Algemene ledenvergadering 2013-03-23

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de documenten voor de ALV op 23 maart 2013.

Uitnodiging

Algemene ledenvergadering van Wikimedia Nederland
Zaterdag 23 maart 2013
Locatie: De Poort van Kleef, Mariaplaats 7, Utrecht, zaal 1 - voor meer informatie klik hier (het is boven Grand Café Carré, binnen rechts eerste witte deur door, trap omhoog)
Begin: 13:30 uur (inloop 13:00 uur)
Einde: 17:00 uur
Daarna: borrel en eten

Geacht lid,

We nodigen u van harte uit voor de aanstaande Algemene ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland op zaterdag 23 maart 2013. We komen bij elkaar in Utrecht. Meer informatie, de agenda en korte presentaties van kandidaat-bestuursleden sturen we ongeveer twee weken voor de vergadering.

De ALV zal een pauze met een hapje hebben en tot 17:00 uur duren. Daarna is er nog de mogelijkheid om samen iets te eten. Zoals gebruikelijk is het eerste rondje voor onze rekening.

Wilt u graag vermelden dat u komt, en of u mee wilt eten? Dat kan op de wiki: http://nl.wikimedia.org/wiki/WM:O , maar ook via e-mail aan info@wikimedia.nl . Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u vragen heeft, voor het bespreken en aanvullen van agendapunten en voor het machtigen van een ander lid als u zelf niet kunt komen.

In de Algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in het jaar 2012, aan de hand van een jaarverslag inclusief jaarrekening en controle verklaring van een externe accountant. Op de agenda zal ook een kleine statutenwijziging staan.

Ook een belangrijk onderwerp op de agenda zal de verkiezing van een nieuw bestuur zijn. Wikimedia Nederland is een nog kleine vereniging in een boeiende overgangsfase. Meedenkers in het bestuur of op een andere positie daarbuiten kunnen een echt verschil maken. Als u interesse heeft, wilt u met mij, de voorzitter, contact opnemen? Dat kan via een e-mail aan voorzitter@wmnederland.nl .

Graag tot 23 maart in Utrecht!

Ziko van Dijk

voorzitter Wikimedia Nederland

Agenda

 1. Inloop
 2. Opening
 3. Agenda en goedkeuring notulen vorige keer
 4. Activiteitenverslag met discussie
 5. Statutenwijziging
 6. Jaarverslag
 7. Verslag kascommissie
 8. Bestuursverkiezingen
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Oproep kandidaatbestuursleden

De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt onder andere het werk van de vrijwilligers die op Wikipedia actief zijn. Maar er is zoveel meer dan de website Wikipedia. Wikipedia heeft bijvoorbeeld ook zusterprojecten die steun verdienen. Bovendien promoten we het concept 'vrije kennis' en we leggen en onderhouden contact met universiteiten, bibliotheken en met instellingen uit de wereld van cultureel erfgoed. Wij vertegenwoordigen onze vereniging internationaal in de grote Wikimedia-beweging.

Bij een vereniging hoort ook het beheren, organiseren en besturen: er moeten mensen zijn die voortdurend over de koers nadenken en beslissingen nemen. Dit doet in eerste instantie het bestuur, dat door de ledenvergadering is gekozen.

Wikimedia Nederland heeft volgens de statuten ruimte voor maximaal zeven bestuursleden. U kunt zich uiterlijk op de Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2013 aan de verenigingsleden voorstellen, maar natuurlijk is het veel beter om van tevoren vragen te kunnen stellen. Wij kunnen uw presentatietekst ook alleen aan de leden sturen als we dit op 7 maart weten (kort daarna sturen we nog een herinneringsmail over ALV).

Hoeveel tijd kost het bestuurslidmaatschap, en wat verwacht de vereniging van u?

Bekend zijn met het bewerken van Wikipedia (of een van de zusterprojecten) is een pre, goede kennis van het Engels is een pre. Maar echt belangrijk is:

 • toewijding aan ons gedachtegoed van vrije kennis
 • constructief meedenken
 • beslissingen nemen
 • in een team taken oppakken en uitvoeren

Tijdsinvestering:

 • Er is ongeveer elke een of twee maanden op een donderdagavond een bestuursvergadering op ons kantoor in Utrecht.
 • Daarbij komen 1-2 bestuursweekeinden per jaar.
 • Per week bent u zeker enkele uren aan correspondentie kwijt. Wij gaan ervan uit dat een bestuurslid binnen enkele dagen op een directe mail kort kan reageren.
 • Daarnaast wilt u natuurlijk graag aanwezig zijn bij sommige evenementen die Wikimedia Nederland organiseert, om in contact met de leden te blijven.

We bieden een gevarieerde uitdaging en verder:

 • u kunt uw naam verbinden aan de steunvereniging van één van de top-tien-websites van de wereld
 • u leert mensen kennen die van kennis houden
 • uw vrijwilligerswerk helpt om mensen toegang tot vrije kennis te geven

Neem contact op met het bestuur, bijvoorbeeld via voorzitter@wmnederland.nl

Presentaties kandidaten (in alfabetische volgorde)

Paul Becherer

Sinds 2006 ben ik 'Wikipediaan', en sinds 2010 bestuurslid van de Vereniging Wikimedia Nederland. Ik wil me graag nog een keer kandidaat stellen, en in ieder geval nog een jaar als bestuurslid een bijdrage leveren aan deze vereniging. Het bestuurslidmaatschap is nog steeds een interessante en uitdagende bezigheid, en na twee jaar penningmeester te zijn geweest, vond ik het leuk om het afgelopen jaar vanuit een ander perspectief een bijdrage aan het bestuur te mogen leveren. Wat het komende jaar betreft: een van de belangrijke uitdagingen zal zijn om werk te maken van het werven van nieuwe bewerkers en nieuwe vrijwilligers, zodat we als vereniging ook bijdragen aan een voldoende groot en voldoende divers bestand aan actieve Wikipedianen en Wikimedianen. Daar wil ik me volgend jaar graag in het bijzonder voor inzetten.

Jan Anton Brouwer

Arbeidsverleden

Na mijn doctoraalstudie Nederlandse taal- en letterkunde, de postdoctorale lerarenopleiding eerste graad en een korte mislukte carrièrestart in het voortgezet onderwijs, begon ik in 1991 onderaan de ladder in de uitgeverijwereld. Aanvankelijk bij een kinderboekenuitgeverij, en snel daarna – en dat sindsdien - bij educatieve uitgeverijen. Als (bureau)redacteur, uitgever en uitgeefmanager heb ik brede ervaring opgedaan met alle facetten van het uitgeefproces: productie, auteursaansturing, conceptontwikkeling, uitgeefmanagement. Sinds 2005 werk ik als zelfstandige en voerde bij alle grote educatieve uitgeverijen interimopdrachten uit. Daarnaast begeleid ik in samenwerking met een consultancybedrijf ontwikkelingstrajecten bij overheids- en onderwijsorganisaties. Ik maak deel uit van de maatschap co-piloten, een verzameling op innovatie gerichte zelfstandigen afkomstig uit de educatieve uitgeverijsector. Gezamenlijk zijn we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de vele (digitale) bronnen makkelijk toegankelijk en direct toepasbaar te maken voor het onderwijs.

Ambitie

Ik voel me thuis in organisaties waar innovatie centraal staat en werk ik graag samen met anderen om tot resultaat te komen. Daarbij is niet alleen de inhoudelijke doelstelling van belang, maar ook de wijze waarop dat gezamenlijk wordt gerealiseerd. De praktijk is altijd weerbarstiger dan de theorie, en dat betekent dat je plezier moet hebben in het omgaan met tegenslagen. Successen moeten gevierd worden. Professionaliteit gekoppeld aan de nodige hoeveelheid humor en maakt het werk resultaatgericht én leuk!

Passies buiten het werk

Lezen, klassieke muziek, theorie en praktijk van wijn, koken.

Ziko van Dijk

Het is nu tien jaar geleden dat ik voor het eerst Wikipedia heb bewerkt. In 2008 werd ik lid van Wikimedia Nederland, en in 2011 werd ik tot bestuurslid gekozen. Sindsdien heb ik als voorzitter geprobeerd om mijn bijdrage te leveren aan stabiliteit en duidelijkheid in onze vereniging, en een duurzame groei. Ik mocht invloed hebben op onze weg naar een mix van vrijwilligers en betaalde medewerkers, en ik denk dat we de moeilijkste periode achter ons hebben. Ik wil graag meehelpen aan de realisatie van onze doelen en van de vereniging een aangenaam en nuttig platform maken voor iedereen die vrije kennis wil bevorderen.

Ik ben historicus, Duitser, werk in archieven of geef les, en woon met mijn Nederlandse vrouw in de Achterhoek.

Frans Grijzenhout

Frans Grijzenhout wil graag een bijdrage leveren aan verdere groei en bloei van Wikipedia. In 2011 heb ik mijn actieve loopbaan beëindigd (prepensioen), maar ik heb veel energie en wil die graag inzetten voor de Vereniging Wikimedia Nederland. Ik ben werkzaam geweest als uitgever en als uitgeefdirecteur bij een educatieve uitgeverij. Toen ik mij vorig jaar kandidaat stelde heb ik geschreven: 'Ik heb veel ervaring in het organiseren en managen van grote projecten. Vanuit dat perspectief wil ik het werk van alle vrijwilligers die op Wikipedia aktief zijn ondersteunen.' In het afgelopen jaar heb ik veel vrijwilligers ontmoet in verschillende projecten en werkgroepen. Ik heb bijgedragen aan het CoSyne project, aan de organisatie van de Wikimedia Conferentie Nederland 2012, aan het organiseren van WikiZaterdag en vooral aan de opbouw van het kantoor en uitbreiding van de staf. Ik doe het werk voor Wikimedia met veel plezier en wil me voor het komende jaar wederom graag kandidaat stellen.

Ad Huikeshoven

Bijdragen aan Wikipedia is leuk. Meedoen in de Vereniging Wikimedia Nederland is nog leuker, vind ik. Het was me een eer en genoegen het afgelopen jaar als penningmeester de leden van de vereniging te dienen. Voor de nodige continuïteit wil ik het nog een jaar doen. Ik studeerde economie in Maastricht en werk al bijna twintig jaar in Den Haag in de sociale zaken kolom. Ik ben getrouwd en heb twee dochters.

Hans Muller

Ik ben http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Hansmuller - tevens mijn echte naam -, sinds 2006 actief op Wikipedia en 56 jaar jong. Ik was archivaris, museummedewerker, natuur- en sterrenkundig onderzoeker, computerprogrammeur en leraar. In mijn vrije tijd was ik onder meer penningmeester en redacteur/lobbyist voor diverse verenigingen. Wikipedia maakt een van de oorspronkelijke beloftes van computer en internet waar: in samenwerking kennis opbouwen en gratis uitwisselen. Op school zag ik als leraar hoe intensief leerlingen internet en wikipedia gebruiken. Vanwege het maatschappelijk belang en voor ons plezier moeten we met wikipedia en wikimedia naar kwaliteit streven. Graag wil ik bijdragen aan de verdere bloei van Wikipedia en Wikimedia en ik sta open voor verschillende bestuurstaken. Onder meer zou ik willen onderzoeken of er meer voor en door de vele vrijwilligers van Wikipedia kan worden georganiseerd.

Anke Pereboom

Mijn naam is Anke Pereboom, 27 jaar oud. Ik ben momenteel bezig met het afronden van de masteropleiding Informatierecht in Amsterdam en ben in het bijzonder geïnteresseerd in auteursrecht en alles wat zich daaromheen bevindt. Hieronder valt dus ook de verspreiding van vrije kennis. Het lijkt mij interessant om de organisatie achter Wikipedia te ontdekken (een website die ik persoonlijk minstens een keer per dag bezoek) en mijn studie op deze manier in de praktijk te brengen. Ik ben twee jaar geleden naar Den Haag verhuisd en woon hier nog steeds.

Statutenwijziging

Zie Statuten VWN/wijziging 20130323 voor het voorstel en de letterlijke tekst.

Notulen

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag inclusief de jaarrekening over het jaar 2012 is opgesteld conform Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 is opgesteld voor fondsenwervende instellingen. Wikimedia Nederland is bezig met de aanvraag voor een certificaat voor kleine goede doelen van het CBF. Vereisten voor een certificaat zijn onder andere een jaarverslag opgesteld conform die richtlijn en controle van de jaarrekening door een externe accountant. Het bestuur heeft opdracht gegeven voor accountantscontrole aan BDO (voorheen HLB-Schippers). De controleverklaring zal in de komende dagen ontvangen worden.

Het jaarverslag en jaarrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. De leden beslissen ook over de bestemming van het resultaat. Het voorstel voor bestemming van het resultaat is opgenomen in het jaarverslag. De balans is gepresenteerd na verwerking van het resultaat.

Door de wijziging van de wijze van financiering door de WMF is tevens het voorstel aan de leden om alle bestemmingsfondsen met uitzondering van het bestemmingsfonds CoSyne op te heffen. Het bestemmingsfonds CoSyine zal worden opgeheven na afsluiting en afrekening van dat project in de loop van het jaar 2013.

Anders