Movement Strategy/besluitvorming

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mogelijk verouderde informatie!!!

Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming

We moeten zorgen voor gelijkwaardigheid in de besluitvorming op alle niveaus. Onze beweging bestaat uit gemeenschappen en personen van over de hele wereld. Deze diversiteit en rijkdom van perspectieven is cruciaal voor de ontwikkeling naar kennisgelijkheid, die alleen kan worden bereikt door “onze inspanningen te concentreren op de kennis en de gemeenschappen die tot nu toe zijn achtergesteld in de structuren van macht en voorrecht”. Belangrijke ideeën: Movement Charter, Bestuursorgaan, regionale clusters, budgetverdeling, rollen binnen de gemeenschap.

Volledige tekst in het Engels: Ensure Equity in Decision-Making


Om 'de essentiële infrastructuur van het ecosysteem van vrije kennis' te worden , moeten we als beweging billijkheid bij de besluitvorming op alle niveaus waarborgen. De beweging bestaat uit gemeenschappen en individuen van over de hele wereld. Deze diversiteit en rijkdom aan perspectieven is essentieel om ons in de richting van eerlijk en billijke verdeling van kennis te bewegen; dit kan alleen worden bereikt door "onze inspanningen te concentreren op de kennis en gemeenschappen die [in het verleden] zijn weggelaten door structuren van macht en voorrecht." We hebben ons ertoe verplicht om "mensen uit alle achtergronden te verwelkomen en zo sterke en diverse gemeenschappen op te bouwen." Daarom vinden we dat het voor het welbevinden van onze beweging essentieel is om deze mensen macht en kracht te geven. Deze empowerment omvat het delen van verantwoordelijkheden en het waarborgen van billijke kansen voor deelname aan besluitvorming. Inclusieve groei en diversificatie vereist een culturele verandering gebaseerd op billijkere processen en representatieve structuren.

Onze historisch gegroeide structuren en processen versterken momenteel de concentratie van macht en middelen rond gevestigde deelnemers en entiteiten in de beweging. Dit betekent dat een aantal beslissingen worden genomen zonder degenen te raadplegen die door die beslissingen worden getroffen; dit belemmert niet alleen de groei van de beweging, maar beïnvloedt ook de legitimiteit ervan.

We zijn ook ver verwijderd van een rechtvaardig model voor de toewijzing van middelen, en alleen het verbeteren van de toegang tot geld of subsidies zal niet voldoende zijn om problemen m.b.t. de rechtvaardigheid van de manier waarop beslissingen over middelen worden genomen of geprioriteerd aan te pakken. Nieuwe, participatieve besluitvorming en processen moeten de kracht, expertise en kennis van de gemeenschappen die door deze beslissingen worden beïnvloed mobiliseren.

Elke gemeenschap heeft het mandaat, de kennis en de middelen om betrokken te zijn in elk besluitvormingsproces dat hen beïnvloedt, beslissingen te nemen en een zinvolle inbreng te hebben over aanverwante kwesties, waaronder mogelijkheden om op een billijke manier toegang te krijgen tot middelen. De bewegingsstructuren moeten elke gemeenschap transparant bedienen en ondersteunen, inspelend op behoeften die specifiek zijn voor elke context, met een gevoel van urgentie indien nodig. Om deze doelen te realiseren, moeten we nieuwe structuren creëren om de verdeling van macht en middelen mogelijk te maken, en alle belanghebbenden te vertegenwoordigen en beslissingen te legitimeren die op hen van invloed zijn. De nieuwe structuren worden voorgesteld na beoordeling van de functies en impact van de bestaande structuren. Deze structuren hoeven niet volledig van start te gaan tijdens de implementatie van de Bewegingsstrategie en kunnen geleidelijk worden uitgerold in overleg en discussie met de belanghebbenden.

Deze aanbeveling is gestructureerd in subsecties, die gebaseerd zijn op het uitgangspunt van gecontextualiseerd overleg in een billijk proces met brede en diverse participatie van belanghebbenden als leidraad voor alle besluitvormings- en toewijzingsacties: