Over ons/Vriendelijke ruimtes

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Read this policy in English

Zie ook: Herziening Beleid Vriendelijke Ruimtes 2021


DIT BELEID IS MET INGANG VAN 1 APRIL 2023 VERVANGEN DOOR HET HERZIENE BELEID VRIENDELIJKE RUIMTES - ZIE HIER


De Vereniging Wikimedia Nederland stelt zich ten doel om al haar evenementen toegankelijk te maken voor iedereen, onafhankelijk van hun geslacht, seksuele voorkeur, handicap, uiterlijk, ras, etniciteit, politieke voorkeur en of religie.

Van deelnemers aan evenementen georganiseerd door Wikimedia Nederland verwachten wij, dat zij het beleid Vriendelijke ruimtes in acht nemen:

Wij tolereren niet dat iemand wordt lastiggevallen op basis van geslacht, seksuele voorkeur, lichamelijke of geestelijke beperkingen, uiterlijk, ras, etniciteit, politieke voorkeur of religie.

Seksueel getint taalgebruik of afbeeldingen zijn niet passend binnen de evenementen.

Onder lastigvallen wordt onder andere verstaan het gebruik van aanstootgevend verbaal commentaar, bijvoorbeeld over iemands geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, seksuele identiteit of uiting, lichamelijke of geestelijke beperkingen, uiterlijk, ras, etniciteit, politieke voorkeur of religie. Ook wordt hieronder verstaan het gebruik van seksuele afbeeldingen in openbare ruimtes, evenals bewuste intimidatie, stalking, onwelkom volgen, aanstootgevende foto's of geluidsopnames, voortdurende verstoring van presentaties of andere activiteiten, ongepast fysiek contact en ongewenste seksuele aandacht.


Sancties
Deelnemers die andere deelnemers lastigvallen of die zich op andere wijze niet houden aan het beleid Vriendelijke ruimtes, lopen de kans uitgesloten te worden van het evenement of op een andere manier door de organisatoren een sanctie opgelegd te krijgen.

Wanneer een deelnemer iemand lastigvalt, zullen de organisatoren van het evenement de actie(s) ondernemen die zij passend vinden, inclusief het waarschuwen van die deelnemer of het uitsluiten van die deelnemer van het evenement. Indien jij lastiggevallen wordt, ziet dat iemand lastiggevallen wordt, of andere zorgen hebt, neem dan contact op met een lid van de organisatie van het evenement. De organisatie zal herkenbaar aanwezig zijn.

De organisatoren zullen deelnemers die lastiggevallen worden ondersteunen als zij contact willen zoeken met de bewakers van de locatie of met de politie Ook zullen zij die deelnemers begeleiden en ze helpen zich weer veilig te voelen voor de duur van het evenement.

We stellen je aanwezigheid zeer op prijs.

Jonge deelnemers

  • Deelnemers die jonger zijn dan 14 moeten worden begeleid door een ouder of voogd.
  • Deelname van personen tussen 14 en 18 jaar is alleen mogelijk als ze in het gezelschap zijn van een meerderjarige.

(Het beleid betreffende jonge deelnemers zal nader worden uitgewerkt - tot die tijd gelden de regels van de Wikimedia Foundation. Zie link hieronder)

Zie ook