Algemene ledenvergadering 2022-10-29

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Uitnodiging 35ste Algemene ledenvergadering 2022-10-29

Je bent van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 oktober a.s. Deze 35ste ALV wordt een maand later gehouden dan men gewend was. Dit i.v.m. de wijziging in de deadline voor de Grant-aanvraag bij de Wikimedia Foundation: deze hoeft niet meer op 1 oktober te worden ingediend.

Een andere wijziging is het tijdstip. Anders dan voorgaande jaren vindt de ALV nu in de ochtend plaats. Dit om - voor degenen die dit willen - in de middag aan te kunnen sluiten bij de 10e verjaardag van WikiData. Deze vindt plaats in de grote zaal achter het kantoor van Wikimedia Nederland. Wil je aansluiten, laat dit dan weten op deze pagina.

Na afloop van de ALV is er gelegenheid om te lunchen en bij te praten op het kantoor van Wikimedia Nederland. In verband met de catering vragen we je om via het inschrijfformulier aan te geven of je hieraan wilt deelnemen.

Locatie ALV

Restaurant Se7en, Zaal 5, Mariaplaats 7, 3511 LH Utrecht

Dit bevindt zich op loopafstand (6 min.) vanaf Utrecht Centraal.

Inschrijving

Om te weten hoeveel personen wij mogen verwachten en i.v.m. de catering, willen wij je verzoeken om je vóór 21 oktober a.s. in te schrijven via dit inschrijfformulier.

Programma

Locatie Tijdstip
Restaurant Se7en Inloop 10.30 uur
Aanvang ALV 11.00 uur
Afsluiting 13.00 uur
Kantoor WMNL Lunch 13.00 - 14.00 uur
Grote zaal achter het kantoor WMNL Viering WikiData 10 jaar 13.30 - 17.00 uur

Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR)

Ook voor deelnemers aan (online) evenementen van Wikimedia Nederland wordt verwacht dat zij het 'Beleid Vriendelijke Ruimtes' respecteren. Je kunt er hier meer over lezen: https://nl.wikimedia.org/wiki/Over_ons/Vriendelijke_ruimtes

COVID-19

Het RIVM meldt een stijging van het aantal COVID besmettingen en houdt rekening met een najaarsgolf. Hoe ernstig die zal zijn en of er overheidsmaatregelen te verwachten zijn, is nog onduidelijk. WMNL heeft eind 2022 en begin 2023 een aantal grotere ‘fysieke’ bijeenkomsten gepland, naast de reguliere schrijfbijeenkomsten. Zoals altijd staat de veiligheid van bezoekers en organisatoren voor ons centraal. Daarom hebben we een aantal maatregelen ingevoerd om de kans op besmetting tijdens een WMNL evenement zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie op deze pagina. De voornaamste punten voor nu zijn:

 • deelnemers moeten zich van te voren aanmelden
 • wij vragen alle deelnemers om de dag van het evenement een zelftest te doen
 • bij verkoudheidsklachten vragen we mensen om niet te komen, ook als een zelftest negatief is

Voorlopige agenda en bijbehorende stukken

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Bespreken en goedkeuren notulen ALV 23-04-2022
 5. Contributie 2023 De contributie voor 2023 wordt vastgesteld op 24 euro per jaar.
  1. Voor degenen met grote betrokkenheid bij de beweging en voor wie tevens de hoogte van de contributie een belemmering vormt om lid te worden kan het bestuur vrijstelling van contributie verlenen. Leden kunnen daartoe een gemotiveerd verzoek indienen waarna het bestuur beslist, zonodig na vertrouwelijk overleg met de indiener. Over de beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.
  2. Overweging: Het bestuur wil gezien de inflatie niet ook de WMNL-contributie in 2023 verhogen. De tekst over de vrijstelling is enigszins aangepast in vergelijking met vorige jaren. Het doel is het wegnemen van belemmeringen om lid te worden voor leden die zich actief inzetten voor de beweging.
 6. Jaarplan en begroting 2023
  1. PDF versie en wikiversie - Zoals altijd verzoeken wij de leden om vragen over jaarplan of begroting bij voorkeur uiterlijk een dag van te voren te delen. Dat kan via de overlegpagina of door het sturen van een mail naar info<at>wikimedia.nl.
 7. Verkiezingen bestuursleden
  1. Vaststelling kiescommissie
  2. Zie overzicht van kandidaten, gelegenheid tot stellen van vragen aan kandidaten
  3. Verkiezingen nieuw bestuur
 8. Meerjarenstrategie (nav vergadering april kleine update doorgevoerd)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Machtiging

Wie zelf niet naar de ALV kan komen maar wel wil mee beslissen kan een aanwezig lid machtigen. Die machtiging moet worden afgegeven via de secretaris Justus de Bruijn, justus<at>wikimedia.nl. U kunt op het inschrijfformulier aangeven wie u wilt machtigen