Activiteiten 2007

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
EnglishIn 2007 heeft de vereniging Wikimedia Nederland ondermeer de volgende activiteiten ontplooid.

Bestuur

In 2007 heeft tweemaal een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgehad, namelijk op 6 januari (Notulen20070106) en op 21 april (Notulen20070421).

vlnr: Ronald, Hay, Elly, Marjon, Lodewijk

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2007 kozen de leden van de vereniging een nieuw bestuur. De vier overgebleven leden van het bestuur (Oscar en Dolledre waren in de tussentijd al teruggetreden) stelden zich verkiesbaar en werden herkozen als bestuur. Daarnaast werd Hay Kranen (Husky) gekozen als vijfde lid van het bestuur.

In 2007 is het bestuur 6 keer bij elkaar gekomen voor een al dan niet openbare vergadering. Voor notulen, zie Notulen#2007.

De ALV van 21 april 2007 is akkoord gegaan om dezelfde personen die in 2006 de kascommissie vormden, wederom te benaderen. (zie Notulen20070421). Uiteindelijk bedankten hiervoor 2 personen en werd de kascommissie gevormd door Dedalus en LvdMoosdijk.

Ontwikkeling ledental

Ontwikkeling ledental

Het aantal leden is gegroeid van 27 per ultimo 2006 tot 77 per ultimo 2007. In 2007 hebben 4 leden het lidmaatschap niet gecontinueerd. Aanmeldingen die tegen het eind van 2007 zijn ontvangen zijn geboekt voor 2008. Het ledental per eind februari 2008 bedraagt 83 (voorlopig cijfer, afhankelijk van de verwerking van de nog te innen contributies over 2008).

Uit de grafiek blijkt dat de WCN een sterk wervend karakter op de ontwikkeling van het ledental heeft gehad.

WCN 2007

Op 27 oktober 2007 heeft Vereniging Wikimedia Nederland de Wikimedia Conferentie Nederland 2007 georganiseerd. Hiertoe is een commissie ingesteld, bestaande uit:

De commissie is ten behoeve van de organisatie van de conferentie ongeveer 10 keer in real life bijeengekomen voor de conferentie, en heeft ongeveer 25 keer via irc overlegd. Daarnaast is er regelmatig e-mailcontact en bilateraal overleg geweest. Daarnaast waren er tijdens en voor de conferentie ongeveer 12 vrijwilligers betrokken.

Het programma bestond dit jaar uit drie parallelle tracks met 18 sessies. Deze werden ingevuld door een twintigtal lezingen door vele sprekers, waaronder Florence Devouard (Wikimedia Foundation), Cormac Lawler (Wikiversity), Eliane Metni (iEARN) en Hans de Zwart (Moodle). Daarnaast zijn er in samenwerking met Stichting MediaPlaza twee workshops georganiseerd van ongeveer drie uur. Het thema van de conferentie was "Wiki's en educatie", waar dan ook speciale aandacht aan was geschonken in het aanbod. De belangrijkste onderdelen van de dag zijn vastgelegd op video. De conferentie werd gehouden in Aristo in Amsterdam.

De conferentie was met 115 deelnemers veel groter dan de editie 2006 (45 deelnemers) en kon worden afgesloten met een batig resultaat. In de evaluatie kwam naar voren dat het aantal sponsoren nog verder moet worden uitgebreid om tegenvallers beter te kunnen opvangen (hier ook vroeger mee begonnen moet worden), het aantrekken van "extern" publiek goed werkt en dat het programma indien mogelijk meer op de Wikimediagemeenschap moet worden afgestemd.

Uit de enquête achteraf kwamen goede cijfers (waardering website: 7.3, aansluiting interesses: 6.7, algemene waardering: 7.6). Uit de enquête bleek ongeveer 40% actief in het onderwijs te zijn, wat ook een van de doelgroepen van de conferentie was. 70% van deze docenten gebruikten al Wiki's in hun onderwijs, 45% gebruikte de Wikimediaprojecten in hun onderwijsprogramma.

Werkgroep vrije media

In 2006 is de vereniging gestart met een werkgroep vrije media, met als doelstelling "Het beschikbaar krijgen van Nederlande collecties van media, bruikbaar voor de Wikimedia projecten".

Deze werkgroep is in 2007 5-7 maal bij elkaar gekomen. De notulen zijn ondermeer:

  1. Notulen20070119 Werkgroep Vrije Media
  2. Notulen20070217 Werkgroep Vrije Media
  3. Notulen20070309 Werkgroep Vrije Media

Daarnaast is een aantal malen overleg gevoerd met Creative Commons (samenwerkingsverband De Waag en Kennisland) en Kennisnet.

Op donderdag 20 september is samen met Creative Commons en De Waag, en met ondersteuning van Kennisnet een bijeenkomst georganiseerd voor archieven, musea etc. Het volledige verslag van de middag terug te lezen op de website vrijemedia.org

Werkgroep Trainingen

In 2007 heeft de werkgroep trainingen twee trainingen (beiden in Nijmegen) georganiseerd, met ongeveer 15 deelnemers per training. Het doel van de trainingen was om de Wikimedianen meer te leren over hoe om te gaan met de software en de gemeenschapsissues, voor te lichten over zaken als OTRS en op die manier effectiever te kunnen laten werken aan de projecten.

Presentaties en andere contacten

Ronald Beelaard heeft in 2007 zestal presentaties over Wikip(m)edia verzorgd voor uiteenlopende gezelschappen, variërend van commerciële conferenties tot groeperingen met belangstelling om zelf een wiki op te zetten.

Daarnaast heeft talloze malen overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van diverse instituties, vaak met als doel een of andere vorm van samenwerking te bewerkstelligen. Dit soort overleg was meestal het gevolg van persoonlijk initiatief.

Pers

Het archief van vermeldingen van Wikimedia en Wikipedia is te vinden op de pagina Persaandacht op de website van de vereniging. Daarnaast heeft het bestuur vele malen de pers (telefonisch) te woord gestaan, vooral bij nieuwswaardige ontwikkelingen rond Wikipedia, zoals rond de Wikiscanner, het bewerken van haar eigen artikel door Prinses Mabel en Sonja Bakker, alsmede de ophef rond de blokkade van de Publieke Omroep.