BVR: in beroep gaan

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing of maatregel die is genomen op basis van het Beleid Vriendelijke Ruimtes. Iedereen die bij een incident betrokken was kan in beroep gaan: de persoon die melding heeft gedaan, de persoon tegen wie maatregelen zijn genomen en andere direct betrokkenen.

Wanneer

Tegen beslissingen die tijdens een bijeenkomst of activiteit zijn genomen is tijdens die bijeenkomst geen beroep mogelijk. Wel is het mogelijk om na de bijeenkomst schriftelijk beroep aan te tekenen.

Beroep moet uiterlijk 8 weken na de bekendmaking van de beslissing worden ingediend.

Hoe

Beroep kan alleen schriftelijk worden ingediend via BVR[at]wikimedia[punt]nl bij:

a. het bestuur van WMNL - als de oorspronkelijke beslissing is genomen door de directeur en/of het bestuurslid met de portefeuille BVR

b. de door de ALV ingestelde BVR-commissie - als de oorspronkelijke beslissing is genomen door het bestuur van WMNL


Meer informatie: Protocol Handhaving en Rapportage.