Algemene ledenvergadering 2021-04-17

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Algemene ledenvergadering 17 april 2021

 • Toezending inlogcodes voor online vergaderomgeving per mail aan de deelnemers: op de dag zelf om 10.00 uur
 • Toezending unieke stemcode t.b.v. stemmen bestuursverkiezing: op de dag zelf na 10.00 uur
 • Inloggen: 13.00 uur
 • Aanvang en duur: 13:30 tot 15:30 uur
 • Afsluiting en virtuele borrel ter ere van 15 jaar Wikimedia Nederland: 15.30 - 16.30 uur
 • Locatie: Online via Zoom.

Voorlopige agenda Algemene Ledenvergadering 17 april 2021

 1. Inloop vanaf 13:00 uur
 2. Opening 13:30 uur
 3. Uitleg Beleid Vriendelijke Ruimtes
 4. Agenda vaststellen (deadline voor agendapunten was 9 april, zie uitnodiging)
 5. Mededelingen
 6. Notulen ALV 26 september 2020
 7. Verslag 2020 (Inhoudelijke vragen kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering worden geplaatst op deze overlegpagina, of per mail aan jan-bart@wikimedia.nl.)
  1. Jaarverslag 2020
  2. Jaarrekening 2020
  3. Decharge bestuur voor het jaar 2020
 8. Vorming Werkgroep Meerjarenstrategie en Verenigingswiki
 9. Verkiezingen bestuursleden
  1. Vaststelling kiescommissie
  2. Goedkeuring eenmalige uitzondering 1 bestuurstermijn
  3. Zie overzicht van kandidaten, gelegenheid tot stellen van vragen aan kandidaten
  4. Verkiezingen nieuw bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting ca. 15:30
 12. Virtuele Borrel

Links naar documenten

Notulen ALV 26 september 2020

Jaarverslag en Jaarrekening 2020 Inhoudelijke vragen kunnen tot uiterlijk 24 uur voor de vergadering worden geplaatst op deze overlegpagina, of per mail aan jan-bart@wikimedia.nl.

Presentatie Bart Nieuwenhuis

Presentatie Sandra Rientjes

Overzicht kandidaat bestuursleden

Uitnodiging

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering op zaterdag 17 april 2021. Voor deze ALV staat de bespreking van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 op de agenda en er moeten nieuwe bestuursleden gekozen worden.

De ALV en afsluitende borrel zal plaatsvinden via Zoom.

Agenda en stukken

De agenda staat hierboven op deze pagina. Mocht u een onderwerp willen toevoegen aan de agenda dan wordt u verzocht dit uiterlijk 9 april a.s. in te dienen bij de voorzitter: jan-bart<at>wikimedia.nl

Machtiging voor ALV

Wie zelf niet de ALV kan bijwonen maar wel wil mee beslissen kan een aanwezig lid machtigen. Die machtiging moet worden afgegeven via de secretaris Justus de Bruijn: justus<at>wikimedia.nl. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wie u wilt machtigen.

Inschrijven

Omdat we de vergaderlink alleen verspreiden onder de genodigden is het aanmelden verplicht. Dat kan middels dit inschrijfformulier. Als u zich inschrijft vóór 8 april kunnen we er voor zorgen dat u ook nog een kleine attentie krijgt voor de borrel ter ere van 15 jaar Wikimedia Nederland.

Beleid Vriendelijke Ruimtes

Op deze bijeenkomst is het Beleid Vriendelijke Ruimtes van toepassing.

Uitleg online vergaderen en stemmen

Uitleg hoe online vergaderen en stemmen (openbaar en geheim) in zijn werk gaat vindt u op deze pagina.

Hopelijk tot ziens op 17 april!

Namens het bestuur,

Jan-Bart de Vreede

Voorzitter Wikimedia Nederland