De Tweede Wereldoorlog

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.

Beschrijving

De Tweede Wereldoorlog is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de Nederlandse en de wereldgeschiedenis. Wat er toen is gebeurd, beïnvloedt hoe we nu leven en kan nog steeds tot heftige debatten leiden. Elk jaar worden er nieuwe bronnen ontdekt of vrijgegeven die gebeurtenissen in een ander licht plaatsen. Wikipedia is voor veel mensen de eerste halte op zoek naar kennis. Het is belangrijk dat over een onderwerp als de Tweede Wereldoorlog op Wikipedia veel, heldere en feitelijk juiste informatie te vinden is. Daarnaast kan het uploaden van beeld- en geluidmateriaal naar Wikipedia’s zusterarchief Wikimedia Commons het beeld van de Tweede Wereldoorlog letterlijk en figuurlijk verrijken, en biedt WikiSource plaats voor ‘bron-documenten’: facsimile’s en transcripties van historische documenten. Daarom wil Wikimedia Nederland de komende twee jaar aandacht besteden aan de Tweede Wereldoorlog. Doel is om vóór de herdenkingen in 2015 de inhoud van Wikipedia - en de zusterprojecten - over de Tweede Wereldoorlog te verbeteren en uitbreiden.

Doel

 • We willen mensen motiveren om hun kennis over de Tweede Wereldoorlog te delen, door Wikpedia-artikelen te schrijven of foto-materiaal te uploaden
 • We gaan samenwerken met musea, bibliotheken en archieven zodat materiaal uit hun collecties gebruikt kan worden om Wikipedia te verbeteren, of beter nog: direct raadpleegbaar wordt via WikiSource of Wikimedia Commons
 • Ook gaan we met onze Wikimedia collega’s in andere landen aan de slag om uitwisseling van informatie tussen verschillende taalversies van Wikipedia te stimuleren.

Planning

29 november 2014: Wikipedia schrijfbijeenkomst bij het NIOD

Wikimedia Nederland werkt samen met het NIOD. Gezamenlijk gaan we meer en betere informatie over de Tweede Wereldoorlog beschikbaar maken via Wikipedia, Wikimedia Commons en WikiSource. We beginnen de samenwerking met een schrijfbijeenkomst.

Het NIOD opent zaterdag 29 november de deuren voor Wikipedianen. Deelnemers krijgen een lezing van een NIOD-onderzoeker over het Nederlandse verzet, en kunnen vervolgens aan de slag om Wikipedia-artikelen te schrijven of aan te vullen. De bibliotheek van het NIOD staat tot hun beschikking en er zijn NIOD medewerkers (en ervaren Wikipedia-bewerkers) aanwezig om vragen te beantwoorden. Kijk hier voor het volledige programma en aanmelding.

April 2014: oorlogsmonumentenmaand. Van elk oorlogsmonument in Nederland een foto op Commons!

Samen met het National Comité 4 en 5 mei gaan we eraan werken om van elk oorlogsmonument in Nederland een foto beschikbaar te hebben. Het Nationaal Comité houdt een register bij van de 'officiële' oorlogsmonumenten in Nederland - van al die monumenten willen we in ieder geval een foto zien te krijgen. Maar we vermoeden dat er nog meer monumenten zijn: kleine, informele monumenten die door particulieren zijn opgericht. Ook van die monumenten willen we beeldmateriaal.

Hoewel 'April oorlogsmonumemntenmaand' veel lijkt op Wiki Loves Monuments is het géén wedstrijd. Dat is gezien het onderwerp niet zo gepast. Wel zullen er onder de deelnemers een aantal prijzen worden verloot en het Nationaal Comité 4 en 5 wil de mooiste foto's publiceren in hun tijdschrift.

Meer informatie op de landingspagina.

Meedoen?

Dit jaar (en volgend jaar) wil WMNL steun geven aan activiteiten die tot doel hebben om de inhoud van Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikisource over de Tweede Wereldoorlog uitbreiden en verbeteren. Met de fotoactie over oorlogsmonumenten hebben we een start gemaakt. Hoe nu verder? Bij het NIOD zal de komende twee maanden een Wikipedian in Residence aan de slag zijn. Ook het Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in samenwerking rond dit thema. Kansen genoeg om meer kennis over de Tweede Wereldoorlog beschikbaar te maken voor iedereen. Wil je meedenken of meedoen? Meld je dan hieronder aan of stuur een mail naar info[at]wikimedia[punt]nl

Wie doen er mee

Vrijwilligers

 1. Romaine (overleg) 1 feb 2014 15:26 (CET) - uiteraard[reageren]
 2. Jane023 (overleg) 25 feb 2014 18:38 (CET)[reageren]
 3. Pa3ems (overleg)
 4. Walkuraxx
 5. OlafJanssen (overleg) 29 nov 2014 12:46 (CET) (zie Wikiproject Verzetskranten)[reageren]
 6. (voeg je naam toe als je geïnteresseerd bent)

Contactpersoon bij Wikimedia Nederland

Arne Wossink email: wossinkwikimedia.nl

Externe partners

We krijgen ondersteuning van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Momenteel zijn we ook in contact met het NIOD om te kijken hoe we met dit bekende kennisinstituut kunnen samenwerken.

Meer activiteiten

Overzicht van ontwikkelingen

NIOD

Het NIOD heeft nagedacht over wat ze kunnen doen. Arie Zonneveld, die twee maanden bij het NIOD heeft gewerkt als Wikipedian in Residence heeft ook gekeken naar mogelijkheden. Eén van zijn aanbevelingen is om de archiefbeschrijvingen van het NIOD te gebruiken om Wikipedia-artikelen aan te maken of te verbeteren. Het NIOD beheert archieven over talloze organisaties en instellingen die tijdens WO II een rol hebben gespeeld. Onderdeel van hun archiefbeschrijving is een al behoorlijk encyclopedische tekst waarin de organisatie/instelling wordt omschreven en hun rol in de oorlog uitgelegd. Dit lijkt een hanteerbare en nuttige activiteit, waar mensen zowel online (in hun eentje) als tijdens een editathon aan zouden kunnen werken. Gerard Kuijs heeft aangeboden om hier een trekkende rol bij te spelen.

Een editathon bij het NIOD lijkt haalbaar. Vermoedelijk wordt dat begin december. Het NIOD kijkt of ze op een zaterdag hun bibliotheek voor ons kunnen openen en ook een aantal deskundigen bereid kunnen vinden om bij zo'n evenement aanwezig te zijn. Mensen kunnen daar werken aan de archiefbeschrijvingen, of aan een andere 'lijst' (b.v. biografieën gebaseerd op de Erelijst der Gevallenen maar ook andere lijsten zijn mogelijk) of aan een onderwerp van hun eigen keuze. Ons eerdere idee om mensen te vragen te werken aan stukjes over WO II in hun woonplaats zou hier ook in passen.


Verzetskranten

Uitleg idee en aanpak Wikiproject Verzetskranten

De Koninklijke Bibliotheek werkt van nov 2014 t/m eind 2015 aan een project rondom verzetskranten. De KB heeft deze pm 1200 krantentitels digitaal full-text beschikbaar via Delpher. De informatie over de illegale pers op Wikipedia is nog erg onvolledig. Het NIOD heeft een aantal jaren geleden een boek uitgegeven (Wikipedia-artikel over dit boek) waarin een goed overzicht wordt gegeven van de illegale bladen, met veel feitenmateriaal over verspreiding, betrokkenen, links naar verzetsgroepen etc. Mede op ons verzoek heeft het NIOD onlangs het boek onder CC-BY-SA vrijgegeven. De KB wil

 1. elk van de 1200 verzetskranten een eigen Wikipedia-artikel geven (o.b.v. de info uit het boek) en
 2. links leggen tussen deze artikelen en de full-text digitale verzetskranten in Delpher.

In de hiernaaststaande presentatie wordt dit idee en de voorgestelde aanpak verder uitgelegd (ook beschikbaar op Slideshare)

Hoe nu verder?

Er lijken dus concrete kansen te zijn om activiteiten te organiseren rondom het thema WO II en een echte bijdrage te leveren aan de info die via Wikipedia en de andere projecten beschikbaar wordt gemaakt. Wat moeten/kunnen we doen om optimaal van deze kansen gebruik te maken?

We hebben het gehad over het benaderen van locale historische genootschappen en hen b.v. Wikipedia-trainingen aan te bieden. Op deze projectpagina zijn we al begonnen met een lijst.

Het lijkt geen gek idee om b.v. in september die instellingen aan te schrijven, ze te informeren over ons project en de mogelijkheid te bieden om in november een training te doen (misschien tijdens de Wikimedia Conferentie Nederland?) SRientjes (overleg) 19 aug 2014 16:59 (CEST)[reageren]


Samenvatting van brainstorming op 25 juni.

Algemeen: Wikipedia lijkt het sterkste te zijn in de militaire geschiedenis van WO II. Als je op het Tweede Wereldoorlog portaal kijkt, lijken de meest actieve bewerkers zich ook daarmee bezig te houden. Dan zou het goed zijn nu de nadruk te leggen op verbeteren van de inhoud als het gaat om de civiele, sociale en economische aspecten van de oorlog.

Mogelijke thema’s /invalshoeken

 • het verhaal achter oorlogsmonumenten. Eerder dit jaar hebben we mensen gevraagd foto’s van oorlogsmonumenten te maken en beschikbaar te stellen. We zouden nu mensen kunnen vragen om inhoud aan te leveren over de gebeurtenissen waar die monumenten naar verwijzen.
 • lijsten. Uit ervaring weten we dat ‘lijsten’ goed werken om mensen te motiveren Wikipedia-artikelen te verbeteren of te schrijven. Andere mogelijke ‘lijsten’ (naast de lijst van oorlogsmonumenten) zijn
Crash-sites - vliegtuigwrakken (nog geen lijst op Wikipedia)
Lijst van geëxecuteerden
Gemeentes: in het artikel over iedere (grotere) gemeente informatie toevoegen: “WO II in Almelo, Drachten, Zwolle....’ Dit biedt ook aanknopingspunten voor samenwerking met verenigingen voor heemkunde of lokale geschiedenis, plaatselijke musea etc.
 • vrouwen in de oorlog - of - het vrouwelijke perspectief op de oorlog
Wikipedia kampt met een tekort aan vrouwelijke bewerkers en daardoor ook aan informatie over vrouwen en thema’s die vrouwen interesseren.
 • economische aspecten van de oorlog, oorlogswinsten etc.

Mogelijke soorten activiteiten

 • (Schrijf)evenementen op locatie
 • Schrijftrainingen bij (vrijwilligers)organisaties die kennis hebben over de Tweede Wereldoorlog
 • Beelddonaties, gekoppeld aan specifieke thema’s
 • Donaties van bron documenten naar WikiSource

mogelijke samenwerking met NIOD

 • kwaliteitsscan van bestaande artikelen over WO II: hoe degelijk, wat mist er
 • donaties van beeld- en bronmateriaal
 • thema-gerichte schrijfbijeenkomsten waarbij gebruik gemaakt kan worden van de (bibliotheek) collectie van het NIOD en eventueel expertise van medewerkers
 • Wikidata. Wikidata is de centrale databank achter Wikipedia, Wikimedia Commons en de andere Wikimedia projecten. Is er samenwerking mogelijk om de data over de Tweede Wereldoorlog aan te vullen/ te verbeteren.


Focus voor activiteiten

Op 1 juli hadden we weer een overleg met het NIOD. Mede op basis daarvan denken we nu aan de volgende activiteiten:

 • schrijfactiviteiten rondom oorlogsmonumenten. We hebben heel veel beelden van oorlogsmonumenten. We gaan mensen oproepen om over deze monumenten artikelen te schrijven of te verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om het monument maar ook om de gebeurtenissen waarnaar het monument verwijst
 • plaatselijke geschiedenis. Als proef willen we gaan samenwerken met historische verenigingen om de informatie over de Tweede Wereldoorlog in een bepaalde plaats of streek te verbeteren. We denken in eerste instantie aan Arnhem, Friesland en Noord-Holland.
 • schrijftrainingen voor of in samenwerking met locale historische verenigingen en musea
 • in samenwerking met de Wikipedian in Residence bij het NIOD gaan we kijken naar collecties die kunnen worden vrijgegeven
 • Wikimedia Nederland gaat het NIOD helpen om voor bijzondere collecties vrijgave te regelen, b.v. door de auteursrechthebbenden te benaderen.
 • In het najaar zal er in de bibliotheek van het NIOD een schrijfbijeenkomst zijn.

Locale samenwerkingspartners

 • locale historische genootschappen en verenigingen
http://www.genlink.nl/verenigingen/12-index-op-historische-verenigingen.php
http://friesland.startze.nl/Historische-Verenigingen.htm
http://www.stad-lande.nl/nl/home/
http://www.mijngelderland.nl/historische-verenigingen
http://www.drentsehistorischevereniging.nl/index.php/historische-verenigingen?id=22
http://overijssel.startze.nl/Historische-Verenigingen.htm
http://utrecht.startze.nl/Historische-Verenigingen.htm
http://www.scez.nl/2/cultuurhistorie/organisaties
http://www.hvbrabant.nl/
http://www.sam-limburg.nl/erfgoedinstellingen.aspx?id=14
http://www.oudheiloo.nl/limeer.html


 • (verzets)musea.
Zie deze lijst.
 • locale archieven en bibliotheken
http://www.nationaalarchief.nl/organisatie/regionaal-historische-centra
http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=190&miadt=1
 • studenten/docenten geschiedenis.
http://www.njbg.nl/
http://www.historici.nl/search/site

Ideeën voor nog meer interessante activiteiten die meer informatie over de Tweede Wereldoorlog beschikbaar gaat maken via Wikipedia of één van de zusterprojecten? Meld het hieronder:

 1. ...

Vragen?

Contactpersoon bij Wikimedia Nederland: Arne Wossink email: wossinkwikimedia.nl

Tijdlijn

Zie voor activiteiten rondom het project oorlogsmonumenten die projectpagina.

2014

 • 11 juni - vergadering over welke nieuwe activiteiten we willen opzetten rondom het onderwerp van de Tweede Wereldoorlog - geannuleerd
 • 25 juni - skypevergadering over welke nieuwe activiteiten we willen opzetten (notulen)
 • 1 juli - gesprek bij het NIOD
 • 2 juli - skypevergadering over vervolgstappen
 • 11 september - skypevergadering over vervolgstappen
 • 24 september - skypevergadering
 • 29 oktober - skypevergadering over NIOD-evenement
 • 13 november - skypevergadering over NIOD-evenement (doc)
 • 29 november - 10:00-16:00 - NIOD edit-a-thon (aankondiging op site NIOD (webcitation))

Zie ook