Werkgroep vrije media/Brieven

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

<< Werkgroep vrije media

Op deze pagina (concept)brieven die vanuit de Werkgroep verstuurd zijn of zullen worden

20080307 - Brief portretrecht

Verstuurd 7 maart 2008

Betreft: Verzoek om gebruik van uw portret

Geachte heer/mevrouw,

Op Wikipedia ontbreken veel portretten van bekende Nederlanders, maar niet dat van u. Dat komt omdat er van u een portret onder een vrije licentie beschikbaar is.

De Vereniging Wikimedia Nederland gaat bevorderen dat meer bekende Nederlanders hun portret vrijgeven onder een vrije licentie, zodat hun artikelen daarmee zullen worden geїllustreerd. Dat gaan wij doen door een campagne, waarbij we bijgaande advertentie zullen gebruiken. Op deze advertentie staat ook uw portret, naast dat van andere beroemdheden.

Het portret dat wij van u gebruiken is weliswaar vrij te gebruiken, omdat het onder een vrije licentie beschikbaar is, maar niettemin willen we geen inbreuk maken op uw portretrecht. Deze brief is dan ook bedoeld als melding van dit gebruik. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw portret, dan verzoek ik u vriendelijk mij dit binnen twee weken na ontvangst van deze brief te laten weten, hetzij schriftelijk naar bovenstaand adres, hetzij per e-mail naar ....

Indien u bezwaar heeft, zullen wij uw portret door dat van iemand anders vervangen. Met vriendelijke groet,

Ellywa
Voorzitter Vereniging Wikimedia Nederland

Bijlage: concept advertentie


200708xx - Definitieve uitnodiging

Geachte <heer/mevrouw> <achternaam>,

Graag bevestigen wij hierbij uw aanmelding voor de Workshop Vrije Media op 20 september 2007.

Tijdens de workshop zullen wij de mogelijkheden van vrije media onder uw aandacht brengen, en u informeren over de voordelen ervan voor uw organisatie. Wij laten u zien hoe u een groter publiek kunt bereiken, hoe u de mogelijkheden van vrije licenties kunt benutten én tegelijkertijd meer bij kunt dragen aan het behoud en verspreiding van kennis en cultuur.

Wikimedia Nederland en Creative Commons hebben voor u het volgende programma samengesteld:

13.00 Ontvangst
13.30 Welkom - Door Elly Waterman, voorzitter van Vereniging Wikimedia Nederland
13.40 Waarom vrije media voor u? - Inleiding door Elly Waterman (Vereniging Wikimedia Nederland)
14.00 Vrije licenties - Inleiding door Paul Keller (Creative Commons)
14.20 Vragen & Pauze
14.45 Introductie panelleden: voorbeelden van praktische implementaties
15.15 Paneldiscussie - Onder leiding van Lucas Evers (De Waag)
16.00 Technische implementatie - Inleiding door Siebrand Mazeland (Vereniging Wikimedia Nederland)
16.20 Vragen & Afsluiting
16.30 Borrel

Meer informatie over de workshop en over Wikimedia Nederland vindt u op www.vrijemedia.org. Een routebeschrijving treft u bijgaand aan.

Graag verwelkomen wij u 20 september in Zoetermeer.

Met vriendelijke groet,

'(gegevens zie vorige brief)'

20070626 - Aankondiging Evenement

Bovenaan: logo's VWN en Creative Commons

Geachte heer/mevrouw,

Uw organisatie, <organisatie>, beschikt over een interessante collectie foto’s of andere media. Deels stelt u deze ter beschikking aan het publiek. Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat u met uw website het publiek goed kan bereiken. Weet u ook dat u een nog groter publiek kan bereiken?

Een website die informatie beschikbaar en toegankelijk maakt op het internet en daar een brede doelgroep mee bereikt is Wikipedia. Waarschijnlijk kent u Wikipedia wel, maar bent u ook op de hoogte van de vrije licentie, waar de inhoud van de encyclopedie onder valt en de kracht daarvan?

Wilt u weten hoe u een groter publiek kunt bereiken, de mogelijkheden van vrije licenties kan benutten én tegelijkertijd meer bij kunt dragen aan het behoud en verspreiding van kennis en cultuur? Graag nodigen Wikimedia Nederland en Creative Commons Nederland u dan uit voor de

Workshop Vrije Media op 20 september 2007 in Zoetermeer.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda. In de tweede helft van augustus wordt u geïnformeerd over het programma. Wilt u ons laten weten op welke naam wij de definitieve uitnodiging kunnen stellen? U kunt dit doorgeven via de antwoordstrook onderaan deze brief.

Wikimedia Nederland organiseert, in samenwerking met Creative Commons Nederland deze workshop om de mogelijkheden van vrije media onder uw aandacht te brengen, en om organisaties zoals <organisatie> te informeren over de voordelen voor u.

Met de term "vrije media" bedoelen wij media (afbeeldingen, geluid, teksten etcetera) die geplaatst zijn onder een copyright licentie die gebruik van deze media door derden vrij toestaat. Veel projecten op internet zoals wikipedia gebruiken exculsief materiaal dat onder dergelijke licenties beschikbaar is. Door uw material zo aan te bieden kunt u de zichtbaarheid van uw collecties op internet aanzienlijk vergroten. U geeft derden dan mogelijkheid om het materiaal onder bepaalde voorwaarden te gebruiken, terwijl u wel de eigenaar blijft. Er bestaan tegenwoordig verschillende vrije licenties zoals de Creative Commons Licenties (http://www.creativecommons.nl) en de GNU Free Documentation Licentie (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html). Graag lichten wij u tijdens de workshop de werkwijze en voordelen van deze licenties veder toe.

Meer informatie over de workshop en over Wikimedia Nederland vindt u op http://www.vrijemedia.org. Graag zien wij uw komst op 20 september 2007 tegemoet!

Met vriendelijk groet,


Ellywa                        		Paul Keller
voorzitter Vereniging Wikimedia Nederland      Public Project Lead Creative Commons Nederland
web http://nl.wikimedia.org				web http://www.creativecommons.nl 

Antwoordstrook
Graag maakt onderstaande persoon gebruik van de uitnodiging om deel te nemen aan de Workshop Vrije Media in Zoetermeer op 20 september 2007
Ik verzoek u voortaan correspondentie toe te sturen aan:
Organisatie
t.a.v. de heer/mevrouw
Afdeling
Adres
Postcode
Plaats
E-mail
Telefoon

U kunt deze strook sturen aan:
Vereniging Wikimedia Nederland
U kunt ook een email met deze gegevens sturen naar .............

20070228 - Rijksvoorlichtingsdienst Nieuw kabinet

(niet meer wijzigen svp. is per post verstuurd op 28 februari 2007)

Geachte heer/mevrouw,

Bij het aantreden van het nieuwe kabinet hebben de lezers van de vrije online encyclopedie Wikipedia natuurlijk grote behoefte aan foto's van de nieuwe bewindslieden. Vanaf het moment dat de namen van ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet bekend werden, zijn in korte tijd op Wikipedia-artikelen over deze bewindslieden verschenen, met hun biografie. Maar bij velen ontbreekt helaas nog een foto. Een voorbeeld hiervan is het artikel over Ronald Plasterk[1]. Maar ook van de vertrekkende bewindslieden zijn vaak geen foto's beschikbaar, zie bijvoorbeeld het artikel over Pieter van Geel[2].

U vraagt zich misschien af hoe dat komt. Foto's van bewindslieden zijn of komen immers wel beschikbaar op de websites Regering.nl, Parlement.com en MinAZ.nl. Op die foto's rust echter volgens deze websites copyright. De foto's zijn niet volkomen vrij te gebruiken. Op de projecten van Wikimedia worden echter alleen vrije informatie en vrije afbeeldingen gebruikt, zodat deze overal elders - met bronvermelding conform de GFDL licentie - kunnen worden overgenomen.

Mijn verzoek aan u is of u er voor kunt zorgen dat foto's van de nieuwe bewindslieden beschikbaar komen onder een vrije licentie. Bijvoorbeeld onder de licentie "CC-BY" van Creative Commons. Voor de rijksoverheid is het gebruik van vrije licenties een manier om dichter bij de bevolking te komen staan, en met name dat deel van de bevolking dat actief is op het internet, zoals scholieren, studenten en mensen die met innovatie en kennis bezig zijn. Immers, afbeeldingen en teksten met een vrije licentie kunnen dan gemakkelijker verspreid worden, waarbij de bron echter altijd moet worden vermeld.

Natuurlijk is bij het kiezen van een vrije licentie overeenstemming hierover nodig met de fotograaf. Ik neem aan dat u dit bij de contractonderhandelingen als opdrachtgever in de hand heeft en dit met de fotograaf kunt afspreken. De naamsvermelding van de fotograaf is bij genoemde licenties, ook bij herplaatsing elders, altijd verplicht.

Veel gebruikers in de Wikimedia-gemeenschappen zijn bijzonder benieuwd naar uw reactie op dit verzoek.

Zoekt u meer informatie over de onderwerpen in deze brief, zie dan:

 • CC-BY licentie van Creative Commons[3]
 • Uitleg over het gebruik van licenties op de Nederlandstalige Wikipedia[4]
 • Waarom zou ik mijn werk vrij licenseren?[5]

Met vriendelijke groet,
Ellywa
Voorzitter Vereniging Wikimedia Nederland
web http://nl.wikimedia.org
email ....
tel. .....

Referenties:

 1. http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Plasterk
 2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_van_Geel
 3. http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/nl/
 4. http://nl.wikipedia.org/wiki/WP:BGM#Toegelaten
 5. http://nl.wikimedia.org/wiki/WVM:WVL