Notulen20080118 Werkgroep Vrije Media

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

<< Werkgroep vrije media

Notulen Werkgroep Vrije Media 18/01/2008

Aanwezig

 • GerardM
 • Elly
 • Marco Swart
 • Fruggo
 • Effeietsanders
 • Husky

Afwezig met notificatie: Sander Spek

Agenda

 1. Campagne vrije media
 2. Wikiportret
 3. Lobby vrije media
 4. Lobby vrije leermiddelen
 5. Gerard's vorderingen
 6. Laaghangend fruit
 7. Volgende vergadering

Actiepunten:

 • Husky: Paul Keller / Chris van Hall mailen / bellen
 • Elly: Mailen met prentenkabinet Leiden
 • Marco: Brancheverengingsdagen zoeken voor evt. presentaties
 • Elly: Een conceptbrief bedenken voor vrijgave portretten wikiportret advertentie
 • Fruggo: Verzamelen adressen managment BN'ers
 • Husky: Afmaken wikiportret (lokaal)
 • Gerard: Praten met Nancy MP over lobby vrije media
 • Marco: Traject auteursrechtencommisie in de tweede kamer en contactpersonen hiervoor zoeken
 • Fruggo: Zoeken naar een pro-deo advocaat
 • Marco: Zoekt uit hoe het zit met open / vrije leermiddelen
 • Allen: Brief aan eigen gemeente voor vrijgave portretten wethouders / raadsleden (zie voor voorbeeld: http://nl.wikimedia.org/wiki/Werkgroep_vrije_media/Brieven)

Campagne vrije media

Naar aanleiding van de workshop vrije media heeft het prentenkabinet in Leiden gevraagd om een nieuwe voorlichtingsworkshop aldaar. Er wordt voorgesteld om deze dag iets breder te trekken en meer Leidense instituten te vragen deel te nemen. Elly gaat hier achter aan. Belangrijk bij voorlichting is dat telkens wordt uitgelegd welke licentievormen er mogelijk zijn (alleen PD / CC-BY / CC-BY-SA, evt. GFDL). Marco benadrukt het belang van een goede case study bij de volgende workshop. Er wordt geopperd om (eventueel samen met Creative Commons en Kennisnet) op de website van de Campagne Vrije Media een blog te beginnen om case studies en voorbeelden van gebruik van vrije media te laten zien. Marco oppert de mogelijkheid om ook zelf te gaan spreken op congressen en dagen van bijvoorbeeld brancheorganisaties.

Wikiportret

Het wikiportret project loopt vast op twee punten: het portretrecht van de beroemdheden op de advertentie en het technische gedeelte van de website. Besloten word om het managment van de betreffende beroemdheden een briefje te sturen om toestemming te vragen. Gerard merkt op dat zo'n toestemming niet hoeft te gelden voor het portretrecht in het buitenland. Gerard is bezig met een project om Commons technisch beter te maken, dit zou de upload-problemen bij het wikiportret project kunnen oplossen, maar aangezien Gerard's project pas in mei online gaat wordt besloten voor een tussenoplossing: de bestanden worden eerst lokaal upgeload. Daarnaast wordt besloten om een link te maken naar de wikiportret site bij alle biografie-artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia waar nog geen foto bij staat.


Lobby vrije media

Gepraat wordt over hoe de overheid gestimuleerd kan worden vrije media te gebruiken en zelf beschikbaar te stellen. Gerard noemt de organisatie OSOSS als een potentiele partner. Marco brengt in dat er twee extremen zijn: van de ene kant is er de abstracte discussie van aanpassen van de auteurswet, wat erg complex is en lang gaat duren, van de andere kant zijn er de kleinere overheden die we kunnen benaderen en uiteindelijk als voorbeeld kunnen gebruiken bij een lobby. Husky vraagt zich af wat het verschil is bij het benaderen van kleine overheden t.o.v. de campagne vrije media. Marco benadrukt dat het belangrijk is om bij het grote auteursrechtendebat met een grotere colatie van partijen te komen.

Lobby vrije leermiddelen

Het voorstel van de SP om studieboeken niet alleen gratis, maar ook vrij te maken heeft veel losgemaakt bij de werkgroep. Marco krijgt als opdracht om het verhaal verder uit te zoeken. Bij voldoende animo wordt er wellicht een extra werkgroep opgericht.

Gerard's vorderingen

Gerard vat kort samen met welke projecten hij bezig is. Ondermeer de digitale geschiedenis van de gemeente Almere.

Laaghangend fruit

Er wordt besloten om brieven te gaan sturen naar de gemeentebesturen van de woonplaatsen van de werkgroepleden om op die manier foto's vrij te krijgen van de raadsleden en wethouders.

Volgende vergadering

De volgende vergadering wordt vastgesteld op vrijdag 29 februari 2008 om 16.00. Ontmoetingslocatie is wederom Utrecht CS.