Jaarplan 2016/concept/projectideeen

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Train de trainers project

Het doel van het Train de trainers project is tweeledig: 1: Het Train de trainers project heeft als doel het aantal beschikbare Wikipedia trainers te verhogen, de inhoud van de trainingen te verbeteren en standaardiseren en de toekomstige trainers meer aan WMNL te binden. Dit wordt bereikt door voor de trainers een of meerdere didactische cursussen aan te bieden, die voor de betreffende trainers zowel interessant zijn voor hun Wikipedia activiteiten als voor hun eigen (persoonlijke) ontwikkeling. 2: Nieuwe bewerkers een positieve start op Wikipedia bieden. Dit willen we bewerkstelligen door de nieuw te ontwikkelen trainingen meer over de inhoud te laten gaan (wat is een goed onderwerp en wat is een goed encyclopedisch artikel) en minder over de praktische kant van het schrijven voor Wikipedia. Vervolgens bieden we online coaching aan voor na de training.

Samengevat: - Meer beschikbare trainers voor WP cursussen door WMNL - Verhogen kwaliteit trainingen aan nieuwe bewerkers - Veraangenamen eerste stappen nieuwe bewerkers op WP - Behoud nieuwe bewerkers - Verdere ontwikkeling coaching online (indien hier behoefte aan is bij coaches)


Kleine GLAMS betrekken bij Wikimediaprojecten

Doelen

 • Over (objecten uit) onderbelichte kunstcollecties in Nederland is meer en betere informatie vrij beschikbaar voor iedereen via Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikidata
 • Er zijn meer kleinere culturele instellingen actief betrokken bij Wikipedia en Wikimedia Commons
 • Er zijn meer Nederlanders op de hoogte van onderbelichte kunstcollecties bij hun in de omgeving en onderbelichte kunstcollecties hebben via de Wikimedia projecten een podium/handvat om zichzelf te presenteren aan hun omgeving.

Omschrijving De collecties van grote, bekende GLAMs zijn beter vertegenwoordigd op de Wikimediaprojecten dan die van kleine musea, kerken, particulieren en overheidsinstellingen. In dit project willen we deze kleine GLAMs/collectiehouders een kans geven om samen te werken met de WIkimediaprojecten. We denken hier bijvoorbeeld aan hulp bij digitalisering op maat, online en offline activiteiten met een focus op kleine collecties in een bepaalde regio of rond een bepaald thema. Ook een Wikipedian in Residence die zich richt op samenwerking met kleine GLAMs behoort tot de mogelijkheden.


Internationale summerschool voor Wikipedians in Residence (en GLAMWIKI coordinatoren)

Een Wikipedian in Residence kan in relatief korte tijd veel bereiken als het gaat om structurele samenwerking tussen een (GLAM)instelling en de Wikimedia-projecten. Instellingen vinden het vaak een aantrekkelijke optie. Echter: een Wikipedian in Residence moet beschikken over een combinatie van vaardigheden en kennis die vrij zeldzaam is. Hij/zij moet een ervaren en kundig Wikipediaan zijn, maar moet ook in staat zijn om zijn/haar kennis over te dragen, moet zich snel kunnen inwerken in de specifieke context van de gastorganisatie en zich kunnen aanpassen aan verschillende organisatieculturen.

Doel van de summer school is om in bijvoorbeeld een week een pakket van trainingen aan te bieden, zowel voor ervaren Wikipedianen die hun vaardigheden op het gebied van b.v. presentatie, training en project beheer willen vergroten, als voor medewerkers van GLAMs die meer Wiki-kennis en -vaardigeheden willen opdoen.

Ideeën genoteerd tijdens de bespreking op Wikizaterdag 26 augustus 2015

 • Werving nieuwe bewerkers: prioriteit geven, duidelijker opnemen in jaarplan.
 • Ideeën opvang nieuwe bewerkers
  • Misschien kan een betaalde kracht op kantoor hierin een rol spelen
  • Workshop organiseren voor bestaande coaches
 • Verbeteren coachingsprogramma
  • In overleg met bestaande coaches een draaiboek / protocol maken
  • Gebruik van facebook of andere social media introduceren
 • Training conflicthantering: positief (staat al in jaarplan)
 • Vandalisme bestrijding
  • Ook hiervoor geldt: uitzoeken of het kantoor hier wellicht een rol in kan spelen
  • Mogelijkheden voor een 'hotline' onderzoeken
 • Sociale structuur en overleg: Nadenken of het mogelijk is om eenmalig of eenmaal per jaar de bewerkers te benaderen via hun overlegpagina met de vraag of ze op regelmatige basis info willen ontvangen van WMNL (nieuwsbrief, lidmaatschap)
 • Nieuwe thema Global south: Staat al in het jaarplan. Ter verduidelijking: in het jaarplan bedoelen we: het koloniale en handelsverleden van Nederland. Project heeft nog meer focus nodig, misschien ook een andere naam? Idee: zoek contact met migrantenverenigingen.
 • Wikicafe komt nu over als vlees nog vis. Ofwel werk van maken of ervan afzien. Idee: combineer wikicafe met excursie. Er is hoe dan ook inzet van een clubje vrijwilligers nodig als we dit willen realiseren.
 • Vervolg op Motivaction onderzoek
  • Is het mogelijk om een deskundige advies te vragen als het erom gaat hoe je werksfeer kunt verbeteren?
  • Kunnen we een klankbordgroep van bewerkers opzetten?

nb. Dit is geen uitputtend verslag van alles wat gezegd en besproken is. Ik heb vooral de ideeën genoteerd die tijdens de bespreking zijn ingebracht. Grijz (overleg) 3 sep 2015 21:22 (CEST)[reageer]