Donatie door particulier fonds voor projecten natuur en gendergap

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het fonds

In 2013 en 2014 heeft Wikimedia Nederland al donaties ontvangen van een particulier fonds.  Het gaat hier om een familiefonds. Het Fonds heeft in 2013 in eerste instantie zelf contact gezocht met Wikimedia Nederland.

De familie hecht aan anonimiteit - vandaar dat we de naam hier niet noemen. In 2013 heeft het bestuur de achtergrond van het Fonds onderzocht, en geen redenen gevonden die het accepteren van een donatie in de weg staan.

  • Het Fonds doneert aan ANBI-instellingen.  
  • Instellingen kunnen één keer in de drie jaar een aanvraag doen
  • De donatie gebeurt op basis van een financieel onderbouwde aanvraag; te financieren activiteiten zijn bij voorkeur concreet en aansprekend
  • Er is geen contract en er worden geen eisen gesteld aan rapportage en verantwoording.

De aanvraag

Begin dit jaar heeft Sandra Rientjes contact gezocht met het Fonds, omdat er inmiddels drie jaar waren verstreken sinds de laatste aanvraag. Het Fonds was bereid weer een aanvraag van Wikimedia Nederland in behandeling te nemen en adviseerde om een groter bedrag aan te vragen. In overleg werd besloten de aanvraag inhoudelijk te richten op de thema’s natuur en gender gap.  Vóór het indienen van de aanvraag is aan de werkgroepen natuur en gender gap om suggesties gevraagd. Deze zijn zoveel mogelijk opgenomen in de aanvraag. De tekst van de aanvraag is hier te vinden.

De financiële aanvraag bij het Fonds was €100.000.  Dit bedrag is toegekend en inmiddels aan Wikimedia Nederland overgemaakt.  

Het geld

Wikimedia Nederland heeft een grote donatie ontvangen die in de periode 2017 - 2019 kan worden besteed.  De vraag is nu:  hoe kunnen we die het beste besteden?

Boekhoudkundig is het mogelijk om het bedrag in drie stukken te verdelen en (deels) te reserveren voor de komende jaren.

Achtergrond informatie

Inkomsten

De jaarbegroting van WMNL is al een aantal jaren stabiel rond €420.000.

De jaarplan-subsidie van WMF is momenteel €340.000. Dat betekent dat er elk jaar €80.000 aan inkomsten moet worden gegenereerd, ca. €30.000 daarvan komt uit kleine donaties en contributies.  Werving van externe fondsen voor WMNL-activiteiten is zeker mogelijk, maar kost tijd en succes is niet altijd gegarandeerd.

Uitgaven

Voor project gender gap en project natuur wordt jaarlijks elk €5.000 aan materiële kosten begroot. Inzet van personeel ter ondersteuning van deze projecten kost ca €6.000 per jaar.

De ervaring leert dat de projecten hun budget aan materiële kosten niet opmaken. Er worden veel activiteiten georganiseerd, maar de kosten daarvan zijn laag.

Kanttekeningen 

Op zo’n grote donatie hoeven we de komende jaren niet meer te rekenen. Het is dus zaak het geld zo effectief mogelijk te besteden.

Voor het bestuur is een randvoorwaarde dat de donatie wordt gebruikt om een wezenlijke en structurele bijdrage te leveren aan het realiseren van de Meerjarenstrategie 2017 - 2019.  Ook moeten alle kosten van activiteiten worden meegerekend, dus ook de personeelskosten.

Het bestuur vindt het ook verstandig om de donatie over drie jaar te verdelen.

Suggesties voor besteding?

Het bestuur van Wikimedia Nederland wil graag input van de leden over de beste manier om de donatie van €100.000 te besteden. De aanvraag is richtinggevend maar nog vrij algemeen. Nieuwe, goede ideeën zijn zeer welkom. Het realiseren van de doelen van de projecten gender gap en natuur staat centraal; in de aanvraag zijn ook mogelijke dwarsverbanden gelegd naar project educatie en project Nederland en de wereld.

Ideeën, voorstellen, vragen en opmerkingen graag op de overlegpagina.