Data over levende personen op Wikidata en Wikipedia/reactie deskundigen

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Achtergrond

Naar aanleiding van een discussie in de Wikipedia Kroeg hebben een aantal deskundigen op het gebied van internet en privacy op verzoek van Wikimedia Nederland gereageerd op zes vragen over de manier waarop in de Wikimedia-projecten gegevens over levende personen worden verzameld en gedeeld. Wikimedia Nederland wil Jacob Rogers (Wikimedia Foundation), Arnoud Engelfriet, en Rejo Zenger & collega's (Bits of Freedom) hartelijk danken voor het delen van hun kennis. We zijn hen erkentelijk.

Vragen

De vragen waren in samenspraak met de Nederlandstalige wikigemeenschap ontwikkeld.

Vraag 1: Op Wikidata en op Wikipedia, en in mindere mate ook op Wikimedia Commons, worden data over levende personen verzameld, gestructureerd en wereldwijd beschikbaar gemaakt - ook voor hergebruik. Hieronder is ook informatie die doorgaans als ‘gevoelig’ of ‘zeer persoonlijk’ wordt beschouwd. Al deze informatie is al eerder in verschillende, door de Wikimediagemeenschap betrouwbaar geachte, bronnen gepubliceerd. De persoonlijke informatie kan verwerkt zijn in de tekst van encyclopedische artikelen, als categorie (trefwoord) aan een artikel zijn toegevoegd, zijn opgenomen in een data-item of infobox, gebruikt zijn voor het creëren van een lijst van personen met dezelfde persoonlijke eigenschap. Is dit binnen nationale en internationale wet- en regelgeving toegestaan?
Vraag 2: Als het is toegestaan, is er dan - op basis van b.v. jurisprudentie of lopende politieke en maatschappelijke discussies - reden om te verwachten dat het op deze manier verzamelen en beschikbaar maken van persoonlijke data in de nabije toekomst aan aanvullende regels zal worden gebonden?
Vraag 3: Is het op deze manier systematisch verzamelen, structureren en beschikbaar maken van (persoonlijke) informatie over levende personen op Wikipedia en Wikidata in overeenstemming met de Terms of Use voor de Wikimedia-sites en ander relevant richtinggevend beleid van de Wikimedia Foundation?
Vraag 4: Is op basis van bestaande inzichten en ervaring in te schatten of het systematisch verzamelen, structureren en permanent beschikbaar maken van persoonlijke data (die op zich al wel openbaar waren) kan leiden tot nadelige gevolgen voor betrokken personen? Is aan te geven welke data in die zin het meest risicovol zijn?
Vraag 5: Ziet u in zijn algemeenheid een noodzaak om het beleid inzake omgaan met persoonlijke data op Wikipedia, Wikidata of Wikimedia Commons aan te passen?
Vraag 6: Wilt u de Wikimedia-gemeenschap vanuit uw expertise en ervaring een advies meegeven over het omgaan met persoonlijke data op Wikipedia, Wikidata of Wikimedia Commons?

Als achtergrond bij de vragen kregen de deskundigen een door Wikimedia Nederland opgestelde notitie met informatie over de verschillende manieren waarop in de Wikimedia-projecten persoonlijke informatie wordt verzameld en gepubliceerd.

Reacties

De benaderde deskundigen hebben vanuit het expertise een aantal of alle vragen beantwoord:

Commentaar, vragen en discussie

Vragen om verduidelijking svp op de overlegpagina's van de reacties. Algemene opmerkingen, commentaar en discussie op deze overlegpagina, daar kun je ook aangeven of je geïnteresseerd bent in een discussiebijeenkomst over dit onderwerp.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 9 jul 2020 16:39 (CEST)[reageren]