Archief/Conceptstatuten e.d./Statuten/Reglement Issues

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.


Dit is een bewerkbare versie, echter niet bedoeld om meningsverschillen uit te vechten.
Gelieve zo veel mogelijk uw opmerkingen op de overlegpagina te plaatsen, zodat de samenhang gewaarborgd kan blijven.

Originele versie - Statuten - Reglement - Toelichting - Overzicht alle (eerdere) pagina's - FAQ


Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
ConceptstatutenConceptreglement
Consensus bereiken
FAQIssues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillenNotulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst VWN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
Statuten VWN (en) overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's

Dit is een lijst van issues, waarover via deze wiki vooralsnog geen overeenstemming is te bereiken. Deze punten worden op de eerstvolgende oprichtingsbijeenkomst nogmaals aan de orde gesteld.


Vrij/vrije informatie

Hoewel volgens de notulen van de bijeenkomst van 11 september 2005 hierover consensus zou zijn bereikt, blijken er gebruikers te zijn die hier toch nog moeite mee hebben. Zie ook: Archief/Conceptstatuten e.d./Statuten/Reglement FAQ. Zie ook de Notulen van 20-11-2005.

...

...