Activiteiten 2006

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.


English

In 2006 heeft de vereniging Wikimedia Nederland de volgende activiteiten ontplooid.

Bestuur

In 2006 heeft eenmaal een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgehad. Na de oprichting in maart, is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen voor een al dan niet openbare vergadering. Voor notulen, zie Wikimedia:Ontmoeten/Plaatsgevonden#2006.

Belangrijkste zaken om te regelen waren het openen van een bankrekening en het opzetten van een ledenadministratie. We hebben besloten om eerst een aantal aanmeldingen van 15 leden af te wachten, alvorens een bankrekening te openen. Dit om te voorkomen dat een bankrekening meer zou kosten dan er contributie binnen zou komen.

Momenteel (april 2007) hebben we een ledental van ongeveer 33.

In het najaar is een kascommissie samengesteld, bestaande uit:

 • LvdMoosdijk
 • Obarskyr
 • Dedalus
 • Londenp

Op de ledenvergadering van 6 januari 2007 is deze kascommissie benoemd door de leden.

In september 2006 is de Vereniging Wikimedia Nederland door de Wikimedia Foundation erkend als chapter.

WCN 2006

Op 2 september 2006 heeft Vereniging Wikimedia Nederland de WIkimedia Conferentie Nederland 2006 georganiseerd. Hiertoe is een commissie ingesteld, bestaande uit:

 • Annemiek (Kennisnet)
 • Lodewijk Gelauff
 • Kim bruning (geen lid van de vereniging)
 • Ronald Beelaard
 • Tdevries

Annemiek is webredacteur bij Kennisnet Ict op school, de publieke ict-ondersteuningsorganisatie van, voor en door het onderwijs. Ze heeft in werktijd veel geholpen aan de organisatie. Kennisnet Ict op school was daarnaast de hoofdsponsor, en heeft ondermeer voor de locatie, Regardez La Vie , vlakbij Station Utrecht Centraal, gezorgd.

De commissie is ten behoeve van de organisatie van de conferentie een keer in real life bijeengekomen voor de conferentie, en heeft een keer via irc overlegd. Daarnaast is er regelmatig e-mailcontact en bilateraal overleg geweest.

De conferentie had een programma met 14 sessie's, waaronder diverse lezingen, workshops en discussies over Wikimedia, haar geschiedenis, het nu en haar toekomst.

De conferentie was met 45 deelnemers iets groter dan de editie in 2004 en kon worden afgesloten met een batig resultaat van € 300. In de evaluatie kwam naar voren dat de meeste bezoekers tevreden waren met het aanbod, hoewel er een aantal verbeterpunten zijn voorgesteld, waaronder het moment in het jaar, het tijdstip van de dag en de indeling op de locatie. De algemene opvatting was dat de conferentie voor herhaling vatbaar is.

Werkgroep vrije media

In 2006 is de vereniging gestart met een werkgroep vrije media. Deze werkgroep is in 2006 drie maal bij elkaar gekomen:

 1. 13 oktober 2006, zie notulen.
 2. 10 november 2006, zie notulen.
 3. 8 december 2006, zie notulen

De werkgroep bestond in 2006 uit 5 leden. Tijdens de eerste vergadering is de doelstelling van de werkgroep geformuleerd als volgt: "Het beschikbaar krijgen van Nederlande collecties van media, bruikbaar voor de wikimedia projecten".

De activiteiten die in 2006 zijn ondernomen zijn:

 • Er is contact gelegd met Creative Commons/de Waag. Deze organisatie heeft belangstelling om samen te werken en in 2007 een campagne te organiseren;
 • Er is een mission statement opgesteld, zie Werkgroep vrije media/Mission statement;
 • Er is een motiverend document opgesteld, Waarom zou ik mijn werk vrij licenseren?;
 • Er zijn eerste pogingen gedaan om afbeeldingen van bekende Nederlanders te verkrijgen, maar dit is nog niet gelukt, via een publiekstijdschrift;
 • Idem om afbeeldingen van Nederlandse zoetwatervissen te verkrijgen;
 • Er is een subsidieaanvraag gedaan bij de Digitale pioniers, maar deze aanvraag is afgewezen, omdat de kans op succes gering zou zijn.