Mededelingen-2011

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mededelingen uit 2011

<< 2013 | << 2012

Wikimedia Nederland is meer dan Wikipedia - kandidaat-bestuursleden gezocht

Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt onder andere het werk van de vrijwilligers die op Wikipedia actief zijn. Maar er is zoveel meer dan de website Wikipedia. Wikipedia heeft bijvoorbeeld ook zusterprojecten die steun verdienen. Bovendien promoten we het concept 'vrije kennis' en we leggen en onderhouden contact met universiteiten, bibliotheken en met instellingen uit de wereld van cultureel erfgoed. Wij vertegenwoordigen onze vereniging internationaal in de grote Wikimedia-familie.

Bij een vereniging hoort ook het beheren, organiseren en besturen: er moeten mensen zijn die voortdurend over de koers nadenken en beslissingen nemen. Dit doet in eerste instantie het bestuur, dat door de ledenvergadering is gekozen.

Wikimedia Nederland heeft volgens de statuten ruimte voor maximaal zeven bestuursleden. Het is al bekend dat tenminste twee van de zittende bestuurders het bestuur willen verlaten. Kandidaten zijn dus welkom. U kunt zich uiterlijk op de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2012 aan de verenigingsleden voorstellen, maar natuurlijk is het veel beter om van tevoren op een bestuursinteressedag vragen te kunnen stellen: 25 februari, 14:00 uur en later, in Utrecht op ons kantoor (Mariaplaats 8).

Hoeveel tijd kost het, en wat verwacht de vereniging van u?

Bekend zijn met het bewerken van Wikipedia is een pré, goede kennis van het Engels is een pré. Maar echt belangrijk is:

 toewijding aan ons gedachtegoed van vrije kennis
 constructief meedenken
 beslissingen nemen
 taken oppakken en uitvoeren

Tijdsinvestering:

 Er is ongeveer elke twee maanden op een donderdagavond een

bestuursvergadering op ons kantoor in Utrecht.

 Daarbij komen 1-2 bestuursweekeinden per jaar.
 Per week ben je zeker enkele uren aan correspondentie kwijt.
 Daarnaast wilt u natuurlijk graag aanwezig zijn bij (alle)

evenementen die Wikimedia Nederland organiseert! Maar dit is geen vereiste.

We bieden een gevarieerde uitdaging en verder:

 u kunt uw naam verbinden aan de steunvereniging van één van de

top-tien-websites van de wereld

 u leert mensen kennen die van kennis houden
 uw vrijwilligerswerk helpt om mensen toegang tot vrije kennis te geven

Neem contact op met het bestuur, bijvoorbeeld via voorzitter@wmnederland.nl


Vereniging Wikimedia Nederland dr. Ziko van Dijk voorzitter@wmnederland.nl http://wmnederland.nl/


Glamcamp komt naar Amsterdam (8 november 2011)

Van 2 tot en met 4 december 2011 vindt in Amsterdam de tweede editie plaats van GLAMcamp (Galleries, Libraries, Archives & Museums). Dit is een werkconferentie voor Wikimedia-vrijwilligers die actief zijn op het gebied van cultureel erfgoed. Op 2 december is er een gratis publieke sessie, waarvoor iedere geïnteresseerde zich kan inschrijven.

Na het grote succes van de eerste editie van GLAMcamp, georganiseerd door Wikimedia New York in 2010, is Wikimedia Nederland dit jaar gastheer. Het GLAMcamp wordt breed bezocht: 50 Wikimedia-vrijwilligers zullen deelnemen. Zij zijn onder andere afkomstig uit de Wikimedia- verenigingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Kenia, India, Israël en de Filippijnen.

Zie ook de website: http://meta.wikimedia.org/wiki/GLAMcamp_Amsterdam

Het exclusieve programma Het driedaagse seminar (waarvoor aanmelding vereist is) vindt plaats bij Mediamatic waar een 50-tal GLAM’ers van over de hele wereld elkaar ontmoeten tijdens plenaire sessies en werksessies om kennis en ideeën uit te wisselen en aan (nieuwe) projecten te werken.Voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn, is online interactie mogelijk.

Ondanks de internationale insteek van GLAMcamp zullen de deelnemers alsnog ‘the Dutch experience’ ondergaan. Zo logeren zij in een antiek Botel op het IJ, zullen zich wagen op MacBikes en worden voorzien van een duurzame lunch bestaande uit lokale producten bereid door de IJ-keuken.

Inschrijving publieke programma geopend! Je bent van harte uitgenodigd om de gratis publieke sessie bij te wonen op vrijdag 2 december van 13.30u tot 16.00u. Enkele vertegenwoordigers van culturele instellingen zullen tijdens die sessie een presentatie geven over hoe de betreffende instellingen aankijken tegen samenwerking met Wikimedia.

Op het programma staan:

Dr. Margriet Schavemaker, Head of Collections and Research, Stedelijk Museum "Tricks and traps of sharing modern collections online"

David Haskiya, Product Developer, Europeana "The Europeana Strategic Plan and Wikipedia"

Frank Meijer, Project manager of Museum digitization,Tropenmuseum "What working with Wikipedia is really like"

Verschillende organisaties uit de culturele erfgoed- en mediasector zullen aanwezig zijn, waarbij uiteraard ook alle Wikimedianen van harte zijn uitgenodigd. De verdere invulling van het programma wordt nader bekend gemaakt. Inschrijving voor het publieke programma is mogelijk via deze link: http://glamcampamsterdam.eventbrite.com/

Organisatoren GLAMcamp en contactinformatie Liam Wyatt (GLAM fellow) gaat dit jaar over de programmering, Jessica Tangelder over het projectmanagement en Maarten Brinkerink (bestuurslid WMNL) coördineert het evenement vanuit Wikimedia Nederland. Zie voor meer informatie de GLAMcamp Amsterdam Meta-pagina: http://meta.wikimedia.org/wiki/GLAMcamp_Amsterdam#Organization

Hartelijke groet, namens Liam Wyatt, Maarten Brinkerink en Jessica Tangelder,

Marjon Bakker Wikimedia Nederland

Bezoekadres: Mariaplaats 3 3511 LH Utrecht

Postadres: Postbus 167 3500 AD Utrecht

http://wmnederland.nl/


Terugblik op de Algemene Ledenvergadering (25 oktober 2011)

Geacht lid,

De kans is helaas groot dat u op zaterdag niet naar de Algemene Ledenvergadering van Wikimedia Nederland bent geweest. De opkomst is weer een stukje lager geweest dan de vorige keer. Sommige leden hebben ons, het bestuur, op zaterdag enkele ideeën mee gegeven om de ALV leuker te maken. Daarvoor staan we natuurlijk graag open. Hay Kranen bijvoorbeeld stelde gratis lunch voor de leden voor.

Natuurlijk is er tegenwoordig veel meer "concurrentie" voor de ALV dan nog een of twee jaar geleden. Er zijn nu de stamtafels en de WikiZaterdagen, en op 5 november volgt onze grote Wikimedia Conferentie Nederland.

We waren wel een beetje verbaasd dat sommigen vonden dat er niet genoeg informatie geweest is, dat er niet gezegd zou zijn waarom de ledenvergadering zo belangrijk is. Als ik nog eens in mijn e-mail-account kijk, dan zie ik een heleboel mededelingen en documenten, naast onze nieuwsbrief. We hebben ook een mailinglijst, moeten we misschien meer gebruik daarvan maken?

De discussies hebben aangetoond dat er wel grote interesse bij de leden bestaat, over de strategie van de vereniging, de internationale relaties en de voortgang van de professionalisering. Penningmeester Paul Becherer heeft de begroting voor 2012 gepresenteerd, die met grote meerderheid werd aangenomen door de ALV.

Ons bestuur bestaat weer uit zeven leden, nu met Cyriel in plaats van Austin. Misschien zullen we op de volgende bestuursvergadering de taken iets anders verdelen.

Een vereniging als de onze leeft van vrijwilligerswerk. Onder de vrijwilligers is er een die de eerste vijf jaar van de vereniging in het bestuur heeft gezeten, van 2006 tot en met april dit jaar: Lodewijk Gelauff. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal is hij zeer bekend geworden, onder meer dankzij de fotowedstrijd Wiki Loves Monuments. Onze prille vereniging kent in haar statuten geen lid van verdienste, maar ik denk dat ook een fotoalbum de waardering toont die we voor Lodewijk voelen.

De volgende ALV is in het voorjaar 2012. Maar zo lang hoeft u niet te wachten met uw inbreng. Schrijf ons, wat er beter kan, schrijf ons, waarmee u tevreden bent.

Hartelijke groet,

Ziko van Dijk
voorzitter


Notulen ALV: https://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen20111021

http://www.wikimediaconferentie.nl/

"De mailinglijst voor de Vereniging Wikimedia Nederland" <Wikimedianl-l@lists.wikimedia.org>

Programmaplan en begroting 2012 (5 oktober 2011)

Geacht lid,

Op de ALV van zaterdag 22 oktober wordt de begroting voor het jaar 2012 behandeld. Een van de redenen om de begroting nu al te behandelen, is dat een subsidie-aanvraag bij de Wikimedia Foundation moet worden gedaan om de exploitatiekosten voor 2012 te dekken. Onze vereniging zal namelijk net als de meeste andere Wikimedia-chapters dit jaar niet zelfstandig aan de Fundraising deelnemen. De subsidie-aanvraag, die rond deze dagen definitief wordt, omvat een programmaplan voor 2012, dat ook de basis zal moeten zijn voor onze begroting voor 2012. Dit programmaplan is inmiddels in ruwe vorm gereed en is ten behoeve van de Wikimedia Foundation online gezet op onze verenigingswiki. Het is daar te vinden via

Programma en begroting 2012

We willen u als lid in ieder geval de mogelijkheid geven hiervan kennis te nemen en erop te reageren. De algemene ledenvergadering heeft het laatste woord over de jaarbegroting en de Wikimedia Foundation is daarvan ook op de hoogte.

Vriendelijke groet,

Paul Becherer

Penningmeester
Vereniging Wikimedia Nederland

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 22 oktober 2011 (29 September 2011)

[Let op: op 15 october aangepaste agenda]

Algemene Ledenvergadering

11.00h Inloop

11.15h Notulen vorige vergadering

11.30h Berichten Wikimania, Fundraising, Strategie (met pauze)

13.00h Middagpauze

14.00h Bestuursbericht (met pauze)

15.00h Begroting

16.00h Bestuursverkiezing* (1 zetel beschikbaar). Kandidaten kunnen zich aanmelden via wmnl@wikimedia.org.

16.30h Mededeling voorzitter

16.45h Einde


Geacht lid,


Hiermee nodigen we u uit voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Op zaterdag, 22 oktober 2011, komen we bij elkaar in "De Poort van Kleef" in Utrecht. U vindt dit zalencentrum via http://www.poortvankleef.nl/routebeschrijving.htm

In de "Poort van Kleef", Wiki-Miniconferentie 2010

U zult te horen en te zien krijgen wat er onlangs is gebeurd. Vooral liefhebbers van cultureel erfgoed zullen niet teleurgesteld worden, en we maken ook al vast reclame voor onze grote Wikimedia Conferentie Nederland (WCN) in november.

Maar het bestuur heeft ook wat sober nieuws: niet alles is zo gelopen in het verleden als we hadden verwacht. Wat de nieuwe plannen zijn, waarop de vereniging zich moet concentreren - we zijn op uw ideeën uit. U zult nog een e-mail daarover ontvangen.

Een belangrijk punt is de begroting voor 2012, samen met onze planning. Omdat de ledenvergadering over de begroting moet beslissen heb ik uitdrukkelijk het tijdpunt vermeld wanneer we ons daarmee zullen bezig houden.

De vergadering zal, met een middagpauze, duren tot 17.00h. Daarna is er nog de mogelijkheid om samen met de andere aanwezigen iets te eten en te drinken. Zoals gebruikelijk is het eerste rondje voor onze rekening.

Wilt u graag vermelden dat u komt, en ook of u mee eet? Dat kan op de pagina: http://nl.wikimedia.org/wiki/WM:O (hier)

Alternatief kunt u dat ook doen via: wm-nl@wikimedia.org Dit e-mail-adres kunt u ook gebruiken als u vragen heeft, voor het bespreken van agendapunten en voor het machtigen van een een ander lid als u zelf niet kunt komen.

Stukken zijn beschikbaar via Documenten ALV 2011-10-22.

Graag tot 22 oktober in Utrecht!

Ziko van Dijk
voorzitter Wikimedia Nederland

Voorlopige agenda:

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Voorstellen van activiteiten
 • Bericht bestuur
 • Begroting 2012
 • Korte rondvraag
 • Belangrijke mededeling van de voorzitter van de vereniging
 • Sluiting

Over de fondsenwervingsactie 2011/2012 (6 september 2011)

Beste leden van de Vereniging Wikimedia Nederland, beste donateurs, vrienden van vrije kennis,


Zoals velen van jullie weten, werd in augustus 2011 Wikimania gehouden, de jaarlijkse internationale Wikimedia-conferentie. Het belangrijkste onderwerp in Haifa was de relatie tussen de internationale Wikimedia Foundation (WMF) en de landelijke Wikimedia-verenigingen (chapters). Uiteraard ging het vooral om de grote fondsenwervingsactie (fundraising) aan het eind van het jaar.

Een grote vrees van de landelijke verenigingen lijkt nu realiteit te worden: vereniging na vereniging krijgt te horen dat ze in 2011/2012 niet 'aan de fondsenwervingsactie zal mee doen'. Daarmee wordt bedoeld dat donaties in eerste instantie rechtstreeks naar de WMF zullen gaan. Als een landelijke vereniging geld nodig heeft om haar plannen te verwezenlijken, dan moet ze een subsidie aanvragen (grant request) bij de WMF.

Wikimedia Nederland en fondsenwerving

In de afgelopen weken werd het voor Wikimedia Nederland duidelijk dat ook wij niet 'mee doen' maar een subsidie moeten aanvragen voor onze toekomstige uitgaven. Dat kwam een beetje onverwacht, maar is wel in lijn met de visie van Sue Gardner, de directrice van de WMF. Al eerder makte ze duidelijk dat de WMF meer controle over de geldstromen in de Wikimedia-beweging wil hebben. Ze vond de WMF professioneler dan de landelijke verenigingen. Waarschijnlijk zal nu in dit jaar alleen de Duitse vereniging de donaties zelf binnen halen en dan een deel aan de WMF overmaken.

Wikipedia-cursus in Amsterdam, januari 2011

Vier bestuursleden van Wikimedia Nederland hebben in een lang Skypegesprek met de WMF geprobeerd om de deur toch nog open te houden. We konden naar een groot aantal activiteiten in Nederland verwijzen: de bijeenkomsten voor het tienjarige Wikipedia-jubileum, de stamtafels, de beeldendonaties, perscontacten en alles rondom de fotowedstrijd Wiki Loves Monuments.

Hoe dan ook, onze gesprekspartner van de WMF had geen speelruimte; de boodschap was dat er dit jaar niet aan fondsenwerving via de websites van de Wikimedia-projecten gedaan wordt door Wikimedia Nederland. Onze mening als bestuur is dat deze nieuwe wijze van financiering niet positief bijdraagt aan de ontwikkeling en professionalisering van de landelijke verenigingen.

Wikimedia Nederland gaat door

Wat betekent de nieuwe wijze van financiering voor Wikimedia Nederland? Vreemd genoeg minder dan je zou denken. In 2010-2011 kregen we geld direct via de fondsenwervingsactie binnen; voor 2011-2012 was dat ook het plan, maar het was al duidelijk dat we daarvoor over alles aan de WMF zouden moeten rapporteren en ook onze programmaplanning goed zouden moeten laten keuren. Ook voor een subsidieaanvraag zijn goedkeuring vooraf en een verslag achteraf nodig.

Tien jaar Nederlandstalige Wikipedia, feestje in Den Bosch in juni 2011

Wat verder de praktische gevolgen zullen zijn - we gaan bijvoorbeeld geen fondsenwerver inhuren speciaal voor de jaarlijkse actie - zullen we de volgende weken zien. De inbreng van de leden en andere belangstellenden is hartelijk welkom via e-mail, de verenigingswiki en natuurlijk op de ledenvergadering van 22 oktober 2011 in Utrecht (uitnodiging volgt).

Omdat ik bij andere landelijke verenigingen heb gezien hoeveel emoties deze zaak kan losmaken wil ik jullie uitdrukkelijk een hart onder de riem steken: er is geen reden om met minder enthousiasme binnen Wikimedia-projecten bezig te zijn. Er is geen reden om boos te zijn op medewerkers van de WMF. En er is geen reden om te hopen dat dit jaar in Nederland of elders minder donaties binnen komen, om de nieuwe richting mooi te zien falen.

Ons doel is het ter beschikking stellen van vrije kennis, en vergeleken daarmee zijn alle verschillen van inzicht tussen de Wikimedia-organisaties een detail. Daarom wil ik iedereen vragen om de vrijwilligers en medewerkers die met de fondsenwervingsactie bezig zijn, zo goed mogelijk te ondersteunen. De WMF heeft veel goede doelen op haar programma staan, zoals de bevordering van Wikipedia's in kleine talen en de beweging in de Derde Wereld, zoals het ontwikkelen van een betere bewerkingsfunctionaliteit in onze software. En Wikimedia Nederland zal genoeg geld krijgen voor activiteiten hier in Nederland en voor ondersteuning van de Nederlandstalige Wikipedia.

Een succesvolle en vooral leuke fondsenwervingsactie 2011/2012 gewenst!


Ziko van Dijk

voorzitter Vereniging Wikimedia Nederland

Bericht Wikimania 2011 (14 augustus 2011)

Begin augustus vond in Haifa (Israël) de zevende "Wikimania" plaats, de jaarlijkse hoofdbijeenkomst van de Wikimedia-wereld. Ziko van Dijk heeft een bericht daarover geschreven.

Felicitaties aan de tienjarige Nederlandstalige Wikipedia (17 juni 2011)

Felicitaties aan de tienjarige Nederlandstalige Wikipedia

van Ting Chen, voorzitter van de Wikimedia Foundation

Ting Chen

Nederlandse geleerden als Erasmus, Spinoza, Huygens en Lorentz zijn wereldberoemd. Maar ook voor Wikimedia, die achter Wikipedia staat, is Nederland meer dan een klein land aan de Noordzee.

Het is onze internet-infrastructuur in Haarlem, die de Wikipedia-bezoekers in heel Europa toegang verschaft. Veel van onze medewerkers op internationaal niveau zijn Nederlanders, zoals mijn bestuurscollega Jan-Bart de Vreede, de programmeur Mark Bergsma en de chef van onze statistieken Erik Zachte uit Leiden.

Via de statistieken kunnen we zien dat Wikipedia in het Nederlands vaak voorloopt qua bijdragers en bezoekers. Er is bijna geen land op de wereld waar een groter aandeel van de bevolking op internet actief is.

Op 18 juni 2011 hebben de Wikipedia-auteurs en Wikipedia-fans in Den Bosch hun grote jubilieumfeest. Ik ben bijzonder blij dat ik aanwezig kan zijn en de mensen uit Nederland en België kan leren kennen. Natuurlijk ben ik ook nieuwsgierig naar de vermaarde stroopwafels, waar de Wikipedia-gemeenschap wereldwijd verzot op is.

Wikipedia, gefeliciteerd!

Verjaardagsfeestje voor de Nederlandstalige Wikipedia in juni (15 mei 2011)

In dit jaar 2011 wordt het Wikimedia-project Wikipedia tien jaar oud. De Nederlandstalige Wikipedia heeft jaar verjaardag in juni, en dat wordt in Den Bosch op 18 juni gevierd. 's Middag is er een fotojacht "Wiki takes Den Bosch" en 's avonds begint het eigenlijke feest. Iedereen is welkom, de entree is gratis, maar vanwege het beperkte aantal plekken is er wel een aanmelding vereist. Zie hier.

Een feest voor vrije kennis: Wikimedia Commons tien miljoen bestanden (16 april 2011)

Nummer 10.000.000: Gebruiker Leinad maakte deze foto in de buurt van Gdańsk (Polen) in 2010. Het is beschikbaar onder de vrije licentie CC-BY-SA.

Sinds de vroege morgen van zaterdag 16 april heeft Wikimedia Commons meer dan tien miljoen bestanden. Het centrale media-archief van de Wikimedia-beweging verzamelt educatieve, documentarische en historische afbeeldingen, audio- en video-bestanden. Wikimedia Commons is in 2004 opgericht om de Wikimedia-projecten, zoals Wikipedia, te ondersteunen, maar heeft ook een breder doel om deze vrije bestanden met de wereld te delen.

Dus als u een website heeft, commercieel of niet, kunt u foto's van Wikimedia Commons erop plaatsen. Let wel op de licentievoorwaarden: bij een bestand met CC-BY-SA moet u de naam van de maker en de licentie CC-BY-SA vermelden. Een link naar de beschrijvingspagina op Wikimedia Commons is bovendien nuttig. Maar u hoeft geen toestemming te vragen, geen bedrag te betalen, dankzij het concept van vrije kennis.

Vooral in de eerste maanden van 2011 is het aantal bestanden flink gegroeid (negen miljoen in februari). De voornaamste reden hiervoor was het uploaden van de gigantische collectie van Geograph Britain & Ierland. De upload werd verzorgd door Maarten Dammers, financieel gesteund door Wikimedia Nederland.

Medewerkster in Utrecht (14 april 2011)

Beste leden en vrienden van Wikimedia Nederland,

Sinds vandaag is Marjon Bakker de eerste betaalde kracht op het kantoor van Wikimedia Nederland in Utrecht. De online communicatiespecialist Marjon Bakker is niet alleen Wikipedia-vrijwilliger maar ook medeoprichter van onze vereniging en kent de Wikimedia-wereld dus al heel goed. Ze gaat ons de volgende zes maanden helpen bij de opbouw van het kantoor en de professionalisering. Een warm welkom, en sterkte voor het karwei!

Ziko van Dijk

Voorzitter Wikimedia Nederland

Nieuw bestuur / new board (10 april 2011)

Groet van het nieuwe bestuur

Beste leden en vrienden van Wikimedia Nederland,

Sinds 2001 bestaat Wikipedia in het Engels en ook in het Nederlands, sinds 2006 bestaat onze steunvereniging Wikimedia Nederland. Dit jaar 2011 wordt niet alleen ons jubileumjaar: de vereniging gaat een grote stap vooruit. Een nieuw kantoor, binnenkort ook met medewerkers, laat ons tot een heel kleine groep landelijke Wikimedia-verenigingen horen die al zo ver zijn.

In dit bijzondere jaar werd op 2 april een nieuw bestuur gekozen, met mijzelf als voorzitter. Eveneens nieuw in het bestuur zijn Austin Hair die de internationale zaken doet, en Jane Darnell. Zij zijn Amerikaans, ik ben Duitser. Dit toont aan dat Wikimedia Nederland niet zomaar de vereniging van de Nederlandstalige Wikipedianen is maar van iedereen die in Nederland woont en van vrije kennis houdt.

De zittende vier bestuursleden zijn Nederlanders. Marco Swart is het langst erbij. Paul Becherer fungeert als onze penningmeester, Maarten Brinkerink heeft de contacten met instituties die zich met cultureel erfgoed bezig houden. Siebrand Mazeland had al de professionalisering begeleid en is nu secretaris.

Uit het bestuur gingen nu de voormalige secretaris Marianne Korpershoek en medeoprichter Lodewijk Gelauff. Lodewijk zat vijf jaar lang in het bestuur en is op het internationale niveau van Wikimedia zeer bekend geworden. Marianne en Lodewijk willen graag ook in toekomst bij de vereniging betrokken zijn.

En waarover gaat het in 2011/2012 nog meer? Naast de professionalisering zeker ook om meer public relations, meer bijeenkomsten en een vernieuwde fotowedstrijd Wiki Loves Monuments. Zie voor meer informatie op onze site www.nl.wikimedia.org.

Tot ziens bij Wikimedia.

Ziko van Dijk

Voorzitter Wikimedia Nederland

Greetings from the new board

Dear members and friends of Wikimedia Nederland,

Wikipedia exists since 2001, and the Dutch association Wikimedia Nederland since 2006. But in 2011 Wikimedia Nederland does not only celebrate anniversaries: it makes a huge leap forward with the acquisition of dedicated office space and our first employees. This will make us belong to a very select group of national Wikimedia organizations which are proud to have come so far.

In this special year on April 2nd a new board was elected, with myself as president. Also new in the board are vice president Austin Hair (international relations), and Jane Darnell. They are Americans, and I am a German. This shows that Wikimedia Nederland is not just an association of Dutch speaking Wikipedians but of everybody living in the Netherlands and loving free knowledge.

The old and new four board members are Dutch. Marco Swart has served us the longest. Paul Becherer is our treasurer, and Maarten Brinkering maintains our contacts with cultural heritage institutions. Siebrand Mazeland, who has already contributed to our professionalization efforts, now serves as our board secretary.

Marianne Korpershoek, our previous secretary, and Lodewijk Gelauff, a charter board member and former lead for international relations, now leave the board. Lodewijk had a seat in the board for five years and has become well-known in the international Wikimedia network. Marianne and Lodewijk both plan to stay involved with the association in future.

So what will the coming board year 2011-2012 bring us? Besides the professionalization, there will be increased outreach, more conventions and a renewed photo contest 'Wiki Loves Monuments'. As always, you can follow our activities at www.nl.wikimedia.org

Yours sincerely,

Ziko van Dijk

President Wikimedia Nederland