Archief/Conceptstatuten e.d./ConceptStatuten/Reglement Toelichting

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit is een bewerkbare versie, echter niet bedoeld om meningsverschillen uit te vechten.
Gelieve zo veel mogelijk uw opmerkingen op de overlegpagina te plaatsen, zodat de samenhang gewaarborgd kan blijven.

Originele versie - Statuten - Reglement - Overzicht alle (eerdere) pagina's - FAQ - Issues


Verantwoording

De pagina's Archief/Conceptstatuten e.d./Conceptstatuten (Stichting/Vereniging) en Archief/Conceptstatuten e.d./Conceptreglement (Stichting/Vereniging) zijn ontstaan als gevolg van afspraken gemaakt aan het eind van de vergadering in Utrecht op 11 sep 2005. Zij vormen een samenhangend geheel.

De statuten zijn afgeleid van die van een recent door mij (Gebruiker:RonaldB) opgerichte stichting. Daaraan zijn toegevoegd een aantal artikelen die nodig zijn als voor de verenigingsvorm wordt gekozen.
In de kantlijn is aangegeven voor welke rechtsvorm het artikel van toepassing is. S voor stichting, V voor vereniging. In die gevallen waar het artikel voor beide vormen van toepassing is (aangeduid met S/V), staat voorlopig stichting/vereniging in de tekst.

De notaris zal het volgende adviseren:

  • Conformeer je aan de standaardstatuten (van de betreffende notaris). Die bevat een aantal variabelen, die vrij ingevuld kunnen worden. Dan geldt het standaardtarief (denk aan € 400 incl. BTW). Kleinere toevoegingen zijn mogelijk. Bij grotere wijzigingen krijg je te maken met een uurtarief, omdat de notaris dan moet gaan controleren of e.e.a. niet in strijd is met de wet (denk daarbij aan > € 200 per uur, aantal uur is niet vooraf te bepalen).
  • Hou de statuten zo minimaal mogelijk. Vermeldt alleen zaken met een zekere "eeuwigheidswaarde". Regel alle meer specifieke zaken en/of zaken die in de toekomst zouden kunnen wijzigen in het (Huishoudelijk) Reglement.

Het Waarom en het Hoe

Zie hiervoor Waarom een rechtspersoon

Wat is nodig om tot een formele rechtspersoon te komen

  • De notaris zal zorgen voor de (eerste) inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor is nodig NAW gegevens, geboortedatum en een kopie legitimatiebewijs van alle ingeschreven bestuurders. Voorts is nodig een correspondentieadres (hoeft niet in de gemeente van vestiging te zijn).
  • De declaratie wordt gestuurd naar de (eerste) persoon die als oprichter wordt genoemd.
  • Na verloop van tijd (enkele weken) stuurt de belastingdienst een vragenformulier. Aan de hand daarvan wordt o.a. bepaald of de organisatie BTW-plichtig is. In dit geval verdient het de voorkeur om dat wel te worden, omdat dan alle betaalde BTW terugvorderbaar is (vraagt nog enig onderzoek).
  • Na verloop van tijd (enkele weken) stuurt de KvK een rekening i.v.m. de bijdrage KvK. Deze bijdrage wordt jaarlijks per kalenderjaar geheven. (ongeveer € 25)
  • Bankrekening
    Een zakelijke rekening (in tegenstelling tot een prive rekening) kost geld, meer dan je zou verwachten. E.e.a. is afhankelijk van de bank (en het te verwachten transactiepatroon). Voor het openen is een uittreksel KvK nodig. Hoe de gemachtigden geregistreerd worden blijkt van bank tot bank te verschillen. Bij ABN-Amro en Postbank is dit gekoppeld aan personen, bij Rabo (althans in Waalre) blijkt dat ze dit ontlenen aan de ingeschreven bestuurders volgens het KvK register.

Nadat de rechtspersoon tot stand is gekomen, zal de relatie met WMF via een zakelijke agreement tussen deze rechtspersonen vastgelegd worden. Daarin zullen zaken als gebruiksrecht van de logo's en de vertegenwoordiging van WMF in Nederland door de zojuist opgerichte rechtspersoon geregeld worden.

Hoe te starten

Dit is een soort kip en ei probleem. Zie hiervoor Stichting/Vereniging: hoe te starten