Wat is het Beleid Vriendelijke Ruimtes?

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Text in English: What is the Friendly Space Policy?

Het Beleid Vriendelijke Ruimtes

Wikimedia Nederland wil dat al haar evenementen, activiteiten, platforms en kanalen toegankelijk, veilig en verwelkomend zijn voor iedereen.

We gaan uit van vriendelijkheid, respect, collegialiteit en solidariteit, zodat we prettig samenwerken aan vrije kennis.

Wij willen zoveel mogelijk mensen in staat te stellen actief deel te nemen aan Wikimediaprojecten en -platforms, om onze visie te bereiken van een wereld waarin iedereen kan delen in de som van alle menselijke kennis.

Dat is de basis van ons Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR).

Uitgangspunten

Het doel van het BVR is het garanderen van een veilige en prettige werkomgeving en het zo snel mogelijk herstellen van zo’n omgeving na incidenten.

Het BVR is er niet om mensen te straffen.

Het beleid moet overal toepasbaar zijn: tijdens fysieke en online bijeenkomsten, en op de platforms, sites en kanalen waarvoor WMNL verantwoordelijk is.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe en bij wie ze melding kunnen doen van een (vermoede) overtreding van het BVR. Dat proces moet helder en laagdrempelig zijn. Ook moeten de mogelijkheden voor beroep tegen beslissingen duidelijk zijn.

Het BVR moet aansluiten bij de Wikimedia Universal Code of Conduct en de Enforcement Guidelines. Waar relevant houdt het BVR zoveel mogelijk rekening met de conventies van de Wikimediaprojecten.

WMNL zal maximaal transparant zijn over de uitvoering van het BVR maar de privacy van betrokkenen staat altijd voorop.


Het Beleid Vriendelijke Ruimtes

 • is van kracht op alle door WMNL beheerde platforms en kanalen, en tijdens alle door WMNL georganiseerde fysieke en virtuele evenementen en activiteiten;
 • geldt voor alle aanwezigen en deelnemers, en voor leden, niet-leden, vrijwilligers, bestuurders en medewerkers van WMNL;
 • geeft voorbeelden van ongewenst gedrag, maar vooral ook voorbeelden van gewenst gedrag;
 • benoemt de maatregelen die WMNL kan treffen om in samenspraak met betrokkenen een veilige en plezierige omgeving te bewaken of te herstellen;
 • erkent dat (conflicten op) de Wikimediaprojecten impact kunnen hebben op activiteiten van Wikimedia Nederland, en biedt handvatten om hiermee om te gaan;
 • biedt de mogelijkheid van beroep tegen beslissingen van WMNL in het kader van de BVR.


Het Protocol Handhaving en Rapportage

 • is een uitwerking van het BVR en schetst de kaders voor implementatie en handhaving;
 • schetst hoe het BVR bekend wordt gemaakt aan deelnemers van activiteiten;
 • maakt duidelijk wie binnen WMNL verantwoordelijk is voor de uitvoering van het BVR;
 • legt uit hoe mensen melding kunnen doen van overtredingen van het BVR en hoe meldingen worden onderzocht;
 • benoemt welke maatregelen mogelijk zijn als er overtredingen zijn geconstateerd;
 • hoe beroep tegen beslissingen mogelijk is;
 • op welke manier WMNL rapporteert over de uitvoering van het BVR.

Geschiedenis

Sinds 2015 kent de vereniging Wikimedia Nederland (WMNL) een Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR). In 2021-2022 is dit beleid grondig herschreven. Aanleidingen waren:

 • de totstandkoming van de Wikimedia Universal Code of Conduct,
 • de noodzaak om een beleid te hebben dat toepasbaar zou zijn in online omgevingen én bij fysieke bijeenkomsten,
 • de groeiende aandacht binnen de beweging voor het welbevinden van groepen die maatschappelijk te maken hebben met uitsluiting en discriminatie.

Daarnaast wisten we uit enquêtes onder bewerkers dat de werksfeer op Wikipedia niet altijd als constructief werd ervaren. En het werd duidelijk dat het internet in het algemeen een toxische omgeving kon zijn.

Meer informatie over de totstandkoming van het BVR.

Vragen

Heb je algemene vragen over het BVR?  Stel ze op de overlegpagina of neem contact op met Sandra Rientjes (rientjes(at)wikimedia(punt)nl), gebruiker SRientjes.

Melding doen?

Wil je melding doen van een (mogelijke) overtreding van het BVR? Kijk op deze pagina voor meer informatie of stuur een mail naar BVR[at]wikimedia[punt]nl.