Commissie BVR-zaken

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mandaat

Uit het Protocol Handhaving en Rapportage - art. 2.1

2. Verantwoordelijkheden

2.1 Binnen de organisatie

/.../

f. De Algemene Ledenvergadering stelt een commissie BVR-zaken in. Deze commissie zal fungeren als beroepsinstantie bij beslissingen genomen door het bestuur in het kader van het BVR.

g. Taken, mandaat en werkwijze van de vertrouwenspersoon en van de commissie BVR-zaken worden vastgelegd in (een bijlage bij) het huishoudelijk reglement

De Commissie BVR-zaken is ingesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 april 2023.

Het mandaat van de commissie is als volgt:

 • De Algemene Ledenvergadering stelt een commissie BVR-zaken in.(Protocol Handhaving en Rapportage, art 2.1 f-g)
 • Deze commissie is een beroepsinstantie voor BVR zaken waarin het bestuur een beslissing heeft genomen. (Art 16.2)
 • De commissie krijgt bij de behandeling van beroepszaken inzicht in vertrouwelijke informatie. (Art 15.2)
 • Het Bestuur betrekt de commissie bij het bespreken van de rapportage over de uitvoering van het BVR die de directeur twee keer per jaar aan het bestuur geeft (Art 14.3 en 14.4)
 • Het Bestuur betrekt de commissie bij het selecteren en aanstellen van een vertrouwenspersoon BVR. (Art 2.1e)
 • De commissie heeft minimaal 2 en maximaal 4 leden. De leden worden rechtstreeks gekozen door de ALV voor een periode van 2 jaar. Deze stemming is schriftelijk. De leden zijn twee keer herkiesbaar.
 • De commissie rapporteert ten minste een keer per jaar aan de ALV over haar werkzaamheden
 • Leden van de commissie bevestigen bij hun aanstelling schriftelijk dat zij het Beleid Vriendelijke Ruimtes erkennen en zich eraan zullen houden. (Art. 4)
 • Leden van de commissie hebben de basistraining BVR afgerond of ronden die binnen drie maanden na hun aanstelling af. (Art.4)
 • Leden van de commissie kunnen tijdens activiteiten en bijeenkomsten van WMNL niet fungeren als BVR-contactpersoon

Profiel commissieleden

 • inzicht in werkwijze Wikimedia-projecten en de Wikimediagemeenschap
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • in staat en bereid om een onpartijdig oordeel te vormen
 • beschikken over zowel zakelijkheid als empathisch vermogen
 • geen risico op belangenverstrengeling, b.v. door het bekleden van een functie als administrator, moderator of lid van een ArbCom op een Wikimediaproject
 • moderatoren, administrators of leden van de Arbcom op NLWP, ENWP, Wikimedia Commons of Wikidata
 • zelf niet geblokkeerd zijn op een Wikimediaproject, of uitgesloten van online/fysieke deelname door de Wikimedia Foundation.

Leden

De eerste leden van de Commissie BVR-zaken zullen worden benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2023.

Op deze pagina meer informatie over de kandidaten.