BVR: melding doen

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Op deze pagina vind je beknopte informatie over wat te doen als je een overtreding van het Beleid Vriendelijke Ruimtes wilt melden.

Text in English: Friendly Space Policy - making a report.

Het Beleid Vriendelijke Ruimtes

Wikimedia Nederland wil dat al haar evenementen, activiteiten, platforms en kanalen toegankelijk, veilig en verwelkomend zijn voor iedereen. We gaan uit van vriendelijkheid, respect, collegialiteit en solidariteit. Dat is de basis van ons Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR).

Het BVR is er niet om mensen te straffen. Het BVR biedt wel de mogelijkheid om maatregelen tegen personen te treffen als dat de enige manier is om een veilige en prettige werkomgeving te garanderen, of te herstellen.

Het BVR geldt:

  • tijdens alle door WMNL georganiseerde evenementen en activiteiten (online en fysiek) en op het kantoor van WMNL,
  • op alle online platforms en kanalen die onder verantwoordelijkheid van WMNL vallen: de Verenigingswiki en WMNL website, Facebook- en Telegramgroepen, mailinglijsten, chat- en commentaarvensters van YouTube en Instagram,
  • voor alle aanwezigen en deelnemers.

Wanneer melding doen?

  • Als je je onprettig of onveilig voelt door het gedrag of het taalgebruik van een andere deelnemer/aanwezige,
  • In zijn algemeenheid als je onacceptabel gedrag of onacceptabel taalgebruik constateert tijdens een evenement/activiteit of online,
  • Je kunt ook melding doen als je zelf niet direct betrokken bent bij een (mogelijke) overtreding van het BVR, maar zoiets hebt gezien,
  • Je kunt onmiddellijk (b.v. tijdens een activiteit of evenement) melding doen, maar ook later (maar wacht er niet te lang mee!),
  • Doe altijd direct melding als je denkt dat er sprake is van een grove of opzettelijke overtreding, een gevaarlijke situatie, of kans op herhaling of escalatie.

Hoe melding doen?

Als er direct actie nodig is, b.v. tijdens een evenement:

  • bij de aangewezen BVR-contactpersoon - via chat, telefonisch of persoonlijk. Bij elk evenement/activiteit wordt duidelijk bekend gemaakt wie de BVR-contactpersoon is en hoe je de contactpersoon kunt bereiken.
Als de contactpersoon niet beschikbaar is:


In alle andere gevallen

Wat gebeurt er na de melding?

Tijdens een activiteit/evenement

Bij een melding tijdens een activiteit/evenement beoordeelt de BVR-contactpersoon direct of onmiddellijke actie nodig is. De BVR-contactpersoon zal altijd contact zoeken met de (mogelijke) overtreder en hun visie op de melding vragen.

Soms is het persoonlijk aanspreken van iemand op ongewenst gedrag voldoende om een veilige en plezierige omgeving te behouden of te herstellen. Als dat niet het geval is, zal de BVR-contactpersoon andere maatregelen treffen. Dit kan variëren van een officiële berisping tot uitsluiting van iemand van verdere deelname.

Overige meldingen

Bij alle andere meldingen (als er niet onmiddellijk actie nodig is) start Wikimedia Nederland een onderzoek, waarbij alle betrokkenen de kans krijgen om hun visie te geven. WMNL probeert om uiterlijk een maand na de melding de uitkomst van het onderzoek met de betrokkenen te delen.

Op basis van het onderzoek beslist WMNL of maatregelen nodig zijn. Het doel van maatregelen is het behoud van een veilige en plezierige omgeving, én het herstel van vertrouwen en een gevoel van veiligheid bij alle betrokkenen na een incident.

Vertrouwelijkheid, privacy en anonimiteit

Een melding gebeurt altijd vertrouwelijk. WMNL is maximaal terughoudend bij het delen van informatie over meldingen, vooral over de identiteit van personen die bij een incident betrokken zijn. Waar mogelijk komt WMNL tegemoet aan wensen van betrokkenen omtrent privacy.

Het is niet mogelijk om een overtreding van de BVR anoniem te melden.

WMNL rapporteert in het jaarverslag over het aantal ontvangen meldingen en eventueel opgelegde maatregelen. Er wordt niet gerapporteerd over inhoud of betrokken personen.

Meer informatie

De volledige tekst van het Beleid Vriendelijke Ruimtes.

Meer informatie over het proces van melding, onderzoek en eventuele maatregelen vind je in het Protocol Handhaving en Rapportage BVR.

Contactgegevens

Sandra Rientjes, directeur WMNL

Bart Nieuwenhuis, Bestuurslid BVR bart@wikimedia.nl


Wikimedia Nederland

Mariaplaats 3

3511 LH Utrecht

030 3200238