Archief/Conceptstatuten e.d./Overzicht Statuten/Reglement pagina's

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.
De actuele pagina over het hieraan meest gerelateerde onderwerp, vindt u hier.


Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
ConceptstatutenConceptreglement
Consensus bereiken
FAQIssues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillenNotulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst VWN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
Statuten VWN (en) overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's

Deze pagina geeft een overzicht van de pagina's over statuten en reglement van de op te richten organisatie.

Van gecombineerde pagina's afgeleide versie

Gecombineerde pagina's

De gecombineerde pagina's vormen een samenhangend geheel. Elke pagina is universeel, in die zin dat die zowel in het geval van een stichting (aangeduid met: S) als een vereniging (aangeduid met: V) van toepassing is.
Volgens de afgesproken tijdlijn zal eerst consensus bereikt moeten worden over de statuten en het reglement (dus voor beide rechtsvormen), daarna komt de keuze aan de orde.

Verdere toelichting

Oudere pagina's

Dit is een lijst van oudere pagina's m.b.t. statuten en reglement. In principe zouden de bovenstaande pagina's als vervanging daarvan moeten (kunnen) dienen.
Een gebruiker heeft deze pagina's genomineerd voor verwijdering, hoewel archivering waarschijnlijk beter is. Ze zijn hier toch opgenomen (zo systematisch mogelijk) omdat de bijbehorende overlegpagina's mogelijk zinvolle informatie voor de "fijnproever" bevat.

Andere pagina's

Dit is een overzicht van aanpalende pagina's die betrekking hebben op de oprichting van een rechtspersoon.