Overleg:Jaarplan 2017/Archief

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archief commentaar op concept jaarplan 2017

Commentaar op het concept jaarplan 2017

  • Wiki Loves.... Monuments. (Projectgroep WLM komt begin september voor het eerst bij elkaar. Invulling hangt af van de door de projectgroep gekozen aanpak en te verwachten impact.)

Wat betekent Invulling hangt af van de door de projectgroep gekozen aanpak? Ciell (overleg) 16 aug 2016 20:50 (CEST)[reageer]

  • Hallo Ciell. Dat betekent dat nog niet duidelijk is wat de projectgroep wil gaan doen, hoeveel en welke activiteiten ze willen gaan ontwikkelen en welke steun (financieel en in personeel) ze vanuit Wikimedia Nederland zouden willen hebben. De resultaten van WLM in Nederland liepen wat terug. Het zou niet vreemd zijn als de projectgroep zou besluiten om eens een andere benadering te kiezen. Overigens is het in zijn algemeenheid zo dat bij de verdeling van geld en personeelsuren over activiteiten steeds meer rekening gehouden moet worden met wat die inspanning gaat opleveren aan 'winst' voor de Wikimedia-projecten en de Wikimediabeweging. Daarbij moet je dan vooral denken aan nieuwe relevante inhoud, nieuwe bewerkers.... Dat zijn de zaken op basis waarvan WMF financiering toekent. Naarmate WMNL meer grotere activiteiten in het jaarplan heeft (Project Natuur, Educatie, Gender Gap, Nederland en de wereld...) wordt die verdeling ingewikkelder. SRientjes (overleg) 17 aug 2016 10:41 (CEST)[reageer]
  • Vanwaar dat dit document vooral een herhaling van de strategie is? Er wordt telkens gezegd wat WMNL wil doen maar niet hoe dit nu precies gaat gebeuren, hoe je dit gaat betalen etc. Natuur12 (overleg) 16 aug 2016 23:24 (CEST)[reageer]
    • Hallo Natuur12. Zoals in de inleiding staat: dit is een eerste ruwe versie van het jaarplan. Uiteindelijk gaat het er zo uitzien (Jaarplan 2016) en dat is dan weer de basis voor een financieringsaanvraag (aanvraag 2016) bij WMF. Het stuk waarop nu commentaar en input wordt gevraagd is echt stap 1. We hopen in deze fase op creatieve en fundamentele inbreng. De volgende stap is het uitwerken van activiteiten, gewenste resultaten en benodigde input in uren en geld. SRientjes (overleg) 17 aug 2016 10:41 (CEST)[reageer]
      • oke, helder. Ik denk dat ik dan een wat ander beeld bij eerste ruwe versie had. Natuur12 (overleg) 17 aug 2016 15:27 (CEST)[reageer]

Commentaar Natuur12

In de inleiding staat: Wikimedia Nederland wil een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije kennis in Nederland, en in het bijzonder aan de kwaliteit van de Wikimediaprojecten die voor veel mensen die toegang vormen tot vrije kennis. Moet je dit wel zo opschrijven? Misschien vergis ik me maar alle projecten hebben toch wel een binding met Wikimedia-projecten ook al draagt het niet direct bij aan Wikipedia zoals QRcode-projecten. (Vooral mee doorgaan want daar valt best meerwaarde te halen.) Waar nodig en gewenst mengen we ons in het politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties. -> vrije licenties? Ik snap wat er bedoelt wordt maar dit kan dubbel opgevat worden.

Onder "Doelen Strategie 2017 - 2020". Eerste bullet point. Cultuur uitdragen? Ik mis even de link. Tweede bulletpoint. Ik mis het woordje kwalitatief in die zin. Kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit. Vijfde bulletpoint leest nogal zweverig. Ja ik ben nou eenmaal een zeur ;).

Onder "Activiteiten 2017". Allereerst zou ik de afkortingen lozen. Niet iedereen spreekt Wikipediaans. (Of geef even duidelijk aan dat WIR bijvoorbeeld Wikipedian in Residence is. Voor mensen die wat minder makkelijke lezen kan dit nu onduidelijk zijn.) En leg even kort uit wat GLAM is. Een mooie volzin is voldoende. Voor een document dat alleen intern gebruikt wordt doe je zoiets niet natuurlijk maar dit plan communiceer je ook naar buiten toe. Ook zou ik de zinnen wat korter maken. Verder zou ik het woord duurzame vermijden. Als dit een sfeerdocument was zou ik zeggen ja! Vooral veel mee gooien want dat is hip en trekt mensen maar voor een jaarplan is een dergelijke term eigenlijk te abstract. Omschrijf gewoon wat voor samenwerking je wilt. Wat betreft "Samenwerking met bestaande GLAM partners". Moet je wel per se in willen zetten op twee keer deel laten nemen aan een activiteit? Dit is een lekker makkelijk toetsbare grens. Dat is waar maar er zijn ook andere manieren waarop z'n instelling nuttig kan zijn zoals het inzetten van hun netwerk. Ze nemen dan wel niet direct deel maar op de achtergrond spelen ze dan toch een ondersteunende rol. Maar misschien is het maar net hoe je die alinea leest. "Content- en beelddonaties" -> aan wat voor donaties en uploadtools denken jullie? Ik zou het wat specificeren. Misschien willen jullie het wel af laten hangen van de wens van de gemeenschap. Dat weet ik nu niet. Perfect legitiem zoiets maar schrijf dat dan op.

"samenwerking met universiteiten en hogescholen". He bah. Inzetten op 200 studenten die deelnemen. Even los van de vraag of die aantal wel realistisch is. Ik denk dat de hele focus verkeerd ligt. Waarom inzetten op een aantal studenten? Zou het niet veel mooier zijn om in te zetten op het binden van studenten aan de gemeenschap? Nu is het van goh, we betrekken ze er bij met z'n activiteit en dan? De nadruk zou op verbinden moeten liggen en niet bij een aantal. Nu komt het wel erg ambtelijk op me over. Alsof je subsidie aan gaat vragen bij een provincie. Ook zou ik inzetten op docenten. En misschien wel op de bibliotheken van onderwijsinstellingen. Wat ik wel heel erg positief vind is dat er ingezet wordt op Wikipedia toevoegen aan het curriculum. Wat misschien ook de moeite waard is, is om in te zetten op "individuele keuze activiteiten". Bij in ieder geval een aantal opleidingen moet je een keuzeactiviteit doen die raakvlak heeft met je opleiding. Dat kan je ook opvullen met Wikipedia. Misschien is zoiets een handig opstapje. Natuur12 (overleg) 17 aug 2016 16:08 (CEST)[reageer]

Wat betreft Stimuleren en ondersteunen van gebruik andere vormen van kennisrepresentatie, zoals audio, video, animaties en infographics. Interessant idee om met deze partner samen te gaan werken. Misschien is het een idee om eens contact op te nemen met mensen van het graphic lab? Verder staat er op het lemma Kunstacademie een lijstje met instellingen die mij ook gedegen samenwerkingspartners zijn. Zouden die niet ook betrokken kunnen worden? Maar in hoeverre telt dit mee voor het 200-studenten initiatief om het maar even zo te noemen? Is dit gekoppeld, staat dit los of hoe moet ik dat zien?

wat betreft "Nederland en de wereld." Het is me nog allemaal erg vaag. Wat voor contentdonaties willen we? Op welke gebieden wil WMNL zich richten? Wie zijn de mogelijke partners? Met zou bijvoorbeeld heel mooi zijn als er in het kader van dit project wat van de gesneuvelde Menke-lemma's vervangen kunnen worden. En misschien kunnen er wel vervangingen geregeld worden voor de vele afbeeldingen die ze uit de eigen haard heeft gescand. Vaak van lage kwaliteit en auteursrechtelijke status onduidelijk.

Natuur ik zou het mooi vinden wanneer WMNL aangeeft wat ze onder natuur verstaan. Het is een breed en rekbaar begrip. Vaag zelfs als je geen context hebt. Ook geef je zo een beetje de scope aan. Maar blijft het bij de WIR en het faciliteren van de projectgroep? Ik heb altijd het idee dat er met project natuur veel meer gebeurt. Of komen die activiteiten vanuit de projectgroep en faciliteert WMNL alleen maar? Mag van mij nog wel iets duidelijker omschreven worden.

"Gender gap": gaat deze groep niet verder met LHBT-gerelateerde onderwerpen? Zo ja, opschrijven, zo nee, gemiste kans. Rondom activiteiten van het Gendergap project ontstaat nogal eens roering. De laatste keer omdat er een iets te populistische slogan werd gebruikt. Nu heeft de werkgroep dat zo goed mogelijk geprobeerd op te lossen maar ik zou wel graag iets in het jaarplan zien over hoe dit soort uitglijders in de toekomst voorkomen gaan worden. Het kost je onnodig draagvlak en dat is ontzettend zonde. Verder mag er dieper ingegaan worden op die financieringsaanvraag. Wat als die niet toegekend wordt bijvoorbeeld? Doe je het dan helemaal niet of probeer je met andere gelden toch een soort light versie op te zetten? Momenteel lees ik het als we doen het niet maar wat explicieter mag weg en een plan B zou helemaal toppie zijn. Natuur12 (overleg) 19 aug 2016 12:17 (CEST)[reageer]

Wist je dat Project Natuur een eigen jaarplan heeft? Gendergap had er ook eentje, maar ik zie dat deze versie niet recent meer is: ik zal eens op zoek gaan naar de recente als ik tijd heb. Maar daar kun je alvast lezen wat de projectgroepen nog willen bereiken. En de groepen zijn nu hun voornemens voor het komend jaar aan het bespreken, zodat die ook meegenomen kunnen worden. Explicieter worden de werkgroepen dus juist op hun eigen pagina's: ik vind dat niet alles tot in de puntjes uitgekristaliseerd hoeft te zijn in een jaarplan, vaak beperkt dat alleen maar. Ciell (overleg) 25 aug 2016 16:06 (CEST)[reageer]
Hi Ciell. Nee ik was niet op de hoogte van die jaarplannen. Bij project natuur ben ik redelijk op de hoogte van wat er gebeurt met name omdat ik de nodige leuke initiatieven zie langskomen :). Maar de gendergap is voor mij wat abstracter. In dat geval zou ik ernaar verwijzen in dit jaarplan. En een jaarplan hoeft inderdaad niet tot in de puntjes uitgekristalliseerd te zijn maar het is wel handig als in ieder geval de kernactiviteiten duidelijk vermeld staan en dat daar dan een concreet budget aan gekoppeld kan worden. Als je ook speelruimte wil hebben kan je daarnaast een pot geld en andere middelen opzij zetten die flexibel besteed kan worden. Zoiets zou ik doen. (Maar er zijn meer wegen naar Rome en de mijne is niet per se de juiste.) Natuur12 (overleg) 26 aug 2016 14:18 (CEST)[reageer]

Commentaar van Klaas `Z4us` van B. V

Er staat nauwer gaan samenwerken met externe organisaties. Aan wat voor soort organisaties moeten we denken? Cpmmerciele, vrijwilligersorganisaties, overheid, culturele, journalistieke en/of media? Ik zie alleen steeds die GLAMachtige bedrijven terugkomen, terwijl er toch veel meer interessants in het land is? Zo ja betekent dat ook meer decentraal zeg maar: Wikimedia komt naar je toe! Je hoeft niet meer naar Utrecht af te reizen om met het bestuur in contact te komen. Denk hierbij aan lezingen, cursussen en dergelijke in buurthuizen, bibliotheken, aula's van scholen, verschijnen bij open dagen van bedrijven, verenigingen en stichtingen. The sky is the limit.  Klaas `Z4␟` V:  24 aug 2016 18:52 (CEST)[reageer]

diversiteit

Het onderwerp LHBT betreft mannen én vrouwen (en anderen). Het onderwerp heeft met diversiteit in het algemeen te maken. Heel goed om er aandacht aan te besteden in het jaarplan 2017, maar niet gekoppeld aan de genderwerkgroep. In 2016 heeft het onderwerp veel aandacht gekregen ivm Europride, prima om dat voort te zetten. Er zijn echter ook andere diversiteitsproblemen die misschien aandacht verdienen. Elly (overleg) 20 sep 2016 21:58 (CEST)[reageer]

Leuk dat 'en anderen' van Elly. Dat kunnen dus meisjes, jongens (en anderen?) zijn.  Klaas `Z4␟` V:  20 okt 2016 16:12 (CEST)[reageer]
Voor zover ik weet User:KlaasZ4usV zijn er mensen die zich niet in één van deze categorie vinden kunnen. Ja, moeilijk voorstelbaar als je identiteit vanaf je kleutertijd vooral samenhing met de indeling meisje óf jongen, zie dit stuk in de Volkskrant (bijvoorbeeld). Elly (overleg) 21 okt 2016 12:12 (CEST)[reageer]
Er zijn dus volgens de persoo uit je link vijf groepen (in alfabetische volgorde) te weten 'hen', jongen, man, meisje, vrouw. Het is dus niet simpel twee kijkend naar XX of XY waardoor je in tegenstelling wat men zou denken (altijd gedacht heeft?) objectief het geslacht van een creatuur {tot voor kort heeft vastgesteld|vaststelt}.  Klaas `Z4␟` V:  21 okt 2016 13:12 (CEST)[reageer]