Overleg:Algemene ledenvergadering 2020-09-26

Uit Wikimedia
Laatste reactie: 3 jaar geleden door SRientjes in het onderwerp Aanvullende informatie n.a.v. vragen tijdens de ALV
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het was tot woensdag mogelijk om extra agendapunten op te nemen. Hieronder de aangeleverde input.

Extra agendapunten

 1. graag aandacht voor movement strategy. Kaarel Vaidla deed een oproep voor het organiseren van kick off events in deze transitie periode om de prioriteiten te bepalen uit de aanbevelingen. Events door zowel communities als affilities dus zowel bv voor nl.wp als WMNL. Ik wil graag dat de ALV zich uitspreekt voor het organiseren van een event cq bepalen prioriteiten. Ad Huikeshoven (overleg) 23 sep 2020 09:38 (CEST)Reageren
  1. We hebben een extra agendapunt aangemaakt mbt een bijeenkomst die we willen organiseren in oktober, dank! Jan-Bart (overleg) 23 sep 2020 11:27 (CEST)Reageren
 2. Een van de aanbevelingen betreft universele gedragscode. Ik wil dat de ALV zich uitspreekt dat die nog te ratificeren ucoc ook van toepassing zal zijn op affiliate events en affiliate online spaces, cq in de plaats komt van de bvr. Ad Huikeshoven (overleg) 23 sep 2020 09:38 (CEST)Reageren
  1. Beste Ad, als de Wikimedia Foundation een besluit heeft genomen over de Universal Code of Conduct (UCOC) dan is deze automatisch van toepassing op onze Vereniging aangezien onze financiering vanuit de Wikimedia Foundation komt. De verwachting is dat de UCOC een soort minimum norm is en daarom zien wij ons Beleid Vriendelijke Ruimtes (die we aan het herzien zijn) als een aanvullend document dat onze uitwerking van deze UCOC bevatJan-Bart (overleg) 23 sep 2020 11:16 (CEST)Reageren

Vragen naar aanleiding van Jaarverslag en Jaarrekening 2019, en Jaarplan en Begroting 2021

 • Jaarplan 2021, Paragraaf 1.3: Zouden jullie uitleg willen geven op de "Onttrekking uitbestemmingsreserve" van de 2 giften uit 2017 en 2020, hoe gaat dit in zijn werk en wat wil dit zeggen? En hoe is de gift uit 2017 uiteindelijk besteed? Ciell (overleg) 26 sep 2020 10:16 (CEST)Reageren
  • @Ciell In 2017 hebben wij een donatie van €100.000 gekregen van een particulier fonds. Dit was geoormerkt voor activiteiten rond gendergap en natuur. Omdat we maar een keer in de drie jaar een aanvraag bij dit fonds kunnen doen, verdelen we het bedrag in drieën en wordt het boekhoudkundig apart gezet in een bestemmingsreserve. In 2020 hebben we van hetzelfde fonds weer een donatie gekregen van €50.000, dit keer voor het thema duurzame ontwikkelingsdoelen. Ook daarvan is een bestemmingsreserve gemaakt.
De donatie 2017 is gebruikt om alle kosten gemaakt voor gendergap en natuur te dekken, dus ook personeelskosten. Daarnaast heeft de donatie het mogelijk gemaakt om verschillende edities van de techstorm te organiseren. In de jaarrekening zie je op blz 31 en 32 dat in 2019 de laatste €34.543 aan de bestemmingsreserve 2017 is onttrokken. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 26 sep 2020 10:50 (CEST)Reageren
Maar het geld voor de Techstorm 2019 kwam voor een gedeelte uit de gift, en werd aangevuld met het geld voor een specifieke 'hackthon' die in het jaarplan 2019 was opgenomen: dit was een voorwaarde die was gesteld door het bestuur en kantoor voor het organiseren van de Techstorm 2019. Worden dan nu toch de volledige kosten uit de gift gehaald? Daarnaast de twee Techstorms 2018 overschreden de 25.00 niet (want de helft van het in 2018 te besteden bedrag van 50.000 moest vrij zijn voor de werkgroep Natuur.) Hoe is het geld besteed door de werkgroep natuur? Ciell (overleg) 26 sep 2020 12:05 (CEST)Reageren
Het geld is niet besteed door de werkgroep natuur omdat die al enige tijd niet operationeel is. Zoals ik hierboven schreef: de kosten van het programmaonderdeel gendergap zijn zoveel mogelijk doorberekend naar de bestemmingsreserve, ook personeelskosten en kosten voor het organiseren van evenementen rond Wereldvrouwendag. 2019 was financieel een zwaar jaar voor WMNL - dank zij de donatie/bestemmingsreserve hebben we toch nog vrij veel kunnen doen. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 26 sep 2020 12:17 (CEST)Reageren
(Overigens was er per jaar maar €33.333 beschikbaar, geen €50.000 Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 26 sep 2020 12:38 (CEST))Reageren
De Techstorm wordt gedekt uit de begroting voor de thema's gendergap, duurzaamheid en Nederland en de wereld. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 26 sep 2020 10:50 (CEST)Reageren

Aanvullende informatie n.a.v. vragen tijdens de ALV

Tijdens de ALV hebben de leden op een aantal punten aanvullende informatie gevraagd:

 • kosten Gender Gap en Techstorm, versus geoormerkte subsidies & begroting
 • besteding uren 2019
 • verduidelijking relatie Techstorm en inhoudelijke thema's.

Deze informatie is op deze pagina te vinden. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 12 okt 2020 11:51 (CEST)Reageren