Cursussen/OntwerpBeginnerscursus/Opleidingsnoodzaak

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Stap 1: Opleidingsnoodzaak en hoofdleerdoel

Reactie gevraagd tussen 27 januari en 8 februari 2015Inleiding

Er is sprake van een opleidings- of leernoodzaak wanneer benodigde kwalificaties ontbreken en wanneer opleiden het beste en goedkoopste alternatief is om (organisatie)problemen op te lossen (Kessels, 2007).

Ik, MvandenIJssel, heb door middel van interviews onderzocht of ‘leerprocessen’ kunnen helpen om problemen op te lossen die er zijn bij de instroom van nieuwe bewerkers op Wikipedia.

Hieruit kwam naar voren dat het opleiden van nieuwe bewerkers, door het aanbieden van specifieke kennis en vaardigheden, een deeloplossing is voor de problemen die er zijn met de instroom van nieuwe bewerkers.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat het opleiden van huidige bewerkers (bijvoorbeeld tot trainer/mentor/coach) een andere deeloplossing biedt. Dit komt in een later stadium aan bod. Eerst gaan we aan de slag met het ontwerpen van een leermiddel voor nieuwe bewerkers.

Welke ‘problemen’ oplossen?

De volgende ‘deelproblemen’ kunnen worden opgelost met opleiden van nieuwe bewerkers:

 1. Ontbreken van kennis/inzicht/vaardigheden over de interne cultuur;
 2. Ontbreken van kennis/inzicht/vaardigheden over techniek;
 3. Ontbreken van kennis/inzicht/vaardigheden over encyclopedisch schrijven;
 4. Ontbreken van kennis/inzicht/vaardigheden van geschikte werkzaamheden om mee te starten;
 5. Ontbreken van kennis/inzicht/vaardigheden over Wikipedia ‘context’ (o.a. organisatie).

Hoofdleerdoel

Het hoofdleerdoel voor nieuwe bewerkers kan dan als volgt omschreven:

Nieuwe bewerkers hebben na afloop van het leerproces de juiste kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van

 • Omgang met interne cultuur (b.v. contact en overleg met mede Wikipedianen, op juiste wijze toepassen van regels en normen);
 • Wikisyntax (techniek);
 • Encyclopedisch schrijven (schrijfvaardigheid);
 • Werkzaamheden die een beginnend bewerker kan doen op Wikipedia;
 • Wikipedia context (organisatie, vrije kennis);

zodat dit geen belemmering vormt om op soepele wijze in te stromen als nieuwe Wikipedia bewerker.

Randvoowaarden

Binnen welke randvoorwaarden moeten de leerdoelen worden behaald?

 • Hoeveel tijd mag het leren kosten?
 • Hoe groot zijn groepen?
 • Zijn er beperkingen t.a.v. de vormen van leren? (contactleren, online leren, werkplekleren)
 • Welke vorm(en) van begeleiding is beschikbaar/haalbaar?
 • Zijn er beperkingen t.a.v. beschikbaarheid van (fysieke) ruimte en faciliteiten?
 • Kessels, J. W. M. & Smit, C. A. (2007). Opleidingskunde: Een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen (2e druk). Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen.