Wiki Loves Art 2016

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.

Voor intern gebruik door de werkgroep WLA16

Zie ook:

Achtergrond

Wiki Loves Art was in februari 2009 een van de allereerste langdurige publieksevents waar fotografie en Wikipedia bij elkaar kwamen. Dit was ingericht als een scavenger hunt en er waren zo'n 15 musea in New York en Londen betrokken. Op basis van de lessen van dit event (en wat er niet goed ging, zie de vergelijking in deze blogpost) is in juni 2009 in Nederland Wiki Loves Art/NL georganiseerd, waarbij de musea betrokken werden bij wat en hoe er gefotografeerd kon worden. Hierbij deden 43 musea door het hele land mee, een ongeëvenaard succes dat de aftrap betekende voor veel succesvolle samenwerkingen met Nederlandse instellingen die tot op de dag van vandaag doorlopen.

Sinds 2010 wordt er in Nederland ieder jaar een Wiki Loves event georganiseerd - maar nu met de focus op erfgoed buiten de instellingen: monumenten (2010, 2011, 2012, 2013, 2015) of natuurlijk erfgoed (2014). Veel landen sloten zich hierbij aan: in 2013 deden 53 landen mee, en was de wedstrijd voor het derde jaar op rij 's werelds grootste fotowedstrijd (meer dan 350.000 inzendingen).

Er wordt op dit moment onderzocht in hoeverre er in februari of maart 2016 er wederom een Wiki Loves Art kan worden georganiseerd in Nederland. Dit zou dan naast het traditionele Wiki Loves project in september worden georganiseerd.

Concept

Het concept van Wiki Loves Art is redelijk flexibel, maar aan de kern ligt toch wel:

 • Fotowedstrijd (primair, kunnen andere categorieën meedoen)
 • 1 maand
 • Laagdrempelige deelname
 • Duidelijke definitie welke objecten meedoen (bijv. lijsten van de instellingen)
 • Alleen deelnemende instellingen

Er zijn ook diverse onderdelen van het concept nog enigszins open voor discussie:

 • Deelnemende instellingen kiezen uit een menukaart met max. 10 opties hoe ze willen deelnemen
 • ~100 instellingen die deelnemen
 • Extern gefinancierd (weinig of geen financiering vanuit Wikimedia)
 • Leuke, aantrekkelijke prijzen
 • Spreiding over het land
 • Publieksevenementen als onderdeel van de wedstrijd
 • Promotie van de wedstrijd zowel binnen de instelling als via Wikimedia
 • Jury bepaalt de winnaars
 • Hoofdcategorie baseert zich op de beste foto met criteria: Technische kwaliteit, bruikbaarheid op Wikipedia & Originaliteit
 • Andere categorieën zijn o.a.: Kwantiteit (wie neemt een foto in de meeste verschillende musea?), een speciale buitencategorie voor het museumproces (foto's die beschrijven hoe een museum werkt, en niet zozeer een specifiek stuk laten zien - mutually exclusive met de hoofdcategorie) en Meest verwelkomend museum (op basis van evaluatie door de deelnemende fotografen).
 • Voornamelijk een focus op onderbelichte (delen van) collecties.

Doelen

De doelen van Wiki Loves Art (vanuit het perspectief van Wikimedia gezien) zijn behoorlijk divers, wat mogelijk is door de combinatie van een publiekscomponent, een inhoudelijke component en een samenwerkingscomponent:

 • Materiaal waarvan moeilijk vrij beeldmateriaal is te krijgen via andere wegen:
  • Vanwege (auteurs)rechten
  • Omdat er geen capaciteit bestaat om te kunnen digitaliseren
  • Vindbaarheid (niet duidelijk wat erop staat, moeilijk te gebruiken materiaal)
  • Technisch ingewikkeld
  • 3D objecten uit meerdere hoeken
 • Mensen bekend maken met het bijdragen aan Wikimedia en/of het gebruik van vrije licenties:
  • (Deelnemende) organisaties
   • Kleine instellingen waarvoor het anders erg moeilijk is om een samenwerking op te zetten die voldoende perspectief biedt
   • Grotere instellingen waarbij een laagdrempelige samenwerking kan worden opgezet en een opening ontstaat voor toekomstige projecten op andere vlakken
  • Fotografen (deelnemers en niet) die enthousiast zijn over erfgoedcollecties
  • Kunstenaars (levend) & hun nabestaanden (als dood)
  • Het grote publiek (potentiële deelnemers)
 • Nieuwe gebruikers! We hopen natuurlijk dat er deelnemers zijn aan de wedstrijd die dusdanig enthousiast zijn, dat ze blijven hangen!
 • Kapstokfunctie: door de brede opzet, leent Wiki Loves Art zich erg goed voor aanliggende projecten binnen hetzelfde thema met specifieke instellingen of meer algemeen:
  • Schrijfprojecten
  • Video
  • 3D representatie
 • Data! Alle deelnemende instellingen zullen lijsten van deelnemende objecten inleveren - we kunnen die objecten met betreffende metadata opnemen in bijvoorbeeld WikiData.

Ambities

 • 100 deelnemende instellingen (met >20 objecten in de collectie) verspreid over het hele land. Op die manier is deelname door fotografen laagdrempelig;
 • 250 deelnemende fotografen, waarvan 125 nog nooit eerder hebben bijgedragen;
 • 8000 ingezonden foto's, waarvan XX na 6 maanden een 'good quality photo' volgens de standaarden van Wikimedia Commons;
 • 2500 objecten met een minimale set aan metadata in Wikidata opgenomen;
 • 4% van de deelnemers die in de maand van de wedstrijd hun eerste bewerking/upload doen, doen minimaal 1 andere bewerking/upload in het half jaar na de wedstrijd;
 • 25 'events' rond het event met minimaal 5 deelnemers;
 • Minimaal XX publicaties die ofwel op een news aggregator worden gevonden, danwel in print media.
 • 50 moderne 2-dimensionale kunstwerken 'ontsloten' met een foto onder een vrije licentie.

Niet als doelstelling geformuleerd (maar wel mogelijke impact) in Nederland zijn:

 • Follow-up samenwerkingen met instellingen
 • Andere landen waarin de wedstrijd wordt georganiseerd
 • Bezoekers op de projectsite/website.
 • Tweets/retweets/bereik/Facebook likes etc.

Soorten activiteiten: keuzemenu

Wat we in 2009 al snel merkten, was dat alle instellingen anders zijn - de mogelijkheden zijn anders, maar ook de randvoorwaarden waaronder ze zouden kunnen meedoen. Voor je het weet, beland je dan in een moeras aan verschillende soorten lijstjes voorwaarden waaraan fotografen moeten voldoen bij ieder museum. Omdat deelnemen ook eenvoudig en leuk moet blijven, willen we de manieren waarop een instelling kan meedoen aan het project beperken tot een klein aantal modellen: een menukaart. Ze kunnen een of meerdere modellen op de menukaart kiezen, en daarnaast enkele huisregels specificeren. Met deze combinatie willen we het overzichtelijk houden, maar tegelijk flexibel genoeg voor de instellingen.

De onderstaande modellen zijn gebaseerd op de wedstrijd uit 2009 en bedoeld voor het contact met de instellingen (niet met de fotografen!): feedback en voorstellen tot wijziging/aanvulling zijn van harte welkom. De belangrijkste variabelen in de modellen zijn:

 • openingstijden (binnen of buiten vaste tijden)
 • auteursrechten (contemporaine of oude kunst)
 • exclusiviteit van toegang (WLA-deelnemers apart van gewone bezoekers of juist niet)
 • mate van (extra) inzet eigen personeel
 • ...


Tropenmuseum-model
Het meest traditionele en voor de hand liggende model. De instelling stelt een lijst objecten vast die gefotografeerd mogen worden en vrij zijn van auteursrechten. Het museum biedt gratis toegang aan fotografen die meedoen aan de wedstrijd (met bepaalde voorwaarden). Dit model leent zich ook uitstekend voor een thema, ongebruikelijke objecten in het museum met een bijzondere betekenis en een speciale route.
Van Gogh-model
Vooral geschikt voor musea waar normaal fotograferen niet of erg beperkt is toegestaan. Het museum biedt een aantal speciale (gratis) rondleidingen aan voor deelnemende fotografen waarop kan worden ingetekend. Tijdens deze rondleidingen (bijvoorbeeld buiten de gebruikelijke openingstijden) is er een exclusieve mogelijkheid tot fotograferen, zonder ander publiek en met goede apparatuur (statieven enz). Het museum kan goed de controle houden over de groep, en waarborgt zo de veiligheid. Ook goed bruikbaar voor privé-collecties.
ING Art Gallery-model
Vooral geschikt voor moderne kunst van nog levende kunstenaars. Bij moderne kunst zijn auteursrechten van de kunstenaar een obstakel - deze moet toestemming geven voor het fotograferen van de werken. De instelling neemt contact op met kunstenaars in hun collectie (of hun erven) en verwerft de benodigde toestemming (ondersteund met expertise en voorbeeldbrieven vanuit de wedstrijdorganisatie). De instelling stelt een lijst objecten vast waarvan de toestemming is verworven, en deze mogen dan gefotografeerd worden. Dit model kan een mooie motivatie zijn om eindelijk voorbeelden van het werk van beroemde kunstenaars legaal beschikbaar te maken. Ook bijzonder geschikt voor privé-collecties van moderne kunst.
Going The Extra Mile-model (naam is nog suggestie)
Erg geschikt voor kleinere instellingen met actieve vrijwilligers en lokaal erfgoed. Bij dit model speelt toegankelijkheid een grote rol. Waar objecten normaal achter glas staan of anderszins lastig te fotograferen zijn, spant de instelling zich extra in om de fotografen de mogelijkheid te bieden kwalitatief goede foto's te maken. Bijvoorbeeld door het openen van vitrines: de medewerkers gaan een stapje verder voor mooie foto's op Wikipedia!

Aan dit model kunnen we een speciale award verbinden om instellingen te belonen die extra moeite hebben gedaan - "have Gone The Extra Mile"! - voor de deelnemers om WLA16 tot een succes te maken.

Boymans van Beuningen-model
Geschikt voor instellingen met naast hun collectie ook een interessant gebouw of een goed gevuld depot. Naast de standaard deelname volgens een van de andere modellen, organiseert de instelling ook een of meerdere activiteiten waarbij speciale rondleidingen 'achter de schermen' worden gegeven. Hierbij wordt wat meer verteld over de achtergrond van het museum en is meer te zien dan wat normale bezoekers zouden kunnen zien.

Bovenstaande mogelijkheden is een inventarisatie op basis van de succesverhalen uit 2009 - uitwerkingen die goed gewaardeerd werden door de deelnemende fotografen en/of de instellingen. Uiteindelijk willen we tot een menukaart van maximaal 10 modellen komen op basis waarvan de instellingen kunnen kiezen om deel te nemen.

Benodigdheden

Financieel

De volgende zaken moeten financieel afgedekt worden, door financiering of via sponsoren:

 • Personele ondersteuning incl. overhead
 • Reis- en vergaderkosten nationaal voor vrijwilligers (intern overleg, jury en overleg met partners)
 • Prijzen voor de winnaars
 • Prijsuitreiking
 • Goodies
 • Bedankjes richting vrijwilligers
 • Folders enz. voor bij de instellingen
 • ...

Mankracht

Dit is een eerste poging tot realistische inschatting. Hoe meer er opgepakt wordt door vrijwilligers, hoe beter. Afhankelijk van beschikbaarheid, kan ook meer werk bij de instellingen of koepels komen te liggen.

Vrijwilligers
Starten projectplan & conceptontwikkeling
Voorbereiden kern van documentatie ter voorlichting van instellingen (m.n. over intellectueel eigendomkwesties)
Documentatie voor deelnemende fotografen
Voorbereiden persberichten
Marketing richting fora enz.
Actief ondersteunen evenementen tijdens en na de wedstrijd
Voorbereiding & ondersteuning van jurering
Jurering
Professionele ondersteuning
Contact opnemen en onderhouden met de instellingen
Overzicht & coördinatie events tijdens en na de wedstrijd
Coordinatie pers
Algemene ondersteuning wedstrijd
Financieel management
------+
6 maanden, ~1 FTE + 3 maanden 0.5 FTE
Deelnemende instellingen en koepels
Contact opnemen & onderhouden met de wedstrijdcoördinator
Interne afstemming van de (on)mogelijkheden, juridische afwegingen
Voorbereiding van deelname door instelling (afhankelijk van gekozen model), o.a. opstellen lijst van objecten die gefotografeerd mogen worden
Marketing vanuit de instelling richting (potentiële) bezoekers
Actieve persbenadering in de regio (in afstemming landelijk)
Organisatie evenementen tijdens de wedstrijd (afhankelijk van gekozen model)
Organisatie prijsuitreiking (één instelling)
Organisatie jurering van speciale prijzen vanuit de instelling (indien van toepassing)
Onduidelijk
Follow-up richting deelnemende instellingen (voorkeur: door vrijwilligers)
Verantwoording & Rapportage (voorkeur: door professionele ondersteuning)
Follow-up richting deelnemers (voorkeur: door vrijwilligers)
Follow-up activiteiten (tentoonstelling, boeken enz.) (voorkeur: door vrijwilligers)

Technisch / infrastructuur

Om Wiki Loves Art tot een succes te maken zijn er verschillende technische zaken nodig die voor de aanvang geregeld en op orde zijn. Een eerste opsomming:

 • CentralNotice: een bannerbericht bovenaan de pagina's van o.a. Wikipedia en Commons die bezoekers attendeert op de fotowedstrijd Wiki Loves Art.
  • Benodigd:
   • Tekst: een goede pakkende tekst die de bezoekers in één keer duidelijk maakt wat er gaande is en enthousiasmeert deel te nemen.
   • Opmaak: een mooi uiterlijk voor die banner met logo's en/of andere afbeelding(en).
   • Technisch: de technische code die gebruikt wordt als banner. (Romaine)
 • Landingspagina
  • ...
  • Lijst met deelnemende organisaties met uploadlink.
 • UploadWizard: een systeempagina die aangepast is naar onze wensen om de wedstrijd optimaal te laten verlopen.
  • Benodigd:
   • UploadWizard-banners: (in Nederlands en Engels)
    • During-banner: een banner die aangeeft dat de wedstrijd loopt met
    • Pre-banner: een banner die aangeeft dat de wedstrijd nog niet begonnen is.
    • Post-banner: een banner die aangeeft dat de wedstrijd reeds afgelopen is.
    • Dank-banner: een banner aan het einde van het uploadproces dat de deelnemers bedankt voor deelname en wat er verder gaat gebeuren.
   • Sjabloon of sjablonen op de bestandspagina's die:
    • Aangeven dat de foto geüpload is als onderdeel van Wiki Loves Art, dat er toestemming is, etc.
    • Aangeven dat de foto gemaakt is in museum/organisatie X, Y of Z, met identificatiecode en teruglink naar deelnemende museum/organisatie.
   • Categorieën:
    • Categorie waar alle foto's in komen te staan.
    • Categorie per deelnemende organisatie.
    • Categorie om te checken of de upload correct is?

Planning

2015

 • 14 maart: overleg op WikiZaterdag in Utrecht
 • 9 mei: overleg op WikiZaterdag in Utrecht
 • 6 juni: overleg op WikiZaterdag in Utrecht
 • Oktober: Museumcongres

2016

 • Februari: maand van fotowedstrijd

Leuk, ik help mee!

Kom ook (vrijblijvend) naar het overleg op 9 mei in Utrecht op WikiZaterdag!

Open vragen

 • Internationaal of niet? --> N.a.v. overleg 20/12/2014: voorlopig niet (alleen Nederland).
 • Wat is 'art'?
 • Wel of niet de Antillen betrekken? --> N.a.v. overleg 20/12/2014: voorlopig geen prioriteit.

Uitdagingen

Enkele kwesites die we zeker in het oog moeten houden bij de organisatie:

 • We moeten ervoor zorgen dat een aanzienlijk deel van de gemaakte foto's ook een echt nut heeft voor Wikipedia:
  • kwalitatief voldoende hoogwaardig
  • Inhoudelijk relevant
  • Voldoende beschreven
  • Voldoende infrastructuur om de foto's bij de juiste artikelen te krijgen

Linkjes, meer informatie