Notulen20070309 Werkgroep Vrije Media

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

<< Werkgroep vrije media

Dit zijn de notulen van het zesde overleg van de Werkgroep Vrije Media, gehouden op vrijdag 9 maart 2007.

Aanwezig / Afwezig

Aanwezig

Afwezig

Verwerking openstaande actiepunten van vorige keer

* Ellywa verwerkt de (nog te ontvangen) opmerkingen van Paul Keller in het Plan van Aanpak. PvA moet uiterlijk eind maart klaar zijn in verband met begroting (bijeenkomst IVIR, Kennisland, De Waag).

  • Elly heeft Paul gebeld maar nog geen reactie gehad. Dit zal later nogmaals gebeuren.

* Husky schrijft een manifest/opiniestuk. Hierin ook aangeven dat open content niet altijd opportuun is.

  • Is geschreven. Commentaar van werkgroepleden mag worden opgestuurd en zal worden verwerkt.

* GerardM houdt in de gaten wanneer we ons moeten aanmelden voor de Holland Open 2007 (als er een editie 2007 komt en we willen deelnemen).

  • De Holland Open gaat door dit jaar en houd een maandelijkse borrel waar we een kleine presentatie zouden kunnen houden.

* Allen: lijst met te benaderen organisaties aanvullen.

  • De lijst is goed aangevuld en bruikbaar.
 • Ellywa neemt contact op met UvA (Allard Pierson museum), zoekt mogelijkheden om subidie aan te vragen voor de werkgroep (Bijvoorbeeld Prins Bernhardfonds) en doet een voorstel voor een afstudeeropdracht aan een jurist en zoekt pro deo juridische steun om onze vragen te beantwoorden.
  • Nog niet gedaan, schuift door naar volgende keer. Er is mogelijk een auteursrechtenadvocaat actief op Wikipedia op de pagina 'vragen aan de jurist', Elly zal deze persoon benaderen. Fruggo bekijkt de referenties van de jurist. (NB, ik kon op de betreffende pagina geen berichten van een 'echte' jurist vinden! -- Husky)

Creative Commons / De Waag

 • Er zijn geen vorderingen gemaakt bij de Waag. Husky zal Paul het opiniestuk mailen na ontvangst van het commentaar om het contact weer op te starten.

"Privé"/Foto's van bekende Nederlanders

 • Er komt duidelijk naar voren dat voor het gebruiksgemak en de duidelijkheid in de advertentie er een domein geregistreerd moet worden. Dit zal Husky doen. Eerst op eigen naam, later kan de domeinnaam dan eventueel aan de vereniging worden overgedragen. De hosting zal gebeuren op de servers van de foundation. Gerard zal hiervoor contact opnemen met de Foundation. Fruggo gaat de teksten schrijven, Husky zal de website ontwerpen. Er zijn nog persberichten die Elly heeft geschreven.
 • De laatste versie van de advertentie zal Husky doormailen naar Delphiné Menard van de WM Foundation.
 • Husky zal tevens aandacht vragen voor de actie als het zover is via de kroeg(en).

Regeerakkoord

*Fruggo scant het regeerakkoord op auteursrechtenkwesties.

  • Dit is gebeurd en rondgemaild. Het blijkt dat het desondanks lastig is om hier iets concreets uit te halen. Er wordt voorgesteld dat Fruggo het regeerakkoord omvormt naar een artikel voor bijvoorbeeld Wikizine.

Beeld en Geluid

 • Husky is samen met RonaldB bij het instituut voor Beeld en Geluid geweest en heeft daar een verkennend gesprek gevoerd. Nadere informatie volgt zodra het wat meer concreet is.

Gemeente Almere

 • Gerard heeft een afspraak gemaakt met de gemeente Almere over het gebruik van archiefmateriaal.

Manifest / Wikipedia is nog maar het begin

 • Husky heeft een manifest geschreven. In eerste instantie was dit alleen bedoeld voor de campagne i.s.m. Creative Commons, maar de toon van het opiniestuk is breed genoeg om het als een opiniestuk in te zenden naar kranten en weekbladen. Dit zou ook handig zijn gezien er op 7 februari 2007 in de tweede kamer is besloten tot het oprichten van een permanente commissie auteursrecht (document 30868). Husky zal na het verwerken van het commentaar van de werkgroepleden het opiniestuk bijwerken en opsturen.

Stroomschema & uploadwizard

 • Fruggo heeft een aantal teksten geschreven voor bij de uploadwizard / stroomschema. Werkgroepleden zullen commentaar hierop doormailen naar Fruggo. Husky heeft een account aangevraagd bij de 'Wikimedia toolserver' om de uploadwizard op een Wikimedia-domein te hosten.

Samenvatting openstaande actiepunten

Allen

 • Commentaar doormailen over teksten van Fruggo bij de uploadwizard
 • Commentaar doormailen op manifest van Husky

Fruggo

 • Commentaar verwerken van werkgroepleden op teksten uploadwizard
 • Omvormen van zinnen uit het regeerakkoord naar een artikel, opsturen naar Wiki-gerelateerde publicatie (online / offline)
 • Schrijft de teksten voor de foto-actie
 • 'Vragen aan jurist' op WM-website herschrijven en eventueel aanvullen.

GerardM

 • Hosting aanvragen voor de foto-actie via de WM Foundation
 • Afspraak gemeente Almere

Elly

 • Contact opnemen met UvA (Allard Pierson museum)
 • Mogelijkheden zoeken om subidie aan te vragen voor de werkgroep. Bijvoorbeeld Prins Bernhardfonds.
 • Voorstel afstudeeropdracht jurist schrijven, zie ook dit.
 • Pro deo juridische steun zoeken om onze vragen te beantwoorden
 • Paul Keller bellen
 • Persberichten foto-actie opsturen als deze gaat lopen

Husky

 • Oscar mailen over afspraak IP-jurist
 • Domeinen registreren foto-actie
 • Commentaar verwerken op manifest en opsturen naar kranten, tijdschriften en Paul Keller (Creative Commons)
 • Website ontwerpen foto-actie
 • Laatste versie van de advertentie doormailen naar Delphiné Menard van de Foundation.
 • Aandacht vragen voor foto-actie via de verschillende kroegen
 • 'Uploadwizard' online zetten op Wikimedia-toolserver (zodra deze online is)

Volgende afspraak