CoSyne

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.

Cosyne is een onderzoeksproject gericht op het automatisch synchroniseren van wikipagina's in meerdere talen, waarin de Vereniging Wikimedia Nederland deelnemer is.

Final Review meeting Luxembourg 24 April 2013

Op 23 april zijn de resultaten van het CoSyne project voorgelegd aan de officials van de Europese Unie. Naast vertegenwoordigers van alle project partners waren aanwezig: Stefano Bertolo (project officer EU) en de reviewers Fablo Massimo Zanzotte (Universiteit Rome) en Jean Senellart (Systran). Zij waren positief over het verloop van het project en de resultaten.

Mr. Bertolo heeft aan het einde van de bijeenkomst laten dat weten dat ze zeer tevreden zijn met het feit dat alle doelstellingen zijn gerealiseerd binnen de geplande tijd en binnen het toegekende budget. Hij was positief over het gebouwde product (http://prototype.cosyne.eu) en het feit dat alle onderliggende software als open source beschikbaar is gesteld door de verschillende project partners.

Hoewel dit formeel buiten het kader van het project ligt, liet de commissie zich toch enigszins teleurgesteld uit over de inspanning met betrekking tot de mogelijke exploitatie van CoSyne. Projectpartner Deutsche Welle heeft samen met de andere partners Wikimedia en Stichting Beeld en Geluid een uitvoerige verkenning verricht naar exploitatie mogelijkheden van CoSyne, maar kon op basis daarvan geen concrete exploitatie activiteit voorstellen.

De vervolgstappen van Wikimedia richten zich nu op een presentie van CoSyne tijdens de Internationale hackaton op 24 - 26 mei 2013. Daar moet dan worden bekeken of het aantrekkelijk is om CoSyne geschikt te maken voor de wikipedia community.

Grijz (overleg) 25 apr 2013 15:00 (CEST) Frans Grijzenhout[reageren]


CoSyne now available as open source

The CoSyne multilingual synchronization tool is now available as open source.

CoSyne tries to find a solution to the current problem of multilingual Wikis relying on users to manually translate different Wiki pages on the same subject. This is not only a time-consuming procedure but also the source of many inconsistencies, as users update the different language versions separately, and every update would require translators to compare the different language versions and synchronize the updates. The overall aim of the CoSyne project is to automate the dynamic multilingual synchronization process of Wikis.

You have shown previous interest in the development of and access to the CoSyne multilingual synchronization tool (www.cosyne.eu), offering a combination of machine translation and textual entailment and concept analysis. The result is a tool which first does text comparison by means of concept finding and multilingual textual entailment, to avoid text duplication, and subsequently provides a synchronization of the texts through automated translation of non-duplicating content.

We are nearing the end of the CoSyne project and the final prototype is now available as open-source software through http://sourceforge.net/projects/cosyne-eu. You can also try out the system in the public demo (http://prototype.cosyne.eu)

CoSyne covers four primary languages: English, German, Dutch, Italian. Recently Bulgarian and Turkish were added.

Please try out the system (available until 24 April 2013) and contact us in case of questions. The system is made available as open source for further use or development. We are also interested in your opinion or initiatives as to further development of the CoSyne system.

Grijz (overleg) 28 mrt 2013 21:15 (CET) Frans Grijzenhout (frans@wikimedia.nl)[reageren]

Demo gereed - testers gezocht

Het CoSyne project is nu in het laatste stadium van ontwikkeling. Door partner Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is een demo gebouwd.Cosyne wiki De demo bevat een aantal korte wikipedia artikelen in het Nederlands, Engels, Duits en Italiaans. Met behulp van CoSyne kunnen deze pagina's alinea voor alinea worden vergeleken. Op basis van deze vergelijking doet CoSyne suggesties om het artikel in de doeltaal aan te vullen, te wijzigen of ongewijzigd te laten. De suggesties worden in de doeltaal gegeven. De bewerker beslist uiteindelijk om de suggesties over te nemen, zonodig na handmatige bewerking.

Het project zoekt nog vrijwilligers die mee willen helpen met de user-tests. Doel is om de demo te evalueren. Qua opzet en gebruiksvriendelijkheid én om een oordeel te geven over het praktische nut voor wikipedians. Wil je hieraan bijdragen? Stuur een mailtje aan: frans@wikimedia.nl

Wie

Onderzoeksinstituten

Eindgebruikers

Binnen het bestuur van Wikimedia Nederland is Frans Grijzenhout contactpersoon voor dit project.

Wat

Het project CoSyne draait om het automatisch vertalen en synchroniseren van wikipagina’s. CoSyne wordt gefinancierd binnen het Zevende Kaderprogramma van de Europese Commissie. De vertalingsprogrammatuur wordt gekoppeld aan de MediaWiki-programmatuur. Zowel de ontwikkelde programmatuur als de verzamelde gegevens zullen onder vrije licenties beschikbaar komen. Het project is gepresenteerd op Wikimania 2011 in Haifa.

Wanneer

Het project is gestart in 2010 en heeft een looptijd van 3 jaar. Het eerste jaar is vooral gebruikt om de bestaande programmatuur van de onderzoeksinstituten te integreren tot een prototype. Het is de bedoeling dat de eindgebruikers ervaring gaan opdoen met dit prototype, zodat er in 2012 en 2013 steeds betere versies beschikbaar komen. Van de presentatie van dit eerste prototype is een demonstratievideo gemaakt (36 MB).

Tijdlijn

  • 24 april 2013 - final review meeting bij de Europese Commissie in Luxemburg.
  • 26 januari 2013 - laatste testmiddag bij Wikimedia in Utrecht.
  • 21 mei 2012 - testmiddag CoSyne bij Beeld en Geluid in Hilversum.
  • 15 september 2012 - tesmiddag CoSyne op kantoor van Wikimedia Nederland.
  • 26 januari 2013 - testmiddag CoSyne op kantoor van Wikimedia Nederland.

Aankondigingen