Overleg:Donatie door particulier fonds voor projecten natuur en gendergap

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ruimte voor vragen, opmerkingen, suggesties over de besteding van de donatie.

Iedereen dank voor het aanleveren van ideeën. Ik heb vragen en opmerkingen geplaatst. Wat bij de voorstellen nog ontbreekt is een inschatting van kosten: zowel projectkosten als benodigde inzet in tijd. Het bestuur wil binnenkort praten over een bestedingsplan voor de hele donatie. SRientjes (overleg) 6 jun 2017 16:51 (CEST)[reageer]

Gendergap wensen 1: Archief wensen

Archief wensen: Zoals nu blijkt is er best belangstelling voor de archieven van Atria in Amsterdam en Rosa in Belgie. Het zou mooi zijn als een deel van het donatie geld kan besteed worden aan het digitaliseren van delen van zulke collecties, zoals de oude vrouwen tentoonstellingen en correspondentie met buitenlandse vrouwen organisaties. Zelf was ik eerder dit jaar verrast om te zien dat vanuit een UNESCO rol, Charlotte Ruys heeft gesproken tegen biologische oorloogsvoering in een toespraak "Verzet van vandaag", op 18 February 1956. Tekst, plaatjes en info over zulke dingen zou heel welkom zijn! Nu lijken de bronnen niet te bestaan, want niet gepubliceerd of gedigitaliseerd. Door het openmaken van de archieven zouden sommige delen op Commons kunnen komen, mits de licenties in orde worden gemaakt. Voor de delen die niet al oud genoeg zijn, zou de archief metadata op Wikidata geplaatst kunnen worden, waardoor het in ieder geval vindbaar is. Het zou ook interessant zijn om iemand langs alle grote archieven van NL sturen met een specifieke "gendergap" vraag, dus aandacht vragen voor materiaal rondom de E-waardige vrouwen in hun regios (denk aan vrouwelijke wetenschappers/sporters/burgemeesters/schrijvers enz), en de metadata dat dit oplevert in Wikidata te zetten. Jane023 (overleg) 3 mei 2017 15:20 (CEST)[reageer]

Mee eens, maar digitaliseringskosten overlaten aan de beherende instanties

Ad 1) Archiefwensen: de kosten van digitalisering maken doorgaans al deel uit van normaal modern archief- en collectiebeheer en horen op de begroting van een beherende instantie enzovoorts, die daar trouwens andere potjes voor kan aanspreken dan de vereniging Wikimedia Nederland. Dus het lijkt niet verstandig WMNL-geld in digitalisering te stoppen. (Digitalisering kan oeverloos zijn en die bekostigen schept een verkeerd precedent. Bij mijn weten werd digitalisering tot dusver niet betaald via Wikipediaprojecten.) We moeten juist dingen doen die een instelling niet standaard doet. Vanaf "Tekst, plaatjes en info over zulke dingen zou heel welkom zijn!" onderschrijf ik Janes wensen helemaal, uiteraard ook 2) Toolswensen. Hansmuller (overleg) 5 mei 2017 14:47 (CEST), ex-Wikipedian in Residence bij Atria en deelnemer Gendergap[reageer]
Op zich wel eens met reactie Gebruiker:Hansmuller dat we hier kritisch in moeten zijn. Maar als er laagdrempelige en betaalbare oplossingen zijn om materiaal te digitaliseren dat we echt graag voor een project zouden willen hebben, dan vind ik dat je dat in overweging moet nemen. Alternatief is afwachten totdat een bepaalde publicatie in jaar x op het lijstje van d egrote organisaties staat om gedigitaliseerd te worden. Dus niet hun verantwoordelijkheid overnemen, wel alvast wat krenten uit de pap vissen waar we onze vrijwilligers in de projecten blij mee kunnen maken. K.vliet (overleg) 29 mei 2017 14:26 (CEST)[reageer]
Zonder zelf te digitaliseren of digitalisering te bekostigen hoeven we toch niet af te wachten, maar kunnen we beargumenteerd instellingen adviseren en aanmoedigen (enzovoorts) om bepaalde gewenste documenten te (laten) digitaliseren. Juist als er "betaalbare oplossingen" zijn. Eventueel kunnen we aanvragen hiertoe van instellingen bij geldschieters ondersteunen. Zo blijft Wikimedia Nederland een unieke bijdrage leveren zonder beheerstaken over te nemen en vloeit geen geld weg naar niet-Wikimedia specifieke activiteiten. Er blijven genoeg andere dingen voor ons over om te doen als digitalisering door de instelling nog niet lukt. Als we te graag willen en gaan betalen voor oneigenlijke kosten, kunnen we sluipenderwijs in begrotingen van instellingen opgenomen worden en ontstaan onhoudbare verwachtingen. Een principieel punt. Geen "perverse prikkels" uitdelen. Ons kantoor kan haar licht hierover laten schijnen. (Als Wikipedian-in-residence bij Naturalis kon ik beelden vragen en krijgen zonder ze zelf te hoeven produceren. Naturalis zag een wikipediaproject als een toepassing van hun digitalisering. ) Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 31 mei 2017 10:18 (CEST)[reageer]

Bedankt voor het idee,Jane023. Tot nu toe heeft WMNL digitalisering nog nooit gefinancierd. We investeren wel in het begeleiden van de upload van gedigitaliseerd materiaal. Ik weet dat WMF incidenteel wel digitaliseringsprojecten steunt, als heel duidelijk is dat het materiaal een waardevolle aanvulling is voor de Wikimedia-projecten, als zeker is dat het ook buiten Commons zal worden gebruikt en als digitalisering op geen enkele andere manier te financieren is. SRientjes (overleg) 6 jun 2017 15:38 (CEST)[reageer]

Gendergap wensen 2: Tools wensen

Tools wensen: als werkgroep is het heel prettig om progressie te meten en nu gaat dit puur aan de hand van tellingen van gemaakte artikelen. Idealiter worden de gemaakte artikelen over de hele linie geteld om te zien of er fluctuaties zijn in het creeren avn vrouw-gerelateerd, danwel man-gerelateerd inhoud, uitgesplits in allerlei categorieen (wetenschap/literatuur/pop cultuur/sport/politiek/welzijn, enz). Verder nadat zulke metingen zijn verricht, zou het prettig zijn om deze te kunnen monitoren op maandelijkse basis. Op het gebied van biografische lemmas in nlwiki gebeurt dit enigszins, maar vrouw-gerelateerd inhoud gaat veel verder dan dat. Door de grote gaten te laten zien kunnen mensen deze pas dichten. Tools zijn daarom nodig en het zou fijn zijn om wat te laten maken die dit zou kunnen monitoren. Het is altijd gissen naar impact, al geloof ik dat wij wel degelijk impact hebben gehad tot nu toe. Jane023 (overleg) 3 mei 2017 15:20 (CEST)[reageer]

Hi Jane023. Bedankt voor je idee. Zou je geld willen besteden aan het ontwikkelen van zulke tools (dus een ontwikkelaar inhuren), of aan het organiseren van een event waar vrijwilligers tools maken? Toen WMNL de aanvraag bij het Fonds aan het schrijven was, hebben we ook om ideeën gevraagd. Een suggestie was een 'vrouwen-hackathon'. SRientjes (overleg) 6 jun 2017 15:33 (CEST)[reageer]
Sorry voor de vertraagde antwoord. Dat laatste! Ik had nooit gedacht aan een vrouwen-hackathon, maar dat lijkt me eigenlijk best een leuk idee. Met een focus op deze thema zouden vanzelf allerlei mooie dingen ontwikkeld kunnen worden, denk ik. Met "tools" bedoelde ik meer een specifiek project om het definieren van de tools-wens met onderbouwing voor het "waarom" onderdeel. Een ontwikkelaar zou natuurlijk ook geld kunnen kostten, maar het maken van de plek om de wensen te verzamelen, het organiseren van de wensen en het vertalen naar technische oplossingen ook. Jane023 (overleg) 22 jun 2017 19:51 (CEST)[reageer]

Gendergap wens 3: Waarom dragen vrouwen zo weinig vrouwen bij aan Wikipedia?

Een onderzoek laten doen met als vraagstelling: Waarom dragen zoveel minder vrouwen bij aan Wikipedia dan mannen?

In het onderzoek kan natuurlijk eerder (internationaal) onderzoek betrokken worden; het is niet nodig om eerder onderzoek over te doen, bijvoorbeeld niet opnieuw het exacte percentage te bepalen. Een deelvraag kan zijn waarom sommige vrouwen juist wel bijdragen en sterk gemotiveerd zijn. Maar dit te definiëren door experts op het gebied van dit soort onderzoek.

Het onderzoek zou in elk geval moeten resulteren in praktische adviezen hoe meer vrouwen gemotiveerd of gestimuleerd kunnen worden om blijvend op Wikipedia mee te gaan doen.

Met de donatie kunnen mogelijkerwijs al sommige van deze adviezen worden uitgevoerd om tot een tastbaar resultaat te komen. Elly (overleg) 9 mei 2017 18:21 (CEST)[reageer]

We zouden zelf al een communicatieplan (misschien is dat er al?) kunnen maken om meer vrouwen te bereiken, via (vrouwen)media, opleidingen, vrouwenorganisaties, vrouwenbeurzen enzovoorts. Vriendelijke groet, Hansmuller (overleg) 31 mei 2017 10:56 (CEST)[reageer]
Dank voor je bijdrage, Elly. Kanttekening: (goed) onderzoek is duur zoals je weet. Ik ben het met je eens dat het onderzoek gericht zou moeten zijn op praktische en uitvoerbare adviezen voor acties om meer vrouwen mee te laten doen. En de kosten van de uitvoering van die acties zouden dan ook mee moeten worden genomen. SRientjes (overleg) 6 jun 2017 15:42 (CEST)[reageer]
In het recente proefschrift van Emiel Rijsenhouwer staat (Nederlandse samenvatting, pagina 297), dat projecten van de Wikimedia Foundation om de (online) organisatie minder gesloten en diverser te maken weinig opgeleverd hebben. De vraag blijft, wat werkt dan wel? Elly (overleg) 16 jan 2019 11:46 (CET)[reageer]

Gendergap wens 4: Handreiking genderneutraal taalgebruik

Voor het Nederlandse taalgebied heb ik nog geen handreiking kunnen vinden hoe genderneutraal te schrijven. Het enige wat ik kon vinden zijn tips om een vacaturetekst genderneutraal op te stellen. Het lijkt mij goed als een erkende instantie, zoals de Taalunie, of Taaladvies, een handreiking zou maken.

Zo een handreiking heeft tot doel om in tekst zichtbaar te maken dat de inhoud zowel voor vrouwen als voor mannen van belang is, dat vrouwen eveneens worden aangesproken, dat vrouwen gelijkwaardig zijn aan mannen. De handreiking zou toepasbaar moeten zijn op biografieën van vrouwen voor Wikipedia, maar meer algemeen ook op alle inhoudelijke artikelen op Wikipedia.

Dit aspect van genderneutraal taalgebruik is veel breder dan de projecten van Wikimedia alleen. Maar omdat Wikipedia vooral handelt om geschreven tekst, is het niet vreemd dat deze wens vanuit de Genderwerkgroep ontstaat. Ik denk dat meer organisaties voor zo een ontwikkeling belangstelling hebben, misschien ook wel de Nederlandse Rijksoverheid. Mogelijk is er vanuit Vlaanderen ook belangstelling.

Een goed voorbeeld dat ik heb gevonden is van de Canadese overheid: http://osez-dare.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1397753559080/1397755030181#chp3 . Daar is voor zowel het Engels als het Frans een handreiking gemaakt voor "Gender inclusive writing". Deze is niet omzetbaar naar het Nederlands, omdat talen sterk verschillen, maar het kan denk ik wel een eerste goede richting geven en een vliegende start. Omdat Wikimania dit jaar in Canada is, zou het misschien mogelijk zijn contact te zoeken met degenen die deze handreiking hebben gemaakt.

Ook dit zou tot een tastbaar resultaat moeten leiden, minimaal een eerste concept voor zo een handreiking. Zo een handreiking definitief te maken kost denk ik veel tijd en afstemming om draagvlak te verkrijgen. Elly (overleg) 9 mei 2017 18:21 (CEST)[reageer]

Hallo Elly. Ik begrijp wat je bedoelt, maar mijn vraag zou zijn of zo'n handleiding veel gebruikt gaat worden door Wikipedianen c.q. tot een merkbare verandering in taalgebruik gaat leiden. VOlgt bewustwording taalgebruik, of werkt het andersom? SRientjes (overleg) 6 jun 2017 15:49 (CEST)[reageer]
@Ellywa Beste Elly, dit is een interessant punt. We kunnen beginnen met voor onszelf (werkgroep Gendergap) een handleiding met voorbeelden te maken, en kijken hoe dat uitpakt in (nieuwe) Nederlandstalige artikelen. Het Canadese voorbeeld hinkt op twee gedachten,
 • soms expliciet uitsplitsen: vrouwen/vrouwelijk en mannen/mannelijk, bijvoorbeeld "Use doublets (e.g. Les candidates et candidats)",
 • maar soms collectief neutraal: "Use collective nouns (e.g. le personnel [the staff]) and gender-inclusive nouns (e.g. les fonctionnaires [public servants])"
Als je met mij (en anderen natuurlijk) aan deze kwestie op de nl-wiki wilt werken hoor ik het graag. Hansmuller (overleg) 22 jun 2017 12:21 (CEST)[reageer]
Dag Hans, mijn eigen voorkeur zou zijn als een onafhankelijk instituut zoiets zou maken. Vooral ook omdat je dan wellicht draagvlak kan krijgen. Als dit voorstel het niet haalt, dan kunnen we zelf iets doen. Inderdaad zijn niet alle taalgebruikers het eens over de keuzes. Ook in het Nederlands geldt dit, bijv. bij beroepsnamen. De een vindt juist wél dat je de gender moet kunnen zien aan de beroepsnaam, de ander vind juist van niet. Voorbeeld: schilder of schilderes. Dit zijn knopen die lastig door te hakken zijn... Als jij mij even een mail stuurt, dan geef ik je een link naar de verdere uitwerking van het voorstel, misschien heb jij daar nog aanvullingen bij. Elly (overleg) 23 jun 2017 16:31 (CEST)[reageer]

Gendergap en Natuur combineren

Er zijn in den landen ook natuurorganisaties waarin vrouwen nu en in het verleden veel te zeggen hebben (gehad), die nog onvoldoende beschreven zijn op Wikipedia. Het zou interessant zijn en beide projectgroepen combineren om hier eens aandacht aan te schenken. Te denken valt dan aan de rol van vrouwen in de ontwikkeling van het WNF, maar ook kleinere organisaties zoals nl:w:Stichting Urgenda, nl:w:groene zaak, nl:w:nudge, nl:w:groene brein, nl:w:groene rekenkamer en dames zoals nl:w:Marjan Minnesma en nl:w:Marianne Thieme.

Het zou interessant zijn om voor deze organisaties een gezamelijke WiR aan te trekken, of, als dit te kosten intensief blijkt, een samenwerking met een school op te zetten, waarbij leerlingen punten kunnen verzamelen voor hun opleiding. Naar voorbeeld van de samenwerkingen die nu al lopen met de school voor Tolken en Vertalers en het Grafisch Lyceum. Namens Conny Bergé, Ciell (overleg) 12 mei 2017 17:11 (CEST)[reageer]

Eerste deel van het voorstel vind ik interessant want de natuursector lijkt zeker historisch vooral een mannenwereld geweest te zijn, maar als we gaan zoeken (via de tijdschriften en jaarverslagen bv) vinden we vast ook interessante vrouwen die een rol gespeeld hebben. De genoemde organisaties, muv WNF, lijken zich vooral op het gebied van milieu, duurzaamheid e.d. te bewegen wat een veel breder veld is. Is op zich niet verkeerd, maar binnen project Natuur kijken we (nog) niet zo breed. Dus ik ondersteun het voorstel voor een dergelijke samenwerking als we daarbij (ook) kijken naar de 'groene' natuurorganisaties als NM, SBB, Landschappen, KNNV, IVN, NJN, CJN, Vogelbescherming, NOV/NOU en de soortenorganisaties. Of daar echt een WiR voor nodig is kan ik niet overzien maar kan nog uitgewerkt worden. K.vliet (overleg) 29 mei 2017 14:47 (CEST)[reageer]
Hallo Ciell. Bedankt voor het idee. Interessant voorstel om gendergap en natuur met elkaar te verbinden. Zou de focus dan op Nederland/Belgie zijn, of ook internationaal? In de global south spelen veel vrouwen een prominente rol bij duurzaamheidsinitiatieven. Kosten van een WiR (fulltime/zes maanden) zijn circa €25.000. SRientjes (overleg) 6 jun 2017 16:05 (CEST)[reageer]

Ideeën van Kees/Project Natuur

Soortenzoekers/veldgidsen

 • In het laatste halfjaar is er veel aandacht voor soorten geweest, dankzij de initiatieven van onze WiR SoortenNL Sander Turnhout. Dat gaat hopelijk nog wel even zo door. Een aanvullende activiteit zou het idee van Sander kunnen zijn om iets met soortzoekers / determineerfuncties op Wikipedia te gaan doen. Dat vergt waarschijnlijk programmeerwerk. Ik laat het aan Sander over of dat idee al rijp is om in praktijk te brengen.
Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: mijn voorlopige analyse is dat me dit alleen gaat lukken als we het projectmatig kunnen doen waarbij we professionals inzetten om het werk te doen, niet programmeerwerk maar echt redactiewerk. Dat is misschien vervelend voor Wiki om te horen maar ik denk dat het reëel is. Het lijkt me evengoed - van een afstandje - zeer nuttig; wikipedia als determinatietool. Vereist wel nog wat overleg en ook tijd omdat de praatculturen nog niet echt op elkaar aangesloten zijn.
Ik denk ook dat het reëel is om hier professionele redacteuren (dwz soortenkenners met determineer- en didactische kennis) bij in te zetten. Maar iemand moet het trekken/organiseren en dat zou een WiR-achtige projectleider kunnen zijn volgens mij (Gebruiker:K.vliet).

Verbeteren wiki-info natuurgebieden

Achtergronden

Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: het is misschien wel interessant om de lijst met gebieden die verbetering behoeven eens te leggen naast gebieden waar gemeten wordt in het kader van het NEM; misschien kunnen we een keer tellers aanschrijven met de mededeling dat 'hun' gebiedje nog niet heel mooi op Wiki staat. Zou best wat op kunnen leveren maar dit vereist ook weer analysewerk van mensen geacht worden betaalde uren te draaien en daar ook best vol mee zitten. Een communicatieactie met een duidelijke projectpagina (lijst) echter, zou op ondersteuning moeten kunnen rekenen van NM, LNL, SBB en ook IVN en KNNV; misschien is er zelfs wel ruimte voor te maken in het programma voor groene vrijwilligers.
Ja als eerste stap zie ik ook het meest in een communicatieactie met projectpagina (lijst van gebieden die verbetering behoeven) en daarmee de boer op gaan binnen de natuursector. Mogelijk vangen we drie keer nee en hebben we de vierde keer succes. Je moet het toch van de 'voorlopers' hebben als je aansluiting zoekt. Gebruiker:K.vliet
 • De conclusie was dat er nog heel wat aan de beschrijvingen van gebieden valt de doen. Vooral bij de provinciale landschappen en particuliere eigenaren, maar ook bij Natura 2000 / Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijn gebieden.
 • Voordeel van de invalshoek gebieden is dat de onderwerpen lekker concreet zijn, dat geen specifieke vakkennis nodig is en dat veel informatie beschikbaar is. Dat maakt het aantrekkelijk om meer vrijwilligers te werven en om schrijfmiddagen, wedstrijden e.d. te organiseren. Het thema Natura 2000 biedt ook mogelijkheden voor samenwerking met andere taalversies binnen Europa.
 • De informatie zit vooral bij de terreinbeherende organisaties, samenwerkend onder de koepel van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en LandschappenNL. Veel particuliere eigenaren en gemeenten vallen ook onder de VBNE.
Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: Als jij schrijft dat de info zit bij TBO's o.a. in VBNE dan klopt voor zover als dat handboek van NM van enige jaren geleden; de echte kennis zit bij de mensen; het tragische is dat er ook bij natuurorganisaties steeds minder mensen zijn die zelf hun eigen gebieden en soorten kennen.

De VBNE beheert ook het kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit) en de website Natuurkennis.nl.

Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: OBN vind ik een mooi netwerk maar het is weinig encyclopedisch; zij doen heel goed onderzoek naar ecologie en oecologie en verdienen daar heel veel meer ruimte voor dan ze krijgen maar ik zie 'de invloeden van begrazing op de populaties veldparelmoervlinder' nog niet heel snel als wikifahig.

Deze bevat beschrijvingen van natuur/landschapstypen, kenmerkende processen, onderzoeksrapporten en beheeradviezen. De grote terreinbeherende organisaties en particuliere stichtingen hebben allemaal een website met uitstekende gebiedsinformatie.

Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: Ja dat klopt wel. Maar dat vraagt om een werkwijze met projectpagina's met gebieden, ongeveer zoals we proberen op te zetten met soorten.

Ook handboekjes (kaartmateriaal!) en jaarverslagen (historische informatie!) zijn belangrijke bronnen. Daarnaast beheert Alterra de database met informatie over natura 2000 / Habitatrichtlijn / Vogelrichtlijn. Als laatste noem ik nog de KNNV-uitgeverij die een groot fonds aan natuurtitels onder haar hoede heeft (niet alleen op soortsniveau) en die wel genegen is om de rechten op titels die niet meer herdrukt worden vrij te geven voor gebruik op Wikipedia of Wikisource (bron: Sander Turnhout).

Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: we kunnen best eens met de KNNV uitgeverij gaan praten, net als met die man van Crossbill Guides maar eigenlijk dan ook met Dick Bal van EZ want heel veel typologieën en beschrijvingen e.d. kunnen best overgenomen worden maar het wordt altijd lastig als je het dan ook werkelijk gaat doen. Bv omdat er geld nodig is om bestede uren te vergoeden, anders komt er niets in beweging.
 • Ook vrijwilligers zitten in toenemende mate bij de grotere terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provinciale landschappen en landschapsbeheer, grote particulieren). Zij zijn vooral gericht op terreinbeheer en deels ook op communicatie. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers bij KNNV (natuurstudie, inventarisaties) en IVN (vooral natuureducatie). En natuurlijk zit er ook veel gebiedskennis bij de duizenden vrijwilligers van de soortenorganisaties (FLORON, Sovon, Vlinderstichting, RAVON, zoogdiervereniging enz.).
 • De kunst is natuurlijk om die informatie en de inzet van vrijwilligers beschikbaar te krijgen voor Wikipedia en zusterprojecten. Daar zullen de concrete activiteiten op gericht moeten zijn. Dat vergt kennismaken, uitwisselen van ideeën, argumenten, overtuigende voorbeelden, proefprojectjes, gezamenlijke activiteiten. Benodigd: vooral tijd, affiniteit met en bij voorkeur contacten bij de betreffende organisaties.

Voorstellen

 1. Activiteit 1: Overleg met VBNE, LandschappenNL en vervolgens individuele grotere terreinbeheerders over vrijgeven rechten op gebiedsinformatie van hun websites voor gebruik op Wikipedia.
Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: doen.

Bij gebleken interesse ook inzoomen op handboekjes (kaarten), jaarverslagen (Wikisource), beeldmateriaal (Commons) onderzoekrapporten en beheeradviezen.

Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: tweede prioriteit.

Bij intentie tot samenwerken ook mogelijke inzet van vrijwilligers en samenwerken bij publieksinformatie bespreken.

 1. Activiteit 2: Overleg met KNNV-uitgeverij ism WiR SoortenNL over vrijgeven van rechten op ecologische atlassen, veldgidsen en andere relevante publicaties voor gebruik op Wikipedia, Wikisource en Wikimedia Commons.
Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: kan heel goed maar draagt bij aan 'er is al teveel om te handlen'.

Rechten op afbeeldingen vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt. Dit vergt ook wat expertise op dat punt.

 1. Activiteit 3: Overleg met Min. EZ (Dick Bal) en Alterra over vrijgeven en digitaal beschikbaar stellen van informatie uit de Natura 2000 database voor gebruik op Wikipedia en zusterprojecten. Dit betreft vooral tekstinformatie en kaartmateriaal.
Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: ja goed maar EZ 'moet meer'.
 1. Activiteit 4: Aanschaf van praktische scan-apparatuur en programmatuur om vrijgegegeven (historisch) materiaal te digitaliseren. In België is een simpel maar doeltreffend prototype ontwikkeld (bron: Dick Bos); wellicht zijn er inmiddels ook betaalbare oplossingen op de markt. Uitwerken handleiding, procedures, workflows zodat ook vrijwilligers hiermee aan de slag kunnen. Deze activiteit is ook van belang voor het project Gendergap en misschien nog andere projecten.
Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: kan, geen mening / kennis van zaken.
 1. Activiteit 5: Organiseren van demonstraties, schrijfactiviteiten, wedstrijden e.d. om vrijwilligers binnen en buiten Wikipedia te stimuleren om met de vrijgekomen informatie aan de slag te gaan (op basis van de opgedane ervaringen met Libellennet, FLORON en Vlinderstichting).
Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: dit moet ik denk ik doen maar behalve volhouden is er ook nog zoiets als 'the next level'.
 1. Activiteit 6: Overleg met terreinbeheerders (en botanische tuinen, KNNV/IVN) om op meer structurele basis activiteiten met vrijwilligers te organiseren. Bv. als onderdeel van introductie/kennismaking, jaarlijkse kennisdag, periodieke bijspijkercursus, regionale activiteit of themadag.
Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: prima, maar structureel zullen ze niet doen.
 1. Activiteit 7: Bijhouden en vastleggen van ervaringen, resultaten, statistieken, highlights, setbacks en best practices zodat ook andere projecten en taalversies hiervan kunnen profiteren. Reguliere communicatie in projectperiode.
Reactie Gebruiker:Sander Turnhout 27-05-2017: altijd goed.
Amerikaanse goudplevier, tekening van Jos Zwarts
Dank voor de input,Kees en Sander. Hele interessante en praktische ideeën! Is een deel hiervan te integreren in de huidige WiR-samenwerking met Soorten.nl c.q. in het reguliere werkplan van project natuur? Project Natuur heeft elk jaar een begroting van €5000 voor projectkosten en dat komt meestal niet op. Overigens denk ik ook dat voor activiteiten rondom Natura2000 ook bij de EU of het Ministerie fondsen te werven zijn. Dus: voor welke activiteiten moet echt een beroep worden gedaan op de donatie? SRientjes (overleg) 6 jun 2017 16:15 (CEST)[reageer]
In mijn reactie op onderdelen heb ik aangegeven wat ik tot mijn werk reken. Subsidie krijgen van het ministerie voor Natura2000 is een interessante; ik weet redelijk zeker dat wij dat niet gaan krijgen en terreinbeheerders ook niet want decentralisatie e.d. Maar als wikimedia het vraagt, wordt het misschien anders ontvangen - want innovatief e.d. Ik zal eens rond vragen ook, wat wij kunnen betekenen op het vlak van mensen mobiliseren voor gebiedsbeschrijvingen. Sander Turnhout (overleg)

Geen idee of ik dit op de goede plek plaats want de pagina is ietwat onoverzichtelijk dus verplaats mijn comment gerust. Ik lees een heel hoop over terreinbeherende organisaties en soortenorganisaties plus IVN en KNNV. Maar mis je dan niet een voor de hand liggende doelgroep? Namelijk centra die zich toeleggen op NME. (Via deze site kan je makkelijk een overzichtje vinden.) Die centra doen vaak meer dan alleen leskisten aan scholen leveren en ze hebben vaak een achterban van vrijwilligers. Deze heeft bijvoorbeeld een speurtocht waar je QR-codes voor WP-artikelen aan zou kunnen koppelen. (Doelgroep verschilt per tentoonstelling.) Naast een achterban van vrijwilligers hebben centra ook een aardig netwerk dat niet alleen uit traditionele partijen bestaat. Bij deze centra liggen denk ik vooral kansen om "Activiteit 5 en Activiteit 6:" te realiseren. Bij deze partijen zijn vaak wat flexibeler, traditionelere partijen willen wel eens zo flexibel zijn als een eikenhouten deur. Natuur12 (overleg) 9 jun 2017 22:10 (CEST)[reageer]

Idee voor een onderzoek, Project Natuur

Zou het niet goed zijn om een onderzoek te doen om erachter te komen waarom project natuur zo slecht door wikipedianen wordt opgepakt. Bij elkaar is er veel gedaan bij project natuur, hebben we ook wel een en ander bereikt (uploads,donaties) maar we krijgen geen medewerking van wikipedianen of andere natuurliefhebbers. En dat hebben we juist zo hard nodig. Kijk naar de voorstellen de Kees heeft gedaan, daar hebben we mensen/menskracht voor nodig. Waarom lukt het ons niet om die aan te trekken? Kunnen we dit eens laten onderzoeken? (ongetekende bijdrage van Gebruiker:WeeJeeVee) Inderdaad was die van mij, was ik vergeten te tekenen WeeJeeVee (overleg) 18 jun 2017 14:06 (CEST)[reageer]

Dank je voor het idee, Gebruiker:WeeJeeVee. Het probleem dat je schetst is breder dan alleen project natuur - ook activiteiten rondom andere thema's trekken weinig belangstellenden. Proberen er een vinger achter te krijgen waarom dat zo is, zo voor WMNL heel relevant zijn. Daar ben ik zelf nog niet uit. SRientjes (overleg) 6 jun 2017 16:20 (CEST)[reageer]

Gendergap wens 5 : Portretten van vrouwelijke hoogleraren

Atria werkt in het kader van het Westerdijk-jaar aan een project oral history interviews met 5 vrouwelijke hoogleraren die met emeritaat zijn. De video-interviews (ca 2,5 tot 3 uur lang) )worden in de collectie van Atria opgenomen. Van fragmenten uit die interviews wordt per hoogleraar een YouTube-filmpje gemaakt van ca 3 tot 4 min.) Aansluitend op de interviews, wil Atria een kleinschalige foto-expositie maken met portretten van deze vrouwelijke hoogleraren, met begeleidende (korte) quotes en biografie en de filmpjes,voor een brede doelgroep. De portretten van de geïnterviewde hoogleraren worden tentoongesteld in de bibliotheek. Maar we hebben ook het plan om meer vrouwelijke hoogleraren te (laten)fotograferen, om de foto's op te nemen in de beeldcollectie van Atria maar ook te doneren aan Wikimedia Commons onder CC-licentie voor de serie Vrouwelijke hoogleraren, waar de Gendergap-groep mee bezig is.

Vraag ter verduidelijking - wat zou uit de donatie gefinancierd moeten worden? Het maken van de foto's/video's of de tentoonstelling? SRientjes (overleg) 6 jun 2017 16:22 (CEST)[reageer]