Notulen20060521

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.


Deze notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen van de vergadering d.d. 18 juni 2006 (Zie Notulen20060618). Deze pagina is dan ook beveiligd.

Notulen van de vergadering gehouden op 21 mei 2006.

Open bestuursvergadering Vereniging Wikimedia Nederland 21 mei 2006, Hotel Terminus, Den Bosch

Aanwezigen

 • Oscar
 • Brabo
 • Effeietsanders
 • Microscoop
 • Verrekijker
 • Galwaygirl (notulist)
 • RonaldB
 • Dolledre

Na de pauze aangeschoven: Kim Bruning

Uiteenzetting huidige situatie

Ronald legt kort uit waar we nu staan: In oprichtingsvergaderingen was door de toen aanwezigen besloten de vereniging een stichting op te laten richten, omdat beide rechtsvormen gewenst waren. Toen Ronald bij de notaris kwam, zei de notaris dat het een vreemde constructie was om de stichting door de vereniging te laten oprichten. De notaris stelde voor beide tegelijk op te richten, dat zou ook nog kosten schelen. Daarmee is akkoord gegaan door de oprichters (vergadering van 5-3-2006). Ronald heeft gedaan wat de aanwezigen van de oprichtingsvergaderingen wilden, niets meer, niets minder.

Het argument voor het oprichten van de stichting is dat een stichting een stabiele organisatie is voor eventuele grote subsidieverstrekkers.

Oscar merkt op dat de stichting nu in de koelkast staat en eruit kan worden gehaald wanneer de vereniging dat nodig vindt. De twee bestuursleden van de stichting, Ronald en Oscar, zijn het daar allebei mee eens.

Kamer van Koophandel

Het oprichtingsbestuur is nog niet voltallig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, omdat de privacyverlangens van een van de leden de nodige tijd vraagt voor de bureacratische afhandeling. De mutaties zullen naar stellige verwachting voor de datum van de ALV doorgevoerd kunnen worden.

Bankrekening

Galwaygirl meldt dat er 15 leden zijn, en dat de bankrekening nu dus geopend kan worden. Oscar verwoordt voorstel: RonaldB zal met ingang van 1 juni 2006 een bankrekening openen en doet verslag aan het bestuur. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

Actie: RonaldB opent bankrekening

ALV

Gezien het feit dat het ledenaantal van 15 gehaald is, besluiten de aanwezigen een datum vast te stellen voor de Algemene Ledenvergadering. Agenda zal t.z.t. bekend gemaakt worden.

Datum: 18 juni 2006
Tijd: 19:00 CEST – 21:00 CEST
Plaats: Utrecht, precieze locatie nader te bepalen. Verrekijker en Microscoop geven aan op zoek te willen gaan naar een geschikte ruimte.

Deze vergadering zal worden aangekondigd via e-mail aan leden, via de website nl.wikimedia.org en via de mailinglijst van Wikimedia Nederland:
wikimedianl-l AT wikimedia PUNT org
http://mail.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedianl-l

Actie: Verrekijker en Microscoop zoeken een geschikte locatie voor de ALV

Aanpassen reglement

Besloten wordt om op de ALV het voorstel voor het aanpassen van het reglement, zoals dat te vinden is op [1] aan de leden voor te leggen.

Activiteiten

Conferenties en bijeenkomsten in chronologische volgorde.

Holland Open

Wikimedia Nederland zal vertegenwoordigd zijn in de stand van Kennisnet op Holland Open (15 t/m 17 juni 2006). We hebben een standbezetting nodig van ongeveer 2 mensen per dagdeel.

Zie http://www.hollandopen.nl

Actie: Lodewijk regelt een aanmeldpagina en zal een e-mail sturen naar de maillijst wikimedianl-l.

iEARN

Kennisnet heeft Wikimedia Nederland verzocht aanwezig te zijn op de iEARN-conferentie (1 t/m 7 juli 2006). Gekozen is voor de Nederlanddag op 4 juli 2006.

Zie http://www.iearn2006.nl

Actie: Ronald coördineert aanwezigheid van Wikimedianen op iEARN-conferentie.

WCN

Kim geeft aan dat het belangrijk is de locatie van WCN vast te leggen, zodat er gewerkt kan worden aan de infrastructuur (internetverbindingen).

Effeietsanders zal overleggen met Annemiek van Kennisnet over de locatie, daarna kan Kim plannen maken voor de infrastructuur.

Effeietsanders geeft aan dat hij nog zoekt naar mensen die willen spreken op de WCN. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar: wcn at wikimedia punt org

Actie: Effeietsanders overlegt met Annemiek van Kennisnet over de locatie. Actie: Kim plant infrastructuur zodra locatie bekend is.

Communications Committee

Effeietsanders vertelt dat hij een vraag heeft gekregen van de Communications Committee over hoe VWN wil omgaan met persberichten. De aanwezigen van de vergadering vinden niet dat VWN ongevraagd persberichten de deur uit moet doen die betrekking hebben op specifieke ontwikkelingen binnen één project.

Concreet voorbeeld is de mijlpaal van 250.000 artikelen op nl.wikipedia.org die eraan zit te komen. Galwaygirl zal de gemeenschap van nl.wikipedia.org aanbieden een persbericht te schrijven voor die gelegenheid. De gemeenschap kan dan beslissen om dit aanbod wel of niet aan te nemen.

Zie http://meta.wikimedia.org/wiki/Communications_committee

Actie: Galwaygirl biedt aan: schrijven persbericht 250.000 artikelen nl.wikipedia.org.

Actiepuntenlijst

 • RonaldB opent bankrekening
 • Verrekijker en Microscoop zoeken een geschikte locatie voor de ALV
 • Effeietsanders regelt een aanmeldpagina Holland Open en zal een e-mail sturen naar de maillijst wikimedianl-l
 • Ronald coördineert aanwezigheid van Wikimedianen op iEARN-conferentie
 • Effeietsanders overlegt met Annemiek van Kennisnet over de locatie WCN
 • Kim plant infrastructuur WCN zodra locatie WCN bekend is
 • Galwaygirl biedt aan: schrijven persbericht 250.000 artikelen nl.wikipedia.org
 • Kim zoekt uit waar PDF-folders over Wikimedia zijn