Wikimedia:Chatlogs/Chat Quistnix-Dedalus 13 mei 2005

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een chat van Quistnix en Dedalus over wat we willen op vrijdag 13 mei 2005.


(Dedalus) Hoi
(Quistnix) Stel jezelf de vraag: waar gaat het op nl.wikimedia om?
(Quistnix) waarmee zijn wij daar bezig?
(Dedalus) het oprichten van een organisatie
(Quistnix) juist.
(Dedalus) Quistnix, hoe komen we een stap verder richting het oprichten van een organisatie?
(Quistnix) Door inhoudelijk te discussiëren.
(Quistnix) Wat willen we en hoe willen we dat bereiken?
(Quistnix) Dat is de kern.
(Quistnix) Wat zijn onze doelstellingen? Wat zijn onze rechten en plichten? Welke taken willen we oppakken en welke niet?
(Quistnix) Op het moment dat we over die dingen praten, zijn we op weg.
(Dedalus) en wat me dan interesseert zijn jouw antwoorden op die vragen ...
(Quistnix) We hebben ons te houden aan de wet en aan een soort van convenant met de WMF
(Quistnix) Die grenzen moeten duidelijk zijn.
(Dedalus) heb jij ergens iets kunnen vinden van richtlijnen van de WMF voor chapters?
(Quistnix) En binnen die grenzen kunnen we de zaak vorm geven.
(Dedalus) Of die informatie is er niet. Ik heb meta.wikimedia.org afgeschuimd, maar weinig substantieels kunnen vinden
(Quistnix) Het is wel ontzettend belangrijk om bijv. de hoogte van de contributie vast te stellen
(Quistnix) en om te kunnen vaststellen wat onze eigen financiële speelruimte is
(Quistnix) en welke doelen wij lokaal mogen en kunnen financiëren(na toestemming van de WMF)
(Dedalus) budget zou ik vaststellen na de oprichting ...
(Dedalus) in een leden organisatie zou ik de contributie in een algemene vergadering vaststellen na oprichting van de organisatie
(Quistnix) Er zijn afspraken over afdracht.
(Dedalus) ja, iets van 6 dollar per betalend lid
(Quistnix) Nee, er zijn afspraken in een convenant over de hoogte van de afdracht.
(Quistnix) Juist.
(Dedalus) welk convenant, of moet dat convenant er nog komen?
(Quistnix) Dat bestaat pas als nl-wikimedia is opgericht :-)
(Quistnix) En dat wordt pas een rechtspersoon als er statuen zijn, enz.
(Dedalus) En wie onderhandelt daar over?
(Quistnix) goeie vraag
(Quistnix) Het grootste probleem op dit moment is in mijn ogen het kleine aantal deelnemers aan de discussie :-(
(Dedalus) Jimbo landt 29 mei. Die dag is er een Wikimeet in Amsterdam. Kom jij?
(Quistnix) ik zal kijken wanneer de stuiterballen-meeting is.
(Dedalus) Een chat met zijn tweeen is beperkt - ik wil ook vragen deze discussie op nl.wikimedia te mogen posten
(Quistnix) Die mag ik niet missen: ik ben fotograaf daar :-)
(Quistnix) ...ik voer de discussie liever met meer mensen. Ik heb nogal een monoloog afgestoken ;-)
(Dedalus) De vorm van deze chat is een beetje een socratische dialoog
(Dedalus) vragen en antwoorden
(Dedalus) en ik ben blij met je antwoorden - die ik graag met anderen zou delen
(Quistnix) Maar ik heb uitsluitend *mijn* visie gegeven.
(Dedalus) als - en dan en slechts dan alleen als - het een vereniging wordt - ontstaat een gezamenlijke visie uit de vereniging van individuele visies ...
(Dedalus) en daarin is jouw visie onmisbaar!
(Dedalus) Maar als het een stichting wordt ...
(Quistnix) Wat is het wezen van wikimedia?
(Dedalus) Met drie mensen naar de notaris, klaar
(Dedalus) Het wezen van wikimedia is de doelstelling van de Wikimedia Foundation als verwoord in de bylaws
(Quistnix) Wat maakt wikimedia-projecten zo anders dan de meeste andere initiatieven?
(Dedalus) Het creeren van open/free content - de wikiway
(Quistnix) Welke organisatiestructuur past daarbij?
(Dedalus) voel-je-vrij-en-ga-je-gang, ignore all rules
(Quistnix) geen organisatie, dus :-)
(Quistnix) zonder gekheid: er zijn regels ;-)
(Dedalus) geregistreerde gebruikers werken samen op de wiki projecten bij het creeren van open/free content
(Dedalus) er zijn dus mensen=leden die samenwerken aan een gezamenlijk doel
(Dedalus) dus een vereniging en geen stichting
(Quistnix) okee...dus: iedereen in de organisatie draagt zijn of haar steentje bij
(Dedalus) een erg platte organisatie dus
(Quistnix) de leden hebben de macht, want de leden *zijn* de organisatie.
(Quistnix) Dan is de keus dus snel gemaakt.
(Quistnix) In een vereniging hebben de leden de macht, in een stichting het bestuur.
(Dedalus) als er genoeg(drie of meer) leden bij elkaar komen om een vereniging op te richten ...
(Dedalus) in een vereniging heeft het bestuur alle uitvoerende macht
(Dedalus) alleen hebben leden stemrecht bij het kiezen van bestuursleden
(Quistnix) nee.
(Dedalus) uitvoerende macht ten aanzien van het aangaan van rechtshandelingen
(Dedalus) waarop nee?
(Quistnix) In een vereniging heeft de verenigingsraad de macht. Het bestuur krijgt een mandaat dat eens per jaar wordt verleend.
(Dedalus) formeel is de algemene vergadering het hoogste orgaan - die komt in of meer keren per jaar bijeen
(Quistnix) En pas *na* goedkeuring door de kascommissie wordt dispensatie verleend v.w.b. de financiële verantwoordelijkheden van het bestuur.
(Dedalus) de kascommissie controleert boeken en jaarrekening en adviseert de algemene vergadering
(Quistnix) Dus: de leden hebben de macht en het bestuur dient de besluiten van de levenvergadering uit te voeren.
(Dedalus) mijn vraag is veel eerder heel praktisch: is Jimbo bereid een stichting te erkennen als local chapter?
(Dedalus) die verhouding bestuur/leden is net als regering/parlement - best heel werkbaar
(Quistnix) Ik weet niet wat jimbo doet en wat hij niet doet...
(Dedalus) Hoe komen we daar achter?
(Quistnix) ...maar aan zijn uitspraken te horen heeft hij een uitgesproken voorkeur voor een vereniging.
(Dedalus) het is een feit dat Dus: de leden hebben de macht en het bestuur dient de besluiten van de levenvergadering uit te voeren. maar is dat voor jou een bezwaar om een vereniging op te richten of(kandidaat) bestuurder van een vereniging te zijn?
(Quistnix) Hoe bedoel je die vraag?
(Dedalus) dank je. Zit op #wikimedia in chat met notafish