Cursussen/OntwerpBeginnerscursus

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Oproep: Help mee met een nieuwe Wikipedia beginnerscursus op te zetten!

foto: Sebastiaan
foto: Sebastiaan

Inleiding

Wikipedia leren bewerken is niet makkelijk. Daarom geven vrijwilligers van Wikimedia Nederland regelmatig trainingen bij instellingen. Om de vrijwilligers hierbij te ondersteunen wordt er momenteel gewerkt aan nieuw trainingsmateriaal. Allereerst wordt er gewerkt aan een nieuwe beginnerscursus. Hiervoor willen we graag de input van ervaren Wikipedianen.

Bijeenkomst 24 februari

Op 24 februari a.s. was er een bijeenkomst gepland op het verenigingskantoor van WMNL. Het doel is het verzamelen van input bij ervaren Wikipedianen die als trainer of coach in aanraking (zijn) (ge)komen met nieuwe bewerkers.

Programma

Werkwijze leveren van input

Voor het ontwerpen van de cursus worden 7 stappen doorlopen. 2 daarvan zijn al afgerond, we zijn nu bij de stap aangekomen waar we graag input voor willen. In onderstaand schema is aangegeven aan welke bijdrage er behoefte is per stap. Voor elke stap is aparte pagina opgezet. Voel je vrij om deze pagina’s te bewerken of opmerkingen te plaatsen op de overlegpagina.


NR Stappen Omschrijving Gevraagd Planning
1 Opleidingsnoodzaak, hoofdleerdoel en randvoorwaarden Ontbreekt (welke) kennis, vaardigheden, inzicht of de juiste ‘houding’? Reactie op hoofdleerdoel vanaf 27 januari tot 8 februari.
2 Doelgroepanalyse Voor wie is de training bedoeld? Wat zijn de ingangseisen en wat zijn specifieke kenmerken en (leer) wensen? (Hoe) kunnen we daar rekening mee houden? Reactie op voorzet vanaf 27 januari tot 8 februari.
3 Taakanalyse Welk gedrag/taken moet een nieuwe bewerker vertonen/ uitvoeren in welke context? Meedenken over concreet gedrag/taken Inclusief:
  • bijbehorende omstandighe- den
  • mate van bekwaamheid
  • belemmerende of bevorderende factoren voor het leren
  • prioritering
vanaf 2 februari tot 15 februari
4 Leerdoelen
  • Wat kan iemand na afloop van de training?
  • Via taxonomie leerdoelen controleren op onderlinge samenhang, niveau, accenten en hiaten.
Terugkoppeling m.b.t. SMART geformuleerde leerdoelen op basis van de taakanalyse.

Terugkoppeling m.b.t. plaatsing van leerdoelen in een taxonomie.

vanaf 2 februari tot 15 februari
5 Ordening Leerdoelen In welke volgorde kunnen de leerdoelen het beste worden aangereikt?

Welke ordeningsprincipes hanteren we hierbij?

Terugkoppeling over gekozen principes en ordening. vanaf 2 februari tot 15 februari
6 Didactiek
  • Op welke manier willen we de leerdoelen bereiken? (training, online onderdelen? welke leerstappen doorlopen we? welke werkvormen gebruiken we?)
  • (Hoe) Zetten we testjes of toetsen in?
Terugkoppeling op voorstellen. 9 februari tot 22 februari
7 Evaluatie Hoe gaan we evalueren of de cursus effectief is? Welk instrument gebruiken we daarvoor? Terugkoppeling op voorstellen. 9 februari tot 22 februari

Systematiek

Voor het schrijven van het ontwerp wordt een beproefde onderwijskundige systematiek gebruikt. Deze systematiek bestaat uit zes stappen (Hoobroeckx en Haak, 2002), aangevuld met een stap ‘doelgroepanalyse’, die als ‘iteratief’ proces doorlopen wordt. Dat wil zeggen dat er tijdens het proces ruimte is voor voortschrijdend inzicht en we soms een paar stappen terug gaan.

Externe links ontwerpsystematiek

  • Kessels, J. W. M. & Smit, C. A. (2007). Opleidingskunde: Een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen (2e druk). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.