen onoverkomelijke bezwaren hebben. Vooralsnog is naar de heersende Wikimedia opvatting consensus over de huidige formulering van de doelstelling (en in [[Conceptstatuten Wikimedia Nederland]] staat er achter Artikel 2 niet meer dan {{:Doelstelling}} dus voel-je-vrij-en-ga-je-gang en volg http://nl.wikimedia.org/w/index.php?title=Doelstelling&action=edit . Dedalus 17 mei 2005 20:16 (UTC)
Kennelijk vindt Gerard de doelstelling niet perfect geformuleerd. Misschien kan hij wat verbetervoorstellen doen. Muijz 17 mei 2005 20:29 (UTC)
Nou Gerard, waar blijven de voorstellen? Muijz 17 mei 2005 22:58 (UTC)

Londenp en reacties

{verplaatst van Overleg:Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland Dedalus 18 mei 2005 07:35 (UTC)) alle talen van de wereld vervangen door Nederlands en aan Nederlands verwante talen, Uit de statuten blijkt niet dat de doelstelling van de ondersteuning zich richt op de Nederlandstalige projecten, naast ondersteuning van de WMF voor hardware en dergelijke.Londenp 17 mei 2005 19:13 (UTC)

Commentaar bij je wijziging van art. 2: ondersteuning specifiek richten op Nederlandstalige projecten was meen ik niet de bedoeling. Moeten we je amendement opvatten als een pleidooi voor het specifiek steunen van Nedelandstalige projecten? Muijz 17 mei 2005 20:21 (UTC)
Inderdaad, mijn idee is dat de local chapter, ook primair lokaal zijn activiteiten moet richtenLondenp 18 mei 2005 06:10 (UTC)
Dat is niet waar de WMF een local chapter voor wil. Het is een vertegenwoordiging in Nederland en niet voor activiteiten ten bate van de Nederlandstalige projecten dit suggereerd immers weer een relatie die zeker niet exclusief is. De Friese, Limburgse wikipedia worden evenzeer door een chapter ondersteund. GerardM
GerardM schrijft: "Dat is niet waar de WMF een local chapter voor wil." Op deze manier komt de art. 24 status toch echt in gevaar, lijkt me. Het is volstrekt irrelevant wat WMF wil. Wij zijn een eigen en onafhankelijke organisatie. Dus Gerard, misschien kun je gewoon schrijven: "dit is niet wat ik (=GerardM) wil"? Muijz 18 mei 2005 10:11 (UTC)
Wat dachten jullie van ..... ondersteunt alle Wikimedianen woonachtig in het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden. Dan zijn we tot Nederlands algemeen nut, maar we laten in het midden welke taal we ondersteunen. Dat geeft ons dus ook ruimte om Papiamento, Sranan Tongo, Fries, Limburgs, Nederduits etc te ondersteunen!!! Walter van Kalken (Waerth) 18 mei 2005 18:23 (UTC)
Kijk eens hierboven ik stel voor Nederlands en aan Nederlands verwante talen, ik geloof dat we het daar allemaal over eens zijn toch? Londenp 19 mei 2005 20:33 (UTC)

Ook nav IRC e.d. is de meerderheid van mening dat de doelstelling niet beperkt moet worden tot Nederlands en Nederlands aanverwanten talen. Om een consensus te bereiken, leg ik me neer bij het meerderheidsstandpunt Londenp 31 mei 2005 07:26 (UTC)

wat we willen

Wat we willen doen we in nauwe samenwerking met de board. Wat we willen wordt ingegeven door wat we willen zien als noodzaak op lange termijn om een organisatie in Nederland op te richten. Er is een IRC chat op 6 mei geweest waaraan twee leden van de board hebben deelgenomen, zie de log. Enkele kenmerkende uitspraken:
[21:36] <jwales> There are only two reasons (broadly speaking) to have a local organization...
[21:36] <jwales> 1. Fun for the people in the country, it's nice to be a part of something, to organize local meetings, local things
[21:36] <jwales> 2. A legal interface with organizations in that country
[21:37] <jwales> Maybe there are other reasons, but those are the main ones I think.

Over wat we willen hebben Quistnix en Dedalus een lange chat gevoerd op vrijdag 13 mei, zie de log.

De vraag is wat we in Nederland willen. In Duitsland is met de statutaire bepaling "De vereniging moet de taken van een afdeling (eng. Local Chapter) van Wikimedia Foundation Inc. (Florida, USA) op zich nemen. Dit is geen beperking van de onafhankelijkheid van de vereniging. De Wikimedia Foundation fungeert als koepelorganisatie van alle nationale Wikimedia-afdelingen, coördineert de aktiviteiten die voortvloeien uit het doel van de vereniging op internationaal gebied en heeft het beheer over de naam Wikimedia en de namen van de verschillende internationale Wikimedia-projecten." vrij helder dat zij een afdeling van de Wikimedia Foundation zijn, maar wel onafhankelijk. In Frankrijk is de Wikimedia Foundation Inc lid met uitgebreide (stem)rechten en is de Franse organisatie daarme de jure een dochterorganisatie van de WMF geworden, en dus niet zo onafhankelijk als in Duitsland. Wat willen we in Nederland? Willen we net als de Duitsers een onafhankelijke organisatie vormen, die echter wel een afdeling is van de WMF, of willen we meer vertegenwoordiger van WMF zijn, dus meer het Franse voorbeeld volgen en een dochterorganisatie van de WMF creëren? Of willen we noch een afdeling noch een dochterorganisatie zijn?

Wat zou U willen? Waar heeft u het meeste gevoel bij, bij:

 • [Oprichting vertegenwoordiger van WMF (stichting)], of
 • [Oprichting 'local chapter'=afdeling van WMF in Nederland (vereniging)].

Inmiddels is er eerste schets van een concept formulering voor een Doelstelling.

De start van de discussie

Wat we willen is aangekondigd in "De kroeg" van Wikipedia NL.

We hebben behoefte aan een Wikimedia organisatie voor Nederland. Er zijn een aantal redenen hiervoor:

 1. Het maakt het mogelijk om zaken in Nederland voor de Foundation te kunnen doen.
 2. We kunnen een bankrekening openen waarop men kan doneren
 3. Wanneer er in de projecten behoefte aan activiteiten is, bestaat er een organisatorische eenheid waardoor dingen mogelijk gemaakt worden.

Het doel is dat we aangemerkt worden als een organisatie waarvoor giften aangemerkt kunnen worden als aftrekbaar voor de belasting. Dan kunnen mensen vaak twee keer zo veel geven zonder dat het hun extra kost. De belastingdienst heeft de voorwaarden weergegeven voor een Artikel-24-instelling, die dat doel fiscaal-juridisch mogelijk maakt.


Ik heb de indruk dat we 3 nu juist niet willen, of moet ik dat anders lezen?. Is een stichting die voldoet aan Art 24 de enige mogelijkheid voor aftrekbaarheid, of geldt iets soortgelijks voor een bepaald type vereniging? Aliter 25 mrt 2005 15:01 (UTC)
De successiewet spreekt over 'instelling' - en dat is dus geheel en al los van de aard van de rechtspersoon. Het beoogde doel moet wel zijn ten behoeve van de samenleving en niet ten behoeve van individuën of individuele leden. De belastingdienst stelt nadere voorwaarden - geen winstoogmerk. Verenigingen hebben nogal eens het kenmerk dingen te organiseren voor hun eigen leden, wat iets anders is als een 'algemeen nut beogende instelling'.
En wat we willen (organiseren) is toch een fondsenwerfmachine in elkaar zetten waardoor er geld op een bankrekening in Nederland komt waar nederlanders/nederlandse bestuursleden over beschikken/beslissen aan welke Wikimedia projecten in Nederland dat besteed wordt ... wat er in praktische zin op neerkomt dat van de Wikiproject-gebruikers vrijwillige donaties verwacht worden... en dat die voor de verandering niet naar Amerika gaan, maar in Nederland blijven. Dedalus 25 mrt 2005 15:21 (UTC)
Er zijn een aantal doelstellingen naast elkaar:
 • We willen fondsen werven en, de donateurs een belastingaftrek gunnen
 • We willen dat de Foundation actief kan zijn in Nederland
 • We willen de activiteiten van de projecten financieel ondersteunen wanneer daar om gevraagd wordt.
Wanneer we gelden op halen voor de Foundation, dan is het de Foundation die binnen bepaalde parameters hier over kan beschikken. Een van de doelen waar de Foundation toe kan overgaan is het financieren van lokale activiteiten. De criteria die de Foundation hanteert, hoeven niet anders te zijn dan de criteria die een stichting hanteert. GerardM 25 mrt 2005 15:44 (UTC)

Discussie uit de kroeg/ Functie van de organisatie

Ik heb al een paar keer gelezen dat "het plan was ...", maar zover ik het kan bekijken gaat het dan (als we even voorbijgaan aan de vorm) over drie soorten organisaties, die ongeveer hier op neerkomen:

 1. 'Wikimedia Fundatie': Een Nederlands gezicht voor de Foundation, dat niets meer is dan een bank/girorekening met een methode om ervoor te zorgen dat die rekening effectief onder direkt beheer van de Foundation staat. Alle activiteiten worden gedaan door de projecten, die communiceren met de Foundation.
Als de Board van de Wikimedia Foundation Inc. zou besluiten om bij een in Nederland gevestigde bank een bankrekening te openen dan kan dat, en dat kan die Board beslissen. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Tarieven van banken van in het buitenland gevestigde rechtspersonen niet naar Nederlands recht zijn (veel) hoger dan tarieven voor in nederland gevestigde rechtspersonen naar Nederlands recht.Dedalus 14 mei 2005 09:05 (UTC)
 1. 'Wikimedia Chapter': Een Nederlandse aanwezigheid van de Foundation, die de belangen van Wikimedia in Nederland voor de Foundation waarneemt. Aan Nederland verwante projecten communiceren met het Chapter, lokale projectoverstijgende aktiviteiten kunnen door het Chapter gestuurd worden, maar uiteindelijk heeft de Foundation het voor het zeggen.
Een Wikimedia Chapter is totaal iets anders dan hiervoor staat. Een chapter is een afdeling van de Foundation - dus een lokale organisatie, met lokale statuten, een lokaal bestuur, met een lokaal gevestigde rechtspersoon naar lokaal recht. Of wat Wikimedia Foundation Inc. wereldwijd is, is een Nederlandse afdeling vooor Nederland.Dedalus 14 mei 2005 09:05 (UTC)
 1. 'Wikimedia Vriend': Een Nederlandse gesprekspartner voor de Foundation. Vriend is geheel Nederlands en is verantwoordelijk voor zijn eigen, Nederlandse, aktiviteiten en financiën; van die laatste wordt in overleg een aandeel of overschot afgedragen aan de Foundation. Voor op Nederland gerichte activiteiten is Vriend het logische aanspreekpunt, voor andere aktiviteiten de Foundation.
Deze formulering komt dicht in de buurt bij wat de Board verstaat onder een Chapter.Dedalus 14 mei 2005 09:05 (UTC)

Daarnaast wordt er gesproken over:

 • 'Wikimedia Gemeenschap': De al dan niet verder georganseerde som van de betrokkenen bij alle projecten.
Deze formulering komt eveneens dicht in de buurt bij wat de Board verstaat onder een Chapter.Dedalus 14 mei 2005 09:05 (UTC)

Is hier enigszins één lijn in te krijgen? Als we het niet eens zijn over wat we willen, wordt de keuze voor een specifieke organisatievorm er niet eenvoudiger op. Aliter 25 mrt 2005 22:08 (UTC)

overleg:wat we willen

Oproep om "artikel" en "overleg" te scheiden

Vriend(inn)en, in navolging van hetgeen gebruikelijk is op Wikipedia zou ik willen bepleiten dat we Wikimedia niet tot één gigantisch groot doolhof gaan maken. Laten we daartoe om te beginnen in de artikelen proberen een formulering te vinden waarover consensus bestaat, en op de overleg-pagina daarover discussie voeren. Als het voor mij al moeilijk wordt om in deze toestanden nog m'n weg te vinden, terwijl ik toch redelijk op de hoogte ben van waar het om gaat, hoe onmogelijk moet het dan wel niet zijn voor een minder ingevoerde lezer van deze pagina's?

Het gaat er niet om dat het allemaal nu meteen in volmaakt Nederlands moet worden geformuleerd. En er mogen ook gerust nog punten in voorkomen die nog moeten worden ingevuld, maar op de "artikel"-pagina"s alstjeblieft alleen de dingen waarover consensus bestaat, of bijvoorbeeld een lijstje van punten waarover nog geen consensus bestaat met argumenten voor en tegen. En de "discussie" hieromtrent alstjeblieft gewoon op de overleg-pagina.

Dick Bos 13 mei 2005 18:48 (UTC)

Net binnen en meteen reorganiseren

Ha die Dick. Op deze wiki zit het net anders dan op een encyclopedie wiki. In de artikel naamruimte voeren we de discussie over onderwerpen met betrekking tot het oprichten van de organisatie. In de overleg naamruimte voeren we de meta-discussie, zoals moet die of dat punt in de discussie wel op deze pagina, of juist op een andere pagina? Precies zoals dat op http://meta.wikimedia.org ook gaat. Dedalus 13 mei 2005 19:18 (UTC)

van voorheen [Oprichting Wikimedia Nederland als lokale afdeling van de Wikimedia Foundation]

Enkele personen willen Wikimedia Nederland opzetten als lokale afdeling van de Wikimedia Foundation. Een jaar geleden is op Foundation niveau uitgesproken dat het gewenst is een globale organisatie op te bouwen. Dat het gewenst is dat er per geografisch gebied een lokale afdeling van de Wikimedia Foundation komt. In Frankrijk en in Duitsland zijn reeds chapters. Zie de Franse statuten en de Duitse statuten.

Het is een afdeling in Nederland, en niet een afdeling voor één project of één taal. Het is een lokale afdeling en geen projectafdeling of taalafdeling. Wikimedia Nederland is voor alle projecten en alle talen en vanaf de aanvang zijn personen van verschillende projecten betrokken en in meerdere talen en is deze wiki ook (deels) meertalig.

Een op te richten vereniging gaat niet over democratie of over vertegenwoordiging van projecten. Een vereniging is een groep mensen die samenwerken om een doel te verwezenlijken - in dit geval het doel van de Wikimedia Foundation.

Het idee van een Nederlandse afdeling van de WMF is een in Nederland gevestigde rechtspersoon (vereniging) naar Nederlands recht op te richten - en als het even kan status van artikel-24-instelling te verkrijgen. De leden kunnen er in verschillende gedaantes bestaan (lid, lid-donateur, donateur-lid, donateur, lid-voor-het-leven, erelid enz.) net zoals de WMF verschillende soorten leden kent. Alle geregistreerde gebruikers op een Wikimedia project zijn volgens de bylaws van de WMF lid van de WMF - indien aangemeld bij het kantoor van de Board van de Foundation in Florida. Mij lijkt dat ook in een Nederlandse afdeling gebruikers van de projecten als een van de soorten leden zou moeten kennen - en de vraag is vervolgens welke rechten aan die soort leden in de statuten zullen worden toegekend.

De vraag is of er tenminste drie personen te vinden zijn die bestuurder/mede-oprichter van een dergelijke vereniging zouden willen zijn.

Op basis van Standaardmodel statuten Vereniging is hieronder een eerste aanzet gemaakt tot een concept voor conceptstatuten Wikimedia Nederland. De statuten zijn zo simpel mogelijk gehouden. Wat niet in de statuten is bepaald kan in een huishoudelijk reglement worden bepaald. Bijvoorbeeld verschillende soorten categorieën leden met verschillende rechten en plichten. Het standaardmodel onderscheid leden en donateurs. Dan is al een onderscheid. Lid-voor-het-leven of ere-leden kunnen ook bij huishoudelijk reglement misschien ingesteld worden. Wat is er eigenlijk wel (font kleur groen) ingevuld ten opzichte van het minimum noodzakelijke wat al geregeld is in het standaardmodel? Vestigingsplaats en formulering doelstelling. Meer is ook niet nodig. Niet meer regelen dan nodig is. Geen problemen oplossen voordat ze ontstaan. En het standaardmodel voorziet al in een kascommissie Knipoog Dedalus 15 mei 2005 20:22 (UTC)

Duitse doelstelling?

Moet die doelstelling echt zover uitgeschreven worden? Dat zie je bij Duitse verenigingen vaak: die houden dan eerst een uitgebreid betoog over wat er mis is in de wereld en wat hun grote voorbeeld daar eeuwen geleden al over gezegd heeft, en daarna schrijven ze hoe ze de wereld gaan verbeteren, door welke aanpassingen ze dat gaan verwezelijken, en op welke manier ze die aanpassingen dan tot stand zullen brengen. Nederlandse verenigingen hebben meestal wat minder woorden nodig. Kan het doel niet gewoon het bevorderen van de beschikbaarheid van informatie zijn, met name nagestreefd door in Nederland de activiteiten van de Wikimedia Foundation te ondersteunen? Mysha

In de doelstelling staan diverse (externe) links. Wat is het doel daarvan? We verwijzen ernaar alsof het onderdeel zou zijn van de statuten. Het lijkt me dat de inhoud van de websites waarnaar we verwijzen geen onderdeel uitmaakt van de statuten. Bovendien loop je een risico doordat de inhoud van die websites kan wijzigen waardoor de verwijzing niet meer zinvol of verwarrend is. Nog afgezien van de vraag of dit juridisch zo kan, vraag ik me af of dergelijke verwijzingen nut hebben. Fruggo 24 jun 2005 13:02 (UTC)

Die externe links staan in het tweede lid, dat de 'statement of purpose' uit http://wikimediafoundation.org/bylaws.pdf citeert, waarin die externe links voorkomen. Het is mogelijk om bijvoorbeeld de doelstellingen van de WMF in het geheel niet te citeren, dan zijn ook die externe links weg. Dedalus 24 jun 2005 14:26 (UTC)

Bylaws WMF

Het tweede lid citeert de 'statement of purpose' uit http://wikimediafoundation.org/bylaws.pdf . De laatste zin daarvan is een vertaling van "other projects are envisioned" wat vertaald was met "andere projecten zijn voorzien". Fruggo past deze vertaling met eigen interpretatie aan. Het engelse origineel lijkt me zeker niet bedoeld als, en ook in de letter niet te interpreteren als een beperking tot projecten die _nu_ voorzien zijn. Evenmin lees ik in "andere projecten zijn voorzien" de beperking tot "andere projecten zijn voorzien, die _nu_ zijn voorzien". Maar misschien heeft iemand een betere vertaling van "other projects are envisioned". Dedalus 24 jun 2005 13:21 (UTC)

Besteding van gelden

De doelstelling hangt samen met de wijze waarop (waaraan) Wikimedia NL haar geld wil/kan besteden. Anthere stelt op foundation-l een aantal vragen met betrekking tot het Duitse chapter, over de (on)mogelijkheden om het geld van het Duitse chapter te besteden aan zaken die niet direct met het Duitse chapter te maken hebben. Deze vragen lijken mij m.m. relevant zijn Wikimedia NL:

 • buying hardware and "donating" the hardware to the foundation (this would typically be the case for servers; but is that possible ? why would donating hardware more acceptable than donating money ?)
 • buying hardware, putting it in the general pot, but staying the owner (maybe for such things as certain servers, switches, memory stick (:-)))
 • paying for some of the costs for some meetings (in Germany is easy enough to imagine, but would it be possible for example for the German verein to fund a Polish meetup ?)
 • paying some travel costs which would otherwise be paid by the Foundation (easy enough probably would be to pay for some speakers to come to wikimania in Germany, but would it be possible for a german chapter to pay travel for Jimbo to Germany to meet with german partners, or for the german chapter to pay travel for Angela to go to South Africa to meet with some possible african partners ?)
 • Paying for some promotional items (easy enough in german for a conference in Germany, but would it be possible to pay the publishing of an italian-language leaflet for a conference in Belgium for example ?)
 • Paying people for certain activities (such as, but non restricted to, development). Could these people be paid if non german ? Could they be paid to work on global issues ? (for example, grant specialist ?)

Fruggo 17 aug 2005 21:03 (UTC)

Vrije en vrijtoegankelijke informatie

Op de eerste bijeenkomst ten dienste van de oprichting van een Nederlandse Wikimedia organisatie, werd uitgebreid gesproken over een doelstelling voor de Nederlandse organisatie. De doestelling noemde "vrij toegankelijke informatie". Dit is echter niet het soort informatie waar de WMF zich mee bezig houdt. Essentieel in die definitie is de toevoeging dat het om "vrije informatie" gaat. We hebben dit uitgebreid besproken en het ontbreken hiervan betekent dat we ons ook bezig zouden kunnen houden met niet vrije informatie.

Dit is volgens mij niet de bedoeling. GerardM 14 sep 2005 17:02 (UTC)