Nieuwsbrief/100

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Wikimedia-training: gedeeld erfgoed – Suriname en het Caribisch gebied

Wikimedia Nederland organiseert in de periode van april-juni 2021 een online Wikimedia-training voor mensen, initiatieven en organisaties, die kennis en (cultureel) erfgoed beheren over de geschiedenis van Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, en Europees Nederland, en met name over de interactie tussen deze regio’s.

Tijdens de training gaan deelnemers actief kennis en erfgoed delen op Wikimediaprojecten. Ze worden verwelkomd en rondgeleid in de internationale Wikimediabeweging en krijgen inzicht in de werkwijze en structuur van Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata en Wikisource, relevant auteursrecht en privacyregels, tools voor contentuploads en dataverrijking. Er wordt speciaal aandacht besteed aan specifieke uitdagingen omtrent het respectvol delen van kennis over beladen thema’s zoals kolonialisme en slavernij.

De training bestaat uit vier masterclasses en een afsluitende praktijkdag (‘hackathon’) waar het geleerde in de praktijk gebracht wordt. Bij deze training is iedereen welkom die kennis en (cultureel) erfgoed beheert en wil delen. Lees meer over de Wikimedia training: gedeeld erfgoed – Suriname en het Caribisch gebied op de website van Wikimedia Nederland.

Deze training is mede mogelijk gemaakt door Stichting GO Fonds.

Internationale Wikipedia schrijfactie over de Roma-gemeenschap: 1-8 april

De Internationale Dag van de Roma op 8 april wil de Roma-cultuur vieren en mensen bewust maken van de problemen waarmee de Roma dagelijks te maken hebben. Onze collega’s van Wikimedia Servië organiseren naar aanleiding hiervan tussen 1 en 8 april voor de tweede keer wereldwijd een online edit-a-thon. Doel is om in zoveel mogelijk talen Wikipedia-artikelen over de geschiedenis, cultuur en identiteit van de Roma te schrijven en te verbeteren.

Om mensen op weg te helpen hebben ze een handige lijst gemaakt van mogelijk relevante onderwerpen waarover in nog lang niet alle taalversies van Wikipedia artikelen te vinden zijn.

Iedereen kan individueel meedoen aan deze edit-a-thon. Wil je misschien zelf een locale schrijfactie organiseren? Deze handleiding helpt je op weg. Natuurlijk kun je ook een beroep doen op Wikimedia Nederland voor financiële steun voor bijvoorbeeld de aanschaf van boeken of toegang tot online bronnen.

Wikimedia in de bibliotheek

OCLC (Online Computer Library Center) en Wikimedia Nederland hebben de afgelopen weken drie webinars georganiseerd over samenwerking tussen bibliotheken en Wikimedia. Voor de openingssessie hadden meer dan 80 mensen zich aangemeld. Binnenkort zijn ook het tweede en derde webinar online terug te kijken op de website van OCLC. Olaf Janssen (KB), Toos Groen (Wikicafé Tiel), Jos Damen (ASC) en Odin Essers (Universiteit Maastricht) praten je in die webinars bij over werken met Wikimedia in de Openbare Bibliotheek en in Collectiehoudende bibliotheken.

Komende dinsdag, 30 maart, kijken we hoe Wikipedianen bezitsgegevens van bibliotheken kunnen gebruiken om ontbrekende informatie aan te vullen. OCLC Research heeft, geinspireerd door de wens van Wikipedianen om missende kennis toe te voegen, hiervoor een ondersteunende tool ontwikkeld in OpenRefine. Merrilee Proffitt en Chris Cyr van OCLC Research vertellen hoe zij geinspireerd raakten om deze tool te ontwikkelen en hoe de tool kan worden toegepast. Aanmelden is nog mogelijk, deelname is gratis.

Friendly Space Policy

Voor alle bijeenkomsten die door Wikimedia Nederland worden georganiseerd geldt het Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR), geënt op de Friendly Space Policy van de Wikimedia Foundation. De laatste revisie van het BVR was in 2017. Sindsdien heeft de wereld niet stilgestaan. Online bijeenkomsten zijn belangrijker geworden, zeker het afgelopen jaar. Binnen de Wikimedia beweging wordt steeds meer waarde gehecht aan het bieden van een veilige omgeving. Dit wordt onder andere weerspiegeld in het tot stand komen van de Universal Code of Conduct, die enkele weken geleden officieel door het bestuur van de Wikimedia Foundation is goedgekeurd. In samenspraak met de leden van WMNL en de bredere Wikimediagemeenschap willen we nu ons Beleid Vriendelijke Ruimtes actualiseren en verbeteren. Aansluiting op de Universal Code of Conduct is daarbij een uitgangspunt. Vorig jaar is er al een verkennende discussie gevoerd op de Verenigingswiki. Met een werkgroep, bestaande uit Wikimedianen, bestuurders en een vertegenwoordiger van het kantoor, gaan we een concept maken voor het nieuwe Beleid Vriendelijke Ruimtes, dat vervolgens met de gemeenschap wordt besproken. Het bestuur stelt uiteindelijk het nieuwe beleid vast. Meer informatie over het proces vind je op de verenigingswiki.

Wist je dat...

Wikimedia Nederland op 27 maart alweer 15 jaar bestaat?

Ziko van Dijk schreef boek over wiki’s en Wikipedia

Ziko van Dijk, oud-voorzitter van Wikimedia Nederland en zeer ervaren Wikimediaan, heeft in zijn moedertaal Duits een boek geschreven over wiki’s en Wikipedia. In Wikis und die Wikipedia verstehen gaat hij in op de vraag hoe een wiki werkt en waarom een wiki nuttig kan zijn. Het boek verscheen met steun van Wikimedia Zwitserland bij uitgeverij Transcript onder een CC-BY-SA licentie. Een pdf versie is hier te downloaden.

Samenwerking met Wikimedia Indonesië

Wikimedia Indonesia heeft een serie activiteiten uitgevoerd onder de naam "WikiSejarah" (oftewel WikiGeschiedenis ). WikiSejarah is een online activiteit die tot doel heeft digitale collecties over Indonesische thema's open te stellen voor de Wikimediaprojecten. Het initiatief werd gestart door Wikimedia Nederland die Wikimedia Indonesia uitnodigde om deel te nemen aan de Maand van de Geschiedenis.

De activiteiten duurden vier maanden, van augustus tot eind november 2020. In deze periode hebben we vier deelactiviteiten uitgevoerd: (1) het opvragen van de toegang tot foto's van Bukittinggi, Batavia en Yogyakarta bij de Universiteit Leiden, (2) gestructureerde datamarathon op Wikimedia Commons, (3) een competitie voor het schrijven van nieuwe artikelen op de Indonesische Wikipedia over de Indonesische geschiedenis (natuurlijk!), en (4) een WPWP-campagne die Wikimedianen uitnodigt om de geselecteerde historische foto's in de artikelen te plaatsen. Lees er meer over in de blog ‘WikiSejarah: de historische archieven "uitpakken" voor de ontwikkeling van inhoud’ op de website van Wikimedia Nederland.

Kaartencollectie Utrechts Archief

Het Utrechts Archief heeft hun historische kaartencollectie en de prentencollectie beschikbaar gesteld via Wikimedia Commons. De beeldcollectie is hierdoor beter vindbaar en bruikbaar. Bekijk de prachtige historische kaarten op Wikimedia Commons.

Zie hieronder de kaart van de provincie Utrecht met weergave van de belangrijkste watergangen, steden, gerechten, kastelen en kloosters:

Pilot donatiecampagne

Wikimedia Nederland krijgt wekelijks nieuwe kansen om projecten en samenwerkingen te ondersteunen. Steeds meer kennis- en erfgoedinstellingen ontdekken de voordelen van samenwerking met Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata en andere Wikimedia-projecten. Steeds meer burgers, NGO's en vrijwilligersorganisaties willen actief bijdragen en vragen om trainingen en begeleiding. Helaas is het met de huidige middelen niet mogelijk om alle goede initiatieven op te kunnen volgen. Om onze slagkracht te vergroten hebben we extra middelen nodig.

Daarom is besloten om dit jaar met een donatiecampagne te starten waarin we particulieren oproepen om donateur van Wikimedia Nederland te worden en zo Wikipedia te steunen. Alvorens deze campagne van start gaat, wordt een pilot uitgevoerd om te kijken bij welke groepen de bereidheid om donateur te worden het grootst is. Ook vragen we mensen om zich aan te melden als vrijwilliger. De pilot bestaat uit ‘De Grote Wikipedia Enquête 2021’ en wordt uitgevoerd door Kien Onderzoek. Meer informatie over de donatiecampagne en de pilot vind je op de verenigingswiki.

EU richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

De Nederlandse auteurswet is recentelijk gewijzigd. Dit gebeurde naar aanleiding van de richtlijn voor Auteursrecht in de Digitaal Eengemaakte Markt die in 2020 door het Europese Parlement is aangenomen. Omdat een aantal voorgestelde wijzigingen grote negatieve gevolgen kan hebben voor het delen van vrije kennis en collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen in Wiki-projecten, heeft de Wikimedia DSM-werkgroep een standpunt bepaald. Dit standpunt is met een aanbiedingsbrief naar het Ministerie van OC&W gestuurd, aangezien zij binnenkort stakeholdergesprekken houden met "marktpartijen" over de wijze waarop de Europese richtlijn over het nieuwe auteursrecht in Nederlands recht wordt omgezet. De brief, het standpunt en meer informatie hierover zijn terug te vinden op de verenigingswiki.

Steun Wikimedia Nederland

Wil je er aan bijdragen dat wij ons werk kunnen blijven doen en de Nederlandstalige Wikipedia kunnen blijven ondersteunen? Wikipedia en andere Wikimedia-projecten zijn helemaal afhankelijk van giften en contributie: er staat geen reclame op Wikipedia en we krijgen geen subsidie. Dat geldt ook voor Wikimedia Nederland. Als je net als wij vrije kennis een warm hart toedraagt kun je ons helpen door een donatie te doen. Lees er meer over op onze website.

Zien we jou binnenkort online?