Algemene ledenvergadering 2022-10-29

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uitnodiging 35ste Algemene ledenvergadering 2022-10-29

Je bent van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 oktober a.s. Deze 35ste ALV wordt een maand later gehouden dan men gewend was. Dit i.v.m. de wijziging in de deadline voor de Grant-aanvraag bij de Wikimedia Foundation: deze hoeft niet meer op 1 oktober te worden ingediend.

Een andere wijziging is het tijdstip. Anders dan voorgaande jaren vindt de ALV nu in de ochtend plaats. Dit om - voor degenen die dit willen - in de middag aan te kunnen sluiten bij de 10e verjaardag van WikiData. Deze vindt plaats in de grote zaal achter het kantoor van Wikimedia Nederland. Wil je aansluiten, laat dit dan weten op deze pagina.

Na afloop van de ALV is er gelegenheid om te lunchen en bij te praten op het kantoor van Wikimedia Nederland. In verband met de catering vragen we je om via het inschrijfformulier aan te geven of je hieraan wilt deelnemen.

Locatie ALV

Restaurant Se7en, Zaal 5, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht

Dit bevindt zich op loopafstand (6 min.) vanaf Utrecht Centraal.

Inschrijving

Om te weten hoeveel personen wij mogen verwachten en i.v.m. de catering, willen wij je verzoeken om je vóór 21 oktober a.s. in te schrijven via dit inschrijfformulier.

Programma

Locatie Tijdstip
Restaurant Se7en Inloop 10.30 uur
Aanvang ALV 11.00 uur
Afsluiting 13.00 uur
Kantoor WMNL Lunch 13.00 - 14.00 uur
Grote zaal achter het kantoor WMNL Viering WikiData 10 jaar 13.30 - 17.00 uur

Voorlopige agenda en bijbehorende stukken

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Bespreken en goedkeuren notulen ALV 23-04-2022
 5. Jaarplan 2023 (wordt z.s.m. toegevoegd)
 6. Verkiezingen bestuursleden
  1. Vaststelling kiescommissie
  2. Zie overzicht van kandidaten (wordt z.s.m. toegevoegd), gelegenheid tot stellen van vragen aan kandidaten
  3. Verkiezingen nieuw bestuur
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Machtiging

Wie zelf niet naar de ALV kan komen maar wel wil mee beslissen kan een aanwezig lid machtigen. Die machtiging moet worden afgegeven via de secretaris Justus de Bruijn, justus<at>wikimedia.nl. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wie u wilt machtigen