Jaarplan 2014/Archief

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Meepraten over concept jaarplan en begroting 2014

Op zaterdag 31 augustus is er de kans om met bestuursleden en directeur te praten over het jaarplan 2014 en bijbehorende begroting. Achtergrondinformatie:

Aanzet begroting

Gedetailleerde berekening programmakosten

Kruistabel activiteiten/prioriteiten


Aanmelden kan via de wikizaterdag pagina.

Op weg naar het Jaarplan 2014

Heb jij ideeën over wat Wikimedia Nederland wel of niet zou moeten doen? Wil je invloed uitoefenen op wat Wikimedia Nederland wel of niet doet en waar Wikimedia Nederland geld aan uit geeft?

In november 2012 is het jaarplan en de begroting van Wikimedia Nederland (WMNL) voor het jaar 2013 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Op basis daarvan is een subsidie aangevraagd bij de Funds Dissemination Committee (FDC) van de Wikimedia Foundation (WMF) middels een proposal form. De board van de WMF heeft de aanvraag gedeeltelijk toegekend in overeenstemming met de aanbeveling van de FDC.
Voor 1 oktober 2013 dient WMNL een proposal form bij de FDC in te dienen voor het jaar 2014. Net als vorig jaar wil WMNL dat doen op basis van een door de leden tijdens een ALV vastgesteld jaarplan en begroting.

Tijdens de ALV van 23 maart 2013 is de volgende motie vastgesteld: "Het begrotingsproces dient zoveel mogelijk open en transparant te verlopen. Leden worden, zowel aan aan het begin van als gedurende het proces om tot een ontwerpbegroting te komen, om hun input gevraagd en actief betrokken", zie daarvoor ook de concept-notulen van de ALV 23 maart 2013. Op WikiZaterdag 4 mei 2013 presenteren de onderzoekers van Motivaction de resultaten van een survey gehouden onder gebruikers van Wikipedia. Dat onderzoek en de discussie daarover zal mede input zijn voor jaarplan 2014. Deze pagina staat open voor ieders bijdragen met ideeën over wat WMNL wel of niet zou moeten doen in het jaar 2014.

 • Wat wil jij bijdragen aan ideeën of activiteiten voor Wikimedia?
 • Hoe kan de Vereniging Wikimedia Nederland jou daarbij ondersteunen?

Laat van je horen. Inspiratie nodig? Kijk even naar de Strategie 2013 - 2015 om te zien wat Wikimedia Nederland de komende jaren wil bereiken.

Open Elektronische Leeromgeving

Begin 2013 zijn gesprekken gevoerd met Khan Academie (http://www.khanacademie.nl) over de mogelijkheid om een open elektronische leeromgeving te creeren. Zie http://beta.wikiversity.org/wiki/OEL voor meer info. Timboliu (overleg) 2 apr 2013 10:01 (CEST)Reageren[reageer]

Gebruik screenshots

Zou wikimedia kunnen helpen om meer (software)bedrijven te bewegen dat screenshots van hun product gebruikt mogen worden. Op onderstaande pagina kunnen ze aangeven dat het gebruik van screenshots is toegestaan. Timboliu (overleg) 2 apr 2013 10:54 (CEST)Reageren[reageer]

http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:OTRS-permission-for-screenshots

Onderzoek onder culturele instellingen over het crowdsourcen van open data / open content

In Zwitserland heeft dit onderzoek al plaatsgevonden en dit heeft veel nuttige informatie opgeleverd. Voorgesteld is om dit onderzoek in 2014 internationaal te herhalen. Een overzicht van de resultaten in Zwitserland zijn te zien in deze presentatie. Ook is er een Engelse versie van het rapport beschikbaar. Ter-burg (overleg) 5 aug 2013 09:57 (CEST)Reageren[reageer]

Ideeën voor activiteiten

 • Je idee voor een activiteit voor in jaarplan 2014 hier ....
 • Nog meer plek voor ideeën ...
 • ...

Discussie ruimte

 • Je vraag hier ...
 • Je opmerking hier ...

Proces

 • WikiZaterdag 4 mei over Motivaction
 • WikiZaterdag 15 juni brainstorm activiteiten jaarplan 2014 - verslag van de brainstorm
  • De resultaten van 15 juni worden als volgt verder aangevuld en uitgewerkt:
  • Visualiseren en in schema plaatsen van alle ideeën (Paul)
  • Breder communiceren van de uitkomsten en het verdere proces via mailinglist en andere mogelijkheden (Hans)
  • Aanvullen en complementeren van de ideeën via wiki / mail (leden)
  • Verder uitwerken van ideeën: smart maken, schatting euro's, schatting uren vrijwilligers en staf, uitvoerbaarheid, prioriteren
 • In de zomer kan iedereen dus zijn ideeën hier en bij het bestuur kwijt voor jaarplan 2014
 • Wikizaterdag 27 juli bespreking stand van zaken, zo mogelijk verdieping ideeën van 15 juni
 • 24/25 augustus 2013 bestuursweekend, bestuur werkt aan concept jaarplan en begroting
 • 29 augustus 2013 publicatie concept jaarplan en begroting 2014

De leden hebben de gelegenheid te reageren op concept jaarplan en begroting 2014*. Uiteraard per mail, maar ook op:

 • Wikizaterdag 31 augustus mogelijkheid om over concept te praten met enkele bestuursleden
 • 5 september 2013 bestuursvergadering, vaststellen concept dat naar de ALV gaat en het formulier voor de FDC-aanvraag
 • 15 september 2013 uiterste inzenddatum laatste amendementen voor behandeling tijdens ALV
 • 21 september 2013 de ALV stelt jaarplan en begroting 2014 vast