Stakeholderonderzoek/vragenlijst

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Toelichting

 • De vragen die in de survey 2013 zijn gesteld zijn gemarkeerd met een X. Vragen met een Q zijn suggesties van Wikimedia Nederland.
 • Als je een vraag toevoegt, zet dan svp je naam/vier tildes erbij
 • Nieuwe vragen hoeven niet perfect geformuleerd te zijn - we werken samen met een bureau dat daarin is gespecialiseerd. Geef aan wat je zou willen weten, en waarom. Dat is het belangrijkste.
 • De gemeenschap van bewerkers zal worden benaderd via een banner (alleen te zien voor ingelogde bewerkers) met een link naar de vragenlijst, de leden worden allemaal individueel benaderd, de gebruikers (het grote publiek) via een representatieve steekproef door het bureau.

Vragen voor de community van bewerkers

X Sinds wanneer draagt u bij aan de inhoud van Wikipedia en/of andere Wikimedia projecten?

X Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om inhoudelijk bij te blijven dragen aan Wikipedia en/of andere Wikimedia projecten?

Open + Weet niet\geen antwoord

X Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan Wikipedia en/of andere Wikimedia projecten. We doelen op het aantal uur dat u bezig bent met schrijven, aanpassen of dat u op een andere manier een inhoudelijke bijdrage levert?

X In hoeverre beschouwt u zich actief deelnemer aan Wikimedia projecten? Kunt u dit aangeven op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor niet actief en 5 voor zeer actief?

X In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen over Wikipedia?

 • Ik voel mij betrokken bij Wikipedia
 • Ik beveel iedereen aan om actief bij te dragen aan Wikipedia
 • Ik ben tevreden over de werksfeer binnen Wikipedia
 • Ik vind het belangrijk dat er nieuwe bewerkers bijkomen
 • * Ik ben tevreden over de onderlinge communicatie tussen de bewerkers

Q bij welke werkzaamheden bent u betrokken?

 • schrijven/verbeteren artikelen, vandalisme bestrijding, mentorschap...
 • vraag over werkdruk, zijn er voldoende bewerkers om al het werk te doen?

Q Diversiteit

 • Vraag naar mening over noodzaak/gewenstheid van diversiteit in bewerkersgemeenschap naar leeftijd, gender etc.
 • Vraag naar gewenstheid/haalbaarheid acties om diversiteit te stimuleren.
 • Specifieke vragensets voor respondenten uit groepen waarvan we vermoeden dat ze ondervertegenwoordigd zijn (vrouwen, allochtonen)?

Q Conflicten en conflictoplossing.

 • Hoe ervaart men aantal/aard conflicten binnen gemeenschap.
 • Worden mechanismen voor conflictoplossing als effectief ervaren?
 • Suggesties voor verbetering?

Q Sociale interactie

 • Vragen naar werksfeer - hoe ervaart men het werken?
 • Vragen naar deelname off-wiki activiteiten, i.r.l. ontmoetingen met andere bewerkers, contacten via sociale netwerken etc.
 • Vragen naar impact hiervan op samenwerking on-wiki

Vragen voor leden WMNL (mogelijk wordt dit een aparte survey)

X Sinds wanneer bent u verenigingslid van Wikimedia?

X Wat waren voor u de belangrijkste redenen om lid te worden van de Vereniging Wikimedia Nederland?

• Om steun te geven aan Wikipedia en/of andere Wikimedia projecten • Om een bijdrage te leveren aan de vereniging • Ik vind vrije toegang tot kennis belangrijk • Meedoen aan activiteiten • Om gelijkgestemden te ontmoeten • … • Anders, nl. • Weet niet/geen antwoord

X In hoeverre voldoet het lidmaatschap aan uw verwachtingen? Kunt u dit aangeven op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 staat voor helemaal niet en 10 voor helemaal wel?

X In hoeverre beschouwt u zich actief lid? Kunt u dit aangeven op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor niet actief en 5 voor zeer actief?

X In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen over de Vereniging Wikimedia Nederland (WMNL)?

• Ik voel mij betrokken bij WMNL • Ik voel mij serieus genomen door WMNL • Ik beveel iedereen lidmaatschap van WMNL aan (filter leden v1 = 1 of 3) • Ik ben tevreden over het door WMNL gevoerde beleid • Ik voel me gewaardeerd door WMNL

X Waarom bent u niet tevreden over het gevoerde beleid? Wat moet Wikimedia verbeteren?

Open + weet niet/geen antwoord

X Welke van onderstaande activiteiten van WMNL zijn het belangrijkst voor u (maximaal drie antwoorden)?

 • Het ondersteunen van huidige vrijwilligers en bewerkers
 • Het mobiliseren van nieuwe vrijwilligers en bewerkers
 • Ontwikkeling van nieuwe activiteiten
 • Het vergroten van de draagvlak en naamsbekendheid binnen de samenleving
 • Het werken aan een stevige en duurzame financiële positie
 • Internationale samenwerking
 • De professionalisering van het bestuur, beheer en ondersteuning
 • Anders, nl …

X Houdt u zich op de hoogte van de activiteiten van WMNL?

• Nee. Ja, via

 • Twitter
 • Facebook
 • De website van WMNL
 • Nieuwsbrief
 • Bijeenkomsten
 • Direct persoonlijk contact met bestuur of medewerkers
 • Anders, nl

X Heeft u nog verbeterpunten of suggesties met betrekking tot de Vereniging Wikimedia Nederland?

Open + weet niet/geen antwoord

Achtergrondvragen voor alle respondenten

X Bent u man/vrouw/wil niet zeggen

X In welk jaar bent u geboren?

X Wat is uw hoogst genoten opleidingsniveau?

X Kies hieronder wat voor u tijdens een werkweek het meest van toepassing is?

(Waaraan besteedt u het meeste van uw tijd tijdens een werkweek)

 • Ik ben zelfstandig ondernemer
 • Ik ben in loondienst maar niet voor de overheid
 • Ik ben werkzaam voor de overheid
 • Ik ben arbeidsongeschikt
 • Werkloos, werkzoekend, bijstand
 • Ik ben met de VUT, (pre)pensioen of rentenierend
 • Ik ben studerend, schoolgaand
 • Ik ben huisman, huisvrouw
 • Anders
 • Wil ik niet zeggen

X Hoeveel uur per week bent u gemiddeld werkzaam waarvoor u inkomen ontvangt?

X Hoe is de samenstelling van uw huishouden?

 • Alleenstaand (met of zonder thuiswonende kinderen)
 • Samenwonend
 • Getrouwd
 • Thuiswonend bij ouders/familie
 • Woongroep/studentenhuis
 • Wil ik niet zeggen

Vragen voor het grote publiek

X Als u op zoek gaat naar feiten zoals bijvoorbeeld hoeveel inwoners heeft Nederland, wat betekent een bepaald begrip, hoe hoog is de Eiffeltoren etcetera. Hoe gaat u dan te werk? Welke bronnen gebruikt u etcetera?

… (open + weet niet/geen antwoord)

X Welke van onderstaande bronnen gebruikt u wel eens om informatie (feiten) op te zoeken?

 • Online (wetenschappelijke) tijdschriften
 • Digitale bibliotheken/Online databases
 • Wetenschappelijke databases en zoekmachines
 • (Educatieve) videosites
 • Online encyclopedieën
 • Papieren encyclopedieën
 • Krantenbanken
 • Anders, nl
 • Geen van deze

X Welke bronnen gebruikt u het meest? Graag de namen noteren van de sites, tijdschriften, zoekmachines et cetera.

X In hoeverre bent u bekend met Wikipedia? Kunt u dit aangeven op een schaal van 1 tot 5 waarbij 1 staat voor ‘ken ik alleen van naam’ en 5 voor ‘ben ik zeer bekend mee’?

X Hoe vaak maakt u gebruik van Wikipedia?

 • Meerdere keren per dag
 • Dagelijks een keer
 • Wekelijks
 • Maandelijks
 • Minder vaak dan 1 keer per maand
 • Nooit

X Waar gebruikt u Wikipedia meestal voor? (Meerdere antwoorden mogelijk)

 • School/studie
 • Werk
 • Persoonlijke interesse
 • Gewoon om af en toe even iets op te zoeken (“Hoe zat het ook al weer?”)
 • Anders, nl

X De artikelen op Wikipedia zijn …?

 • volledig
 • goed leesbaar
 • goed bruikbaar
 • objectief
 • actueel
 • feitelijk
 • de waarheid

X In hoeverre bent u op de hoogte van onderstaande zaken?

 • Alle artikelen op Wikipedia worden door vrijwilligers geschreven en bewerkt
 • Wikipedia is geheel afhankelijk van donaties
 • Iedereen kan artikelen plaatsen en bewerken op Wikipedia
 • Wikipedia heeft geen winstdoelstelling
 • Wikipedia heeft jaarlijks een actie om geld in te zamelen
 • Er staat geen reclame op Wikipedia
 • Er staan geen gesponsorde artikelen op Wikipedia
 • Naast tekst kan je ook foto’s toevoegen aan Wikimedia
 • Alle tekst en foto’s op Wikipedia zijn kosteloos door iedereen te gebruiken

X Hoe waarschijnlijk is het dat u het komend jaar bijdraagt aan Wikipedia in de vorm van …

 • … een donatie
 • … het schrijven van een artikel
 • … het bewerken van een artikel
 • … als vrijwilliger meehelpen om kennis toegankelijk te maken
 • … het controleren van taal- en stijlfouten
 • … het plaatsen van foto’s/illustraties


X Wat zijn voor u redenen waarom u niet (meer) doneert aan Wikimedia of u hierover twijfelt? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Ik doneer al aan andere instanties (goede doelen et cetera)
 • Ik ben onvoldoende bekend met Wikipedia om te doneren
 • Ik zie het nut er niet van in om te doneren aan Wikipedia
 • Ik weet niet hoe ik dat kan doen
 • Ik wist niet dat Wikipedia afhankelijk is van donaties
 • Ik doneer nooit aan goede doelen
 • Ik kan het geld niet (meer) missen
 • Ik kan me niet (meer) vinden in de activiteiten van Wikipedia
 • Ik heb geen vertrouwen (meer) in Wikipedia
 • Anders, nl
 • Weet niet/geen antwoord

X Wat zijn voor u redenen waarom u niet (meer) een artikel gaat schrijven of bewerken of u hierover twijfelt? (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Ik weet niet hoe dat moet
 • Ik ben daar niet technisch genoeg voor
 • Ik zou niet weten waarover ik zou kunnen schrijven
 • Ik heb daar geen tijd (meer) voor
 • In heb daar geen interesse (meer) in
 • Ik ben bang dat ik fouten maak
 • Ik heb daar geen behoefte (meer) aan
 • Anders, nl
 • Weet niet/geen antwoord

X Wanneer zou u wel (weer) overwegen te doneren aan Wikipedia?

Open + Ik verwacht niet te gaan doneren aan Wikipedia

X Wanneer zou u wel (weer) een artikel schrijven of bewerken?

 • Als iemand me zou uitleggen hoe dat moet
 • Als dit technisch makkelijker dan nu zou zijn
 • Als iemand me specifieke opdrachten zou geven
 • Als ik me zeker zou voelen dat ik iets bij kan dragen
 • Als ik in een artikel een fout zie, waar ik de juiste feiten van weet
 • Anders, nl
 • Weet niet\geen antwoord

X In hoeverre bent u bekend met …?

 • Wiktionary
 • Wikipedia in andere talen dan Nederlands
 • Wikibooks
 • Wikisource
 • Wikispecies
 • Wikinews
 • Wikiversity
 • Wikimedia Commons
 • Wiki Loves Monuments

X Er is een Vereniging WikiMedia Nederland. Wat denkt u dat de activiteiten van deze vereniging zijn?

… weet niet/niet bekend met Wikimedia

Vragen voor andere groepen