Strategie/Strategie 2017-2020/archief

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archief totstandkoming Strategie 2017 - 2020


Wat wordt de koers van Wikimedia Nederland de komende jaren?

De basis voor de activiteiten van Wikimedia Nederland is een meerjarenstrategie. Dit jaar zijn we bezig met het ontwikkelen van de nieuwe strategie voor de periode 2017 - 2020.

In februari was er een eerste brainstorming met leden en andere belangstellenden. Op basis daarvan is er een concept ontwikkeld. Tijdens de wikizaterdag op 9 juli was er al de kans om met bestuursleden en directeur – en met elkaar – over dit document te praten.

De discussie gaat nu online verder!

De concepttekst van de strategie vind je hier. Het is echt nog een concept – de tekst is dus niet helemaal gepolijst en 'af'.

Iedereen bepaalt zelf op welke punten in de conceptstrategie zij/hij wil reageren. Maar het bestuur van Wikimedia Nederland is in het bijzonder geïnteresseerd in de mening van de Wikimedia-gemeenschap over:

 • para 2.4: Koers 2017-2020: focus op bewerkers en kennisinstellingen en lezers
 • para 3.1: Schets van organisaties en partijen
 • para 3.2: Ontwikkelingen in de omgeving en mogelijkheden van WMNL om hierop te reageren (inclusief SWOT Wikimedia Nederland en Wikipedia)
 • para 4: Wat willen we bereiken voor 2020?

Wat vind jij? Wat moeten de prioriteiten van Wikimedia Nederland zijn de komende jaren?

Je kunt je suggesties en opmerkingen voor de strategie tot 7 augustus kwijt op de overlegpagina.

Achtergrondinformatie


Opmerkingen, aanvullingen en suggesties voor de Strategie 2017-2020

Het bestuur van Wikimedia Nederland vraagt in het bijzonder om commentaar over deze onderdelen van de strategie

Para 2.4 Koers 2017-2020: focus op bewerkers en kennisinstellingen en lezers

 1. Zijn de 4 genoemde stakeholdersgroepen (kennishoudende organisaties, erfgoedinstellingen, hoger onderwijs en lezers) niet beperkend als je kijkt naar de genoemde in de rest van het document? Waar blijven het Gendergap en het onderdeel natuur hier? Ciell (overleg) 16 jul 2016 15:43 (CEST)[reageer]
 2. Er zijn veel meer kennishoudende organisaties met mogelijke behoefte aan nog een betere Wikipedia dan de twee genoemde voorbeelden. Ik denk aan overheden (rijk, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail), onderzoeksinstellingen (TNO, KNMI, RIVM, Deltares), milieuorganisaties, ondernemersverenigingen, vakbonden. Natuurlijk kan niet alles tegelijk, maar in de komende 3 jaar eens kijken wie uit die hoek belangstelling heeft is misschien wel zinvol. Waarschijnlijk zitten er onder de vrijwilligers op Wikipedia al contactpersonen, het zijn vaak grote werkgevers. Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
 3. Om te beginnen met een detail. Community zou ik in gemeenschap veranderen want we hebben een groep gebruikers die hier niet zo goed tegen kunnen. Kleine moeite, vergroot wel het draagvlak voor dit document een beetje. Er wordt gesproken over een bias. Kan zo zijn al mis ik nog steeds een onderzoek dat in hoeverre derden over een onderwerp gepubliceerd hebben meegenomen wordt. Wordt er over laten we zeggen vrouwelijke hoogleraren uit de periode 1990-2000 niks gepubliceerd mist die groep artikelen maar dat zal dan niet door een bias komen. Ik vind het wat te stellig voor een strategiedocument om dit zo te stellen plus ik zou de vermeende bias expliciet benoemen. "Als Wikimedia Nederland zich bij het bepalen van prioriteiten volledig zou laten leiden door de wensen van de bewerkersgemeenschap is er een risico dat dit bias wordt versterkt in plaats van gecompenseerd." -> conclusie die getrokken is voordat de analyse af is. Liever helemaal weglaten of anders onderbouwen. Ik zie bijvoorbeeld veel wens vanuit het gendergapproject dat bij WMNL neergelegd wordt en helemaal niet vanuit bijvoorbeeld het voetbalproject. Op mij komt deze opmerking over als een bijzonder ironische bias. "Primaire focus is het vrij beschikbaar maken van in Nederland aanwezige of voor Nederland relevante kennis." -> huh? Dit staat wat haaks op die visie want die spreekt over alle kennis. Je kiest hier een primaire doelstelling die ingaat tegen de eigen visie want je sluit heel veel kennis uit. Je kan deze keuze als WMNL prima maken maar pas er dan wel je visie op aan. Wat betreft de stakeholders. Ik mis er best veel. Ellywa noemt al een aardig lijstje maar hoe zit het bijvoorbeeld met basisscholen en middelbare scholen? Hun leerlingen zullen Wikipedia toch ook wel gebruiken? Deze indeling is wel erg smal en op deze manier laat je kansen liggen. Natuur12 (overleg) 24 jul 2016 21:21 (CEST)[reageer]
 4. ........

Para 3.1: Schets van organisaties en partijen

 1. In de bovenste regel van de tabel staan "kennishoudende instellingen in de culturele sector en in het onderwijs". Daaraan kan bijvoorbeeld worden toegevoegd "in de exacte en medische sector" Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
 2. Onder de kop "motivatie" op pagina 9 bij lezers: Lezers verwachten ook dat de informatie actueel is (dus naast toegankelijk en correct). Daarnaast verwachten lezers vanuit het voortgezet onderwijs (de leerlingen) dat de informatie ook eenvoudig te begrijpen is. Ik heb van docenten gehoord dat de eerste zinnen van artikelen vaak al te ingewikkeld zijn voor de leerlingen. Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
 3. Is het hier misschien zinvol verschillende soorten lezers te onderscheiden met hun verwachtingen en behoeften? Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
 4. Bij Wikimedia bewerkers staat er het volgende: "Bieden van infrastructuur, zowel fysiek als sociaal". Dit is nog wat vaag. Bedoelen jullie hier ook het ontwikkelen van bijvoorbeeld software mee? Indien ja is het misschien een kans om eens met de collega's van WMDE te praten als dit nog niet gebeurt. Bij "Lezers/gebruikers van Wikimedia projecten" -> wat is een eindgebruiker? "Uitgevers, omroep en andere partijen met (financieel )belang strijdig met vrije kennis" en "Andere instellingen die streven naar de bevordering van vrije kennis" -> wat een zwart-wit denken is dit zeg. En waarom zouden organisaties met een commercieel belang niet mee willen helpen aan het verspreiden van vrije kennis? Kijk maar eens naar de Wikipedia Libary op EN-wiki. Allemaal commerciële instellingen waarvan sommige best wel belangen hebben die strijdig zijn met vrije kennis maar toch dragen ze bij aan de verspreiding ervan. Heerlijk paradoxaal maar deze uitgevers hebben er belang bij dat hun artikelen gebruikt worden als bron op Wikipedia want dat trekt weer klanten aan. Er zijn talloze kleuren grijs en er is ook nog zoiets als instellingen die een commercieel belang hebben maar wel maatschappelijk verantwoord willen ondernemen zo nu en dan en die zweven naar mijn gevoel toch een beetje tussen de twee hokjes in. Ze zullen wel nooit hun materiaal vrijgeven maar misschien willen ze wel op een andere manier helpen gewoon omdat ze wat goeds willen doen. En ehhhh, juridische procedures? Waarom zou je juridische middelen van stal willen halen tegen deze groep? Doen ze iets wat niet mag ofzo of wil MWNL zich verlagen tot intimidatieprocedures om de zin te krijgen? Sorry maar dit in een strategiedocument zetten is in mijn ogen onwenselijk en zelfs potentieel gevaarlijk. Als ik met een instantie samen zou willen werken en ik lees zoiets zou ik me toch drie keer achter de oren krabben. Natuur12 (overleg) 24 jul 2016 21:40 (CEST)[reageer]
 5. ........
 6. ........

Para 3.2: Ontwikkelingen in de omgeving en mogelijkheden van WMNL om hierop te reageren (inclusief SWOT Wikimedia Nederland en Wikipedia)

 1. Bij het hebben van SWOT-analyses van zowel WMNL als WPNL ontkom je niet aan een vergelijking tussen beide. Ik vind de beweringen die worden gedaan, aan beide kanten (dus zowel WMNL als WPNL) op bepaalde punten wel erg stellig geformuleerd ('Gemeenschap conservatief en in zichzelf gekeerd'). Ik denk dat het beter zou zijn om, als die formulering gebruikt word, daar wel enige onderbouwing plaats zou vinden. Husky (overleg) 17 jul 2016 19:01 (CEST)[reageer]
 2. Enkele zwaktes van nl-wp zou ik eerder als bedreiging zien: net als Hay vind ik de genoemde zwaktes wel erg stellig geformuleerd. Is hier onderbouwing voor? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ciell (overleg · bijdragen)
 3. Het geregeld vooral academische verschil tussen een zwakte en bedreiging interesseert me normaliter niet zo bijster veel maar intern en extern worden in deze SWOT analyses wel erg door elkaar gegooid. En zoals ik in de kroeg al aangaf, ik mis de confrontatiematrix. Anders heb je niet bijster veel aan een SWOT en is het een leuke bezigheid op een teambuilding dag maar echt bruikbaar is het op deze manier niet. Helaas is het nogal omslachtig om hier concreet feedback te geven maar laat ik beginnen met de SWOT van WMNL:
"Het positieve imago van project Wikipedia kan worden benut om deuren te openen en nieuwe activiteiten op te zetten." -> het kan een bewuste keus zijn om dit bij kansen te zetten maar in mijn beleving creëer je dan toch een afstand tussen de gemeenschap en WMNL. Alsof je een organisatie van buiten de movement bent die meelift op het succes van Wikipedia zoals diverse websites en apps doen. Verder is het hokje kansen nogal leeg. Er zijn er vast wel meer. Denk eens aan alternatieve financieringsvormen die in opkomst zijn maar we zitten ook met demografische ontwikkelingen die een verandering in de vrijwilligerssamenstelling teweeg brengen. In NL zit je bijv. met de babyboomgeneratie die opeens met pensioen gaan (/zijn gegaan) en tijd voor handen hebben. Klinkt als een mooie visvijver om mensen te werven. En dat keurmerk. Dat klinkt ook als een kans. Ehh andere is dat Wikipedia toch steeds serieuzer genomen lijkt te worden in de academische wereld. (Hierin staat nog wel een aardig artikel over Wikipedia als bron. (Wel al wat ouder). In het kort, ik denk dat er te weinig gekeken is naar maatschappelijke trends en hoe Wikipedia in de samenleving staat. Dit is wel de SWOT van WMNL maar je kan dit niet los van elkaar zijn.
Wat betreft de sterktes. "Needs/gaps assessment beschikbaar" -> tja. Ik zou het geen eens noemen want waarom is een pover uitgevoerd onderzoek een sterkte? Uitstekend imago, grote naamsbekendheid en toenemend gebruik van het project Wikipedia." -> bijzonder vaag. Wat is gebruik? Lezen? En drie losse brokjes in een zin? Wie heeft de naamsbekendheid en het imago? Toch niet WMNL zelf als ik het me goed herinner uit het Motivication onderzoek. Misschien meer iets in de zin van goed netwerk / goede reputatie binnen het netwerk? De enorme uitbreiding over de pre's van de staf komt op mij een beetje over als borstklopperij. Daar heb je echt geen drie bullet points voor nodig en dat kan ook neutraler omschreven worden. Iets zoals faciliteiten kantoor zijn zoveel toereikend voor de werkzaamheden. (Ja, ik zou er ook een schaal aan toe voegen.)
Bij de bedreigingen. "Concrete resultaten van lopende activiteiten teleurstellend." -> concreet maken en in zou het bij zwaktes zetten. Maar dat is in dit geval misschien een kwestie van smaak. "CBF keurmerk niet op korte termijn realiseerbaar." -> concreet maken. Vanaf welke termijn gaan we dit een probleem vinden? "Enkele bewerkers van Wikipedia en andere projecten staan ronduit negatief en vijandig tegenover zowel de Wikimedia Foundation als de Vereniging Wikimedia Nederland." -> je geeft die paar azijnpissers zo veel te veel credit. Wat misschien wel een bedreiging is, is dat slecht gevallen acties van de WMF af kunnen stralen op de lokale chapters. "Financiële bijdrage van WMF kan worden verlaagd." -> ook hier. Wanneer gaat dit eigenlijk een bedreiging worden? Schroeven ze het met een paar tientjes terug lijkt me dat er niks aan de hand is bijvoorbeeld.
Ik mis toch wel wat zwaktes. Nu heb ik geen goed zicht op WMNL maar het kan nooit zo zijn dat het er maar twee zijn. Het feit dat je geen of nauwelijks eigen inkomsten hebt zou bijvoorbeeld ook als zwakte neergezet kunnen worden. Of heb je nog wel bestaansrecht als Wikipedia het loodje legt? Ben je niet te afhankelijk van één ding als organisatie? En dan is er nog "Geen inhoudelijke bevoegdheden over Wikipedia." -> ik zie niet in waarom dit een zwakte is. Ik zou het een sterkte noemen. Voor nu even mijn mening over de SWOT van WMNL :p Natuur12 (overleg) 18 jul 2016 10:16 (CEST)[reageer]
 1. Dan nu de SWOT van Wikipedia. Wat betreft de kansen. Die punten lijken me wel oké maar ik mis de schrijfweken, project natuur, het Gendergapproject, de rollen die bepaalde vrijwilligers op zich nemen. (Ik denk bijvoorbeeld aan hoe Taketa Bussemaker had geregeld voor een schrijfweek.) Of neem nu dit soort dingen. Er mist nog ontzettend veel. Er zijn zoveel kansen die niet genoemd worden. Op deze manier levert het een vertekend beeld op. Ook mogen de punten wel wat geconcretiseerd worden.
Wat betreft de sterktes. Er wordt gesproken over kritieke massa maar dat is wat anders ;) De WMF ontwikkelt geen kernenergie gerelateerde dingen. "Aanwezig in veel talen/culturen." -> deze SWOT gaat toch over NL-wiki? Ik mis even de link tussen dit punt en NL-wiki. "Reputatie" -> bijzonder vaag. "Groot aantal lemma’s met brede basis" -> Wat moet ik me hier bij voorstellen? Dat we veel artikelen met een brede basis hebben, dat er een brede basis aan artikelen is of misschien nog een andere lezing van deze tekst? En verder missen we nog wat sterke punten zoals onze veerkracht om te herpakken nadat er wat misgaat, de mensen hebben hart voor de zaak, mensen werken samen etc. Ik mis een beetje de vrijwilliger in dit verhaal.
Dan nu de bedreigingen. Alleen het teruglopen van de bewerkers is me duidelijk. De rest is vaag en slecht omschreven en er valt nauwelijks uit op te maken wat er nu precies mee bedoelt wordt. Maar ik mis ook bedreigingen. Wat denk je van het niet kunnen waarborgen van kennis binnen het vrijwilligersbestand. We leunen vaak op enkele gebruikers. Wat als die wegvallen? Er is geen continue stroom van taxonomen, kunstexperts of deskundigen op het gebied van Tibet. Weg is soms echt weg. Mensen die afhaken door broddelaars die niet te stoppen zijn. Imagoschade door controversieel handelen. Of het nu om de Menke-lemma's gaat of zelfs een controversieel blok. Media en komkommertijd zijn niet altijd een goede combo in wikiland. Al moet ik zeggen dat dit meer een probleem (voorbeeld) is op en-wiki (en Commons als het om algemene apenzaken gaat). Maar wat denk je van blogs die laster verspreiden of gevaarlijke mensen die WP als platform gebruiken voor hun propaganda. Tast de veiligheid van de werkomgeving aan. Maar je hebt ook nog google die alles maar uit de context van WP plukt zonder duidelijke bronvermeldingen, mensen die het auteursrecht van Wikipedianen schenden etc. Sommige bedreigingen zijn niet super groot maar wat er nu staat is wel erg schools en smal.
Bij de zwaktes. "Gebruikersgroep niet representatief, daardoor ‘systematische bias’ in de selectie van onderwerpen." -> citation needed. Vast wel een bron te vinden gezien het vele onderzoek naar de gendergap. Al moet ik zeggen dat de onderzoeken die ik wel eens doorlees geregeld alternatieve hypothesen negeren maar dat schijnt nou eenmaal de norm te zijn binnen de sociale wetenschappen. "Gemeenschap conservatief en in zichzelf gekeerd." -> anders verwoorden. Dit zo opschrijven kost draagvlak en het kan vast wel minder scherp geformuleerd worden zonder afbreuk te doen aan de uiteindelijke boodschap. Ook deel ik de mening van Husky dat dit onderbouwt moet worden. "Geen goede mechanismen voor het oplossen van conflicten, besluitvorming en introductie nieuwe bewerkers." -> splitsen. Zijn drie aparte dingen. Wat betreft mechanisme voor conflicten, die zijn er wel (de OT-blokkade en vrij zware AC-sancties) maar ik denk dat ook aangestipt dient te worden dat mods en vooral de AC kennis missen over het aanpakken van harassment. Dit komt ook naar voren in de harassment workshop op meta. (Al gaat het daar meer om en-wiki) En ja, maar mechanisme om conflicten op te lossen zou kunnen helpen maar het is deels een mentaliteitsprobleem. Hufterigheid wordt op NL-wiki getolereerd. (Ben wat dat betreft zelf ook lang niet altijd een heilige) Misschien zijn die mechanismes wel helemaal niet de zwakte maar is er een mentaliteitsprobleem. Of eigenlijk is het een beetje drieledig. Mentaliteitsprobleem, onvoldoende kennis en onvoldoende mechanisme en alle drie zijn ze toch wel met elkaar verbonden. "Kleine groep bewerkers overdominant en blokkeert veranderingen." -> of, ik heb de laatste 12 maanden best wat verandering door zien komen. De nalooplijsten, aanpassing RvM, aanpassing benoemen pagina's. Mijn persoonlijke ervaring is dat er geregeld best wil is om te veranderen maar dat de trekkersrol mist en dat de trekker geregeld niet geschikt is voor zijn taak. Neem nu de nalooplijsten. Josq gaat zorgvuldig te werk, betrekt de gemeenschap keer op keer en er komst verandering. En ja, er zullen altijd zeikerds zijn die zich niet bij een gemeenschapsbesluit willen neerleggen. (Sorry maar blijven doorhameren nadat de gemeenschap een besluit genomen heeft noem ik zeiken.) "Technologische innovatie moeizaam ivm internationaal consensus model." -> heerlijk, het gebruik van het woord innovatie want dan denken we allemaal spontaan dat het goed zit :p (kleine beetje gechargeert.) Maar is dit niet tweeledig? Soms zijn gebruikers wat lastig maar de WMF heeft er ook een handje van om technocratisch te communiceren, niet te communiceren, bijzonder slordig te werk te gaan en keer op keer het vertrouwen te schenden. (Superprotect, mediaviewer, FLOW, visual editor, de Lila-affaire) Deze komt van twee kanten. Ja soms is de gemeenschap wat te star maar de WMF stelt en verkeerde prioriteiten en levert broddelwerk. Zorgen ze nou eerst eens dat je centraal al je settings kan regelen zou het zomaar heel veel kunnen schelen want dan hoef je niet op vele projecten de opt out aan te zetten als je iets stom vindt maar is het een kwestie van een hokje aanvinken en klaar. M.i. legt de SWOT de zwarte piet nu teveel bij de vrijwilligers.
Verder richten de zwaktes zich wel heel erg op omgangsnormen binnen de gemeenschap en software terwijl de kwaliteit ontbreekt. De nalooplijstgangers, het pas laat signaleren dat iemand slechte kwaliteit levert, mensen die door kunnen gaan met het leveren van slechte kwaliteit. Ook missen we heel veel richtlijnen die houvast geven. Vergelijk de onze maar eens met EN-wiki. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En ook hier mis in een confrontatiematrix. Natuur12 (overleg) 18 jul 2016 12:35 (CEST)[reageer]
 1. Wat wordt precies bedoeld met 'hogere eisen eindgebruikers'? Dat eindgebruikers (wat zijn dat precies?) zelf hogere eisen stellen of dat er aan hen hogere eisen worden gesteld? Marrakech (overleg) 19 jul 2016 14:19 (CEST)[reageer]


 1. Als kans voor Wikimedia Nederland zie ik ook het ondersteunen van Wikipedianen en het onderling contact verbeteren, omdat dit kan zorgen voor een positieve houding, minder afhaken en betere motiviatie.
 2. Als sterkte voor Wikimedia Nederland zie ik ook wel een groeiend draagvlak voor de vereniging, en ook meer betrokken vrijwilligers. Er is daar langzame groei waarneembaar, hoewel er altijd kritiek zal blijven.
 3. Waarom worden de andere projecten eigenlijk helemaal niet genoemd in de SWOT analyse (zoals Wikibooks, Wikidata, Wikisource). Vooral Wikidata heeft naar mijn mening veel potentieel.
 4. Als kans voor Wikipedia zie ik efficiencyverhoging door verdere automatisering, wellicht in combinatie met Wikidata. Of is dat meer iets voor de WMF?
 5. Een bedreiging voor Wikipedia is de groei van het aantal artikelen bij het dalend aantal vrijwillers. Het onderhoud van al die artikelen kan fysiek teveel gaan worden. Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]

Para 4: Wat willen we bereiken voor 2020?

 1. 'Relatie met de lezers' vind ik heel goed, fijn dat daar meer aandacht voor komt. Husky (overleg) 16 jul 2016 01:49 (CEST)[reageer]
  • Eens met Husky, dat zou wat mij betreft wel prioriteit 1 mogen zijn, omdat dit nog zo weinig gebeurt. Maar ook omdat de lezers ook potentieel de nieuwe bewerkers zijn. Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
 1. 'Vernieuwing inhoud' - middelen beschikbaar stellen om b.v. animaties e.d. te maken lijkt me een uitstekend idee. Husky (overleg)
 2. Begrijp ik goed dat in het meerjarenplan 2017-2020 de speerpunten voor het jaarplan 2017 vermeld zullen worden? Zou ik niet doen, het zijn 2 verschillende plannen. Bovendien komt de hier genoemde punten dus niet overeen met de genoemde in 2.4. Ciell (overleg) 16 jul 2016 15:43 (CEST)[reageer]
 3. "De lezers verwachten dat er naast teksten meer gebruik wordt gemaakt van beeld en geluid". Is dat onderzocht? "In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn en de kennisbehoeften van andere groepen dan de blanke, hoogopgeleide blanke man." Welke kennisvelden zijn dat en hoe is/wordt dat vastgesteld? Is uit onderzoek gebleken dat die andere groepen andere 'kennisbehoeften' hebben? En zo ja, wat zijn dan concreet de verschillen? Marrakech (overleg) 19 jul 2016 14:26 (CEST)[reageer]
 4. Nog een suggestie voor speerpunten richting 2020: versterking Data (big data, de Nederlandse overheid heeft heel veel beschikbare data), Geoinformatie. Aandachtspunt hierbij is dat data en geoinformatie constant wijzigen. Je zou dan eerder denken aan een "hotlink" dan aan content donaties. Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
 5. Een andere suggestie: Leesbaarheid van Wikipedia voor specifieke doelgroepen verbeteren (scholieren voortgezet onderwijs, visueel gehandicapten). Wellicht is daar ook subsidie voor te krijgen. Er bestaat bijvoorbeeld een norm voor leesbaarheid van websites. Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
 6. Ik zou het woord Elan vermijden. Dit maakt het document ontoegankelijker. Deze strategie is voor een periode van drie jaar. Op zich niet gek gekozen maar de doelstellingen lijken me meer iets voor een strategie die zich focust op de middellange termijn. Er is wel erg veel om te bereiken in drie jaar. Ik denk dat er een veel te rooskleurig en mooi eindbeeld geschetst wordt terwijl er waarschijnlijk een opstapje gemaakt wordt. Dit kan je eindbeeld over tien jaar zijn maar drie? Als ik kijk naar wat er de afgelopen drie jaar bereikt is betwijfel ik het. Verder zou ik de doelstellingen wat concreter maken. Het abstractieniveau is momenteel erg hoog en zo kan je lastig evalueren of je de doelen die je hebt willen bereiken behaald hebt. Ook zou ik omschrijven hoe je alle dingen uit wilt voeren. Het hoeft geen concreet uitgewerkt plan te zijn maar een schets in hoofdlijnen hoort er wel bij. "Bevorderen vrije kennis" -> hier staat ". In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn en de kennisbehoeften van andere groepen dan de blanke, hoog opgeleide man." Zoals het er nu staat is het in mijn ogen een vorm van omgekeerde discriminatie en dat hoort niet. Verder is dit bijzonder vaag en niet onderbouwt. Wat zijn dan de kennisbehoefte van die hoogopgeleide blanke man? En zijn alle hoogopgeleide blanke mannen een homogene groep die dezelfde interesse hebben of is dit een groep die bijzonder divers is en zich voor alles en nog wat interesseert? Van schoenen, make-up tot voetbal. Waarom niet gewoon opschrijven op welke kennisgebieden je je wilt richten in plaats het op deze manier neer te zetten? Trouwens is dit ook een wat vreemd contract met "relatie met de lezer" waar omschreven wordt dat de lezerswens onderzocht gaat worden. Nu is het meer een niet onderbouwd vooroordeel. Of je weet het en je hoeft het niet te onderzoeken of je weet het niet en doet geen controversiële blanke-mannen uitspraak zonder bron. Natuur12 (overleg) 24 jul 2016 22:05 (CEST)[reageer]

Para 5: Programma Content

 1. "Er zijn te weinig artikelen op Wikipedia vanuit het perspectief van de vrouw." Dat is erg vaag geformuleerd. Wat is precies een artikel 'vanuit het perspectief van de vrouw'? Kan daarvan een voorbeeld worden gegeven? En ook van een artikel 'vanuit het perspectief van de man'? Marrakech (overleg) 19 jul 2016 14:28 (CEST)[reageer]
Op de Wikimediapagina over de 'gendergap' staat overigens: "Op (de Nederlandstalige) Wikipedia is het aantal artikelen die meer binnen de vrouwelijke interesse vallen, een stuk kleiner dan de mannelijke: ook dit soort verschillen vallen onder de gendergap. Vergelijk het artikel computer eens met het artikel jurk: het artikel "baljurk" was zelfs een artikel over geveldecoratie." Dat roept bij mij de vraag op of vrouwen inderdaad, zoals hier impliciet beweerd wordt, meer geïnteresseerd zijn in jurken dan in computers. Marrakech (overleg) 20 jul 2016 17:33 (CEST)[reageer]
 1. Hoe zijn de punten uit de SWOT analyses in het programma terecht gekomen. Zijn daarvoor keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld? Dat zou in het programma kort toegelicht kunnen worden. Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
 2. Zou in paragraaf 5.2, eerste bullet, naast "kennis en cultuur" ook "data" passen? Of kan misschien het begrip kennis worden toegelicht. Het gaat immers ook om video, geluid, afbeeldingen (en data). Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
 3. Paragraaf 5.3. Hier staat "Natuur". Dan zijn de natuurorganisaties dus ook stakeholder, maar die zijn nog niet opgenomen in het betreffende hoofdstuk. Ook die organisaties hebben veel data trouwens. Een andere activiteit in paragraaf 5.3 kan het helpen zijn van nieuwe bewerkers. Er staat al "handleidingen", misschien zijn die al bedoeld voor de nieuwe bewerkers? Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
 4. In de inleiding zou ik informatie veranderen in kennis. Dat ik een hamster heb is informatie maar geen kennis. Bij de doelen. "We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen via onze projecten." -> kan dit echt niet wat concreter? "De door de Wikimediaprojecten vrijgegeven kennis is zo breed en divers mogelijk. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn en de kennisbehoeften van andere groepen dan de blanke, hoog opgeleide man." -> weer die blanke man. Doe er nou eerst eens goed onderzoek naar voordat je zoiets neerzet. Of zoals ik eerder schreef, omschrijf gewoon waar je je wel op wilt richten. "Stimuleren en ondersteunen van gebruik andere vormen van kennisrepresentatie, zoals video en geluid." -> is dit niet meer iets voor de internationale Commons gemeenschap als je het zo breed formuleert? Waarom leg je de focus niet op voor Nederland of het Nederlandse taalgebied relevante vormen? Bij de doelstellingen in het algemeen geldt dat het allemaal weinig concreet en toetsbaar is. Natuur12 (overleg) 24 jul 2016 22:18 (CEST)[reageer]
 5. Bij de activiteiten. Heel goed dat er ingezet wordt op mensen binden. Alleen ik zou thema's voor minstens drie jaar ondersteunen of totdat de volgende strategie opgesteld wordt. Kan je het mooi synchroon laten lopen en je strategie aanpassen op de evaluaties van de thema's. Maar dat is mijn mening. Ik heb wat moeten met "Gender: ­er zijn te weinig artikelen op Wikipedia vanuit het perspectief van de vrouw." Dit staat allereerst haaks op onze uitgangspunten want we willen gaan artikelen vanuit het perspectief van de man of vrouw maar vanuit een neutraal standpunt al sluit ik niet uit dat er wat anders bedoelt wordt. In ieder geval hoort dit duidelijk omschreven te worden. Ten tweede spreekt je over gender (niet geslacht) wat op zich niet bezwaarlijk is maar denk dan alsjeblieft niet zo binair als in je hebt een mannetje en een vrouwtje. Volgende, " Nederland en de wereld ­ we willen een link leggen naar het internationale karakter van WP". Te breed, te vaag en never nooit niet toetsbaar achteraf. De laatste, "Natuur – Het verrijken van het encyclopedisch karakter van Wikipedia met overkoepelende artikelen, bronnen (wikisource), audio en video (Wikimedia commons)." De projecten draaien niet allemaal om Wikipedia en het werken aan zusterprojecten (dat ondersteunen is nobel) maar dat versterkt lang niet altijd het "encyclopedisch karakter van Wikipedia". Het werk van Dick Bos op Wikisource is bijvoorbeeld belangrijk maar het versterkt niet het encyclopedische karakter van WP. Er worden verbanden gelegd die er niet zijn. "Faciliteren van dialoog tussen lezers en gemeenschap over gewenste inhoud en presentatie van kennis via Wikimedia projecten" -> klinkt aardig maar wat wil je ermee? Dat zou duidelijk gemaakt moeten worden en Wikipedia is uniek met vrijwilligers. Normaal heb je verantwoordelijkheden maar op WP kan je doen en laten waar je zin in hebt zolang je je aan de "regels" houdt. Hoe wil je dat ondervangen? Als je met die lezers aan de slag wilt (graag zelfs) moet je wel iets van garanties kunnen geven dat hun inspanningen niet in het wikibubbelmoeras belanden. Dit hoeft allemaal niet in detail beschreven te worden maar enige hoofdlijnen zouden fijn zijn. Voor alle activiteiten in het algemeen geldt, het mag best een paar slagen concreter zodat je achteraf kan evalueren. Te breed, te vaag. Het is het allemaal net niet. Natuur12 (overleg) 27 jul 2016 14:46 (CEST)[reageer]

Maar ook andere opmerkingen en suggesties zijn zeer welkom.

Opmerkingen

 1. Ik snap dat je een strategiedocument niet al te concreet moet maken om het flexibel te houden. Desondanks vind ik op een aantal punten dat het best wat duidelijker mag. Zie b.v. onder 5.3 ('Activiteiten'): Nederland en de wereld. 'Een link leggen met het internationale karakter van WP'. Wat betekent dat? Dat lijkt me wel een heel algemene term, waar zo'n beetje alles onder kan vallen. In het algemeen mis ik in het document echt wat voornemens hoe dingen anders gaan lopen dan in de voorgaande jaren. Dus ook: welke dingen hebben we geleerd en gaan we de komende jaren *niet* meer doen. Husky (overleg) 16 jul 2016 01:49 (CEST)[reageer]
 2. Mijn complimenten! Ik vind het een heel goed stuk, prettig leesbaar en compact. Nog enkele suggesties/vragen nav andere paragrafen.
Paragraaf 6.3, 5e bullit. Er is een coachingsprogramma op Wikipedia met momenteel 8 actieve coaches (https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Coachingsprogramma). Een aantal meer staat op "pauze" vanwege diverse redenen. Met hen zou samenwerking gezocht kunnen worden en zeker kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Wellicht hebben de coaches ook specifieke behoeften.
Paragraaf 9.1 en 9.2. Budget/Verbreding financiele basis. Ik zie een forse verhoging van inkomsten uit fondsen. Welke activiteiten zijn daarvoor voorzien? Maar misschien past dat niet in dit stuk.
Elly (overleg) 22 jul 2016 00:07 (CEST)[reageer]
Hoewel ik de mening van Ellywa deel dat het een prettig leesbaar en compact stuk is maar mij valt de kwaliteit zwaar tegen. Ook onderschrijf ik de punten van Husky voor honderd 100%. Wat ik mis is afstandelijkheid. Dingen die misschien wel, misschien niet waar zijn of misschien wel en misschien ook niet een vooroordeel zijn worden als harde feiten gepresenteerd. De mening van de auteurs is duidelijk terug te vinden in het stuk. Voor de visie enzo is dit allemaal niet erg maar voor elementen als de SWOT wel. Of dit nog te fixen is weet ik niet. Misschien dat delen over gedaan kunnen worden zoals een nieuwe SWOT-sessie begeleid door een professional al vrees ik dat wat ik nu opper niet realistisch is. Zou dit een schoolopdracht van een student marketing/communicatie zijn twijfel ik of hij/zij een voldoende zou krijgen hiervoor. (Nou ja, een eerstejaars vast nog wel.)
Nog even wat verslagtechnische puntjes. Ik mis voor nu nog een hoop structuur. Zo maak je normaliter geen paragrafen bestaande uit alleen een SWOT-tabel. Je begint met een inleidend stukje. Je legt in een mooie volzin even uit wat de SWOT is en aan het eind van een hoofdstuk sluit je even kort af. Ik pak nu wel weer het hoofdstuk van de SWOT erbij maar dit geldt voor een groot deel van het document. Z'n inleiding en afsluiting hoeven echt niet lang te zijn maar een paar zinnen toevoegen zorgt dat het veel meer een geheel wordt. Verder mis ik een inleiding. Er zit wel een hoofdstuk inleiding in maar dat is feitelijk geen inleiding. In de eerste paar regels hoor je de lezer namelijk duidelijk te maken wat hij/zij nu precies voor document aan het lezen is. Sommige delen zou ik gewoon samenvoegen met het hoofdstuk terugblik en dat zou ik hernoemen naar achtergrond ofzo. Sommige info is een beetje teveel diepte voor de inleiding. Ook de lay-out moet nog even goed nagekeken worden. De verhoudingen tussen de kopjes kloppen bijvoorbeeld niet helemaal de lay-out is nog niet uniform. Verder mogen de onnodige Engelse termen er wel uit en mag de spellingskam er doorheen. (Al snap ik dat sommige dingen vast wel opgelost zijn in de aangepaste versie maar voor de zekerheid zeg ik het toch maar.) Een korte samenvatting aan het begin en een conclusie/nawoord aan het eind zo ik persoonlijk een aanvulling vinden maar dat is meer een smaakkwestie. Verder zou ik de kopjes inleiding in de diverse hoofdstukken weghalen. De inleiding introduceert immers je hoofdstuk en kan direct onder je "hoofdstukkopje". Natuur12 (overleg) 27 jul 2016 15:54 (CEST)[reageer]
 1. .....
 2. .......