Stakeholderonderzoek/archief

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archief Januari - Juli 2015. Aangemaakt - 070715

Inleiding

In 2013 heeft Wikimedia Nederland onderzoeksbureau Motivaction opdracht gegeven om een onderzoek te doen onder leden, de Wikipedia/Wikimedia-gemeenschap en het grote publiek. De doelstelling van dat onderzoek was: 'Vereniging Wikimedia Nederland inzicht verschaffen in het profiel, de wensen, behoeften en verwachtingen van haar huidige achterban op grond waarvan Wikimedia haar (communicatie-)activiteiten beter op haar achterban kan afstemmen '. De resultaten van dat onderzoek zijn hier te vinden.

Dit voorjaar zullen we weer een onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek zal geen exacte kopie zijn van de survey uit 2013. We zijn dit jaar specifiek op zoek naar informatie die van belang is voor de uitvoering van activiteiten in het Jaarplan 2015.

De survey 2015 zal input moeten leveren voor de activiteiten die we gaan ontwikkelen.

Ook gaan we in 2015 een nieuwe meerjarenstrategie ontwikkelen. Ook daarvoor zullen we vragen willen stellen.

Meedenken over de survey-vragen: wat willen we weten?

We willen de survey zo efficiënt mogelijk inzetten. Dit is dé kans om informatie te krijgen over hoe belangrijke stakeholders denken, waar ze mee bezig zijn en wat hun wensen zijn.

Graag horen we jullie suggesties voor onderwerpen waarover vragen gesteld kunnen worden. Te denken valt aan het aantrekken (en behouden) van nieuwe bewerkers, gender gap, of de werksfeer op Wikipedia. Maar ook voor zaken als software-ontwikkeling en de relatie tussen Wikipedia en de zusterprojecten kan het heel relevant zijn om meningen te peilen.

Op deze pagina staan de vragen die in 2013 zijn gesteld. Suggesties voor schrappen, toevoegen of verdiepen kunnen worden toegevoegd. Waarschijnlijk komt niet alles uiteindelijk in de survey terecht - maar we gaan wel proberen om zoveel mogelijk mee te nemen.

Nieuwe vragen hoeven niet perfect geformuleerd te zijn - we werken samen met een bureau dat daarin is gespecialiseerd. Geef aan wat je zou willen weten, en waarom. Dat is het belangrijkste.

Geef je input s.v.p. voor 26 februari.

Begeleidingsgroep

De begeleiding van het onderzoek is in handen van een werkgroep van vertegenwoordigers van bestuur, kantoor, leden en de bredere bewerkersgemeenschap. Ben je geïnteresseerd om mee te denken over opzet, uitvoering en rapportage, zet je naam dan hieronder neer. De verwachting is dat de werkgroep vooral online opereert en maar zelden in levende lijve bij elkaar zal komen.

Discussie, algemeen