Algemene ledenvergadering 2023-04-22

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uitnodiging 36e Algemene ledenvergadering 22 april 2023

Je bent van harte uitgenodigd voor deze Algemene ledenvergadering (ALV). Hieronder vind je informatie over de locatie, de voorlopige agenda, etc. Na afloop van de vergadering is er gelegenheid om met een hapje en drankje bij te praten.

We hopen dat iedereen kan aansluiten. We hebben besloten om deze ALV niet hybride uit te voeren en er zal dus ook geen online optie zijn.

Vriendelijk verzoek: voor een soepel verloop van de vergadering helpt het als leden hun vragen over jaarrekening, bestuursverslag en jaarverslag van te voren stellen. Bestuur en kantoor kunnen dan zorgen voor een volledig en goed gedocumenteerd antwoord.  Vragen stellen kan op deze overlegpagina of per mail via secretaris[at]wikimedia[punt]nl tot uiterlijk 20 april.

Tijdens de ALV staat ook de instelling van de Commissie Beleid Vriendelijke Ruimtes op de agenda.  Het bestuur vraagt leden om te overwegen of zij zitting zouden willen nemen in deze commissie.

Locatie

De ALV vindt plaats in In de Driehoek, (Zocherzaal), Willemsplantsoen 1C, 3511 LA Utrecht. (gelegen naast de Gertrudiskathedraal/Gertrudiskapel)

In de Driehoek bevindt zich op loopafstand (5 min.) vanaf Utrecht Centraal.

Kom je met de auto? Dan kun je parkeren in Interparking Hoog Catharijne P6 of Garage Springweg.

Programma

13.00 uur Inloop
13.30 - 15.20 ALV
15.30 - 16.00 Brainstorming (facultatief)
16.00 - 17.00 Afsluiting met borrel

Voorlopige agenda

Alle bijbehorende stukken worden uiterlijk 11 april bijgevoegd.

1. Opening

Toelichting Beleid Vriendelijke Ruimtes voor deze bijeenkomst door de BVR contactpersoon van de dag.

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Bespreken en goedkeuren Notulen 35e Algemene Ledenvergadering 29 oktober 2022

5. Bespreking Jaarrekening 2022, inclusief Bestuursverslag

Op advies van de accountant is het jaarverslag 2022 (activiteitenverslag) niet meer integraal opgenomen in de jaarrekening, De jaarrekening bevat een beknopter bestuursverslag dat ingaat op bestuur en beheer van de vereniging.
Stukken:

6. Bespreking Jaarverslag (Activiteitenverslag) 2022

Stukken:

7. Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag + décharge bestuur voor beleid 2022

8. Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR)

Sinds 1 april 2023 is het nieuwe Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR) van kracht. Het Protocol Handhaving en Rapportage van het BVR stelt dat de ALV een commissie BVR-zaken zal benoemen, en dat het bestuur een vertrouwenspersoon BVR aanwijst.
Beslispunten :
  • nemen formeel besluit tot instellen commissie BVR zaken, inclusief akkoord voor voorgestelde mandaat en profiel leden
  • kandidaatstelling en verkiezing leden commissie (schriftelijk)
Ter informatie
  • bespreking mandaat van de vertrouwenspersoon en de voorgestelde selectieprocedure.
Stukken:

9. Rondvraag

10. Sluiting

15:30 - 16:00 - Brainstorming (facultatief) over herijking 2023: grote evenementen en grote discussies

In het Jaarplan 2023 hebben we vastgelegd dat 2023 een herijkingsjaar is. We houden ons werkprogramma kritisch tegen het licht, en kijken hoe we kunnen omgaan met kansen en uitdagingen die de komende jaren mogelijk gaan brengen. Tijdens de ALV komen actieve en betrokken Wikimedianen bij elkaar. Het bestuur zou de gelegenheid willen gebruiken om met hen informeel te brainstormen over twee 'herijkingsthema's':

  • wat is de plaats van grote evenementen als WikiCon, Techstormen en Hackathons in het jaarplan van Wikimedia Nederland? Wat zijn de wensen en verwachtingen van de gemeenschap? Zijn 'kosten en baten' van de organisatie van dergelijke bijeenkomsten in balans?
  • heeft Wikimedia Nederland een rol bij grote inhoudelijke discussies binnen de Wikimedia-gemeenschap? Binnen de Nederlandse Wikimediagemeenschap ontstaan soms stevige inhoudelijke discussie over b.v. de impact van de AVG op informatie over levende personen op Wikidata, of sensitief taalgebruik in Wikipedia-artikelen. In het verleden heeft WMNL na een verzoek van de gemeenschap op de achtergrond wel eens een faciliterende rol gespeeld, o.a. door deskundigen om hun mening te vragen of een workshop te organiseren. Is dit iets wat we vaker zouden moeten doen, of juist niet?

Deelname aan de discussie is facultatief - men kan ook direct gaan borrelen!

Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR)

Wikimedia Nederland heeft een Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR). Dit beleid is van kracht tijdens alle bijeenkomsten en activiteiten die WMNL organiseert, en op alle kanalen en platforms die de vereniging beheert - ook op deze wiki. Van aanwezigen wordt verwacht dat zij het BVR kennen en respecteren. Meer informatie op de BVR startpagina.

Machtiging

Wie zelf niet naar de ALV kan komen maar wel wil mee beslissen kan een aanwezig lid machtigen. Die machtiging moet worden afgegeven via de secretaris Michel Wesseling secretaris<at>wikimedia.nl. Je kunt op het inschrijfformulier aangeven wie je wilt machtigen

Inschrijven

In verband met de catering én om te weten hoeveel personen we kunnen verwachten, wordt je verzocht je via dit formulier in te schrijven. Vind je het leuk om anderen te laten weten dat je komt, laat dan ook hieronder je naam achter.

Ja, ik kom

Aanmeldingen gaan via het formulier hierboven, maar het is altijd leuk om te weten wie je tegen gaat komen.