Mededelingen-2018 tot 2023

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gearchiveerd d.d. 7 maart 2024

>Beurzen voor deelname Wikimania

Dit jaar vindt Wikimania van 16 - 19 augustus plaats in Singapore. Wikimania is de jaarlijkse wereldwijde conferentie voor iedereen die betrokken is bij een van de Wikimediaprojecten. Wikimedia Nederland kan een beperkt aantal reisbeurzen beschikbaar stellen voor Wikimedianen die erbij willen zijn. Een volledige beurs is maximaal € 2.500. Het is ook mogelijk een beurs aan te vragen voor een deel van de kosten. Aanvragen van een beurs kan tot 25 mei door het invullen van dit formulier. Om een beurs aan te vragen hoef je geen lid te zijn van Wikimedia Nederland. Het liefst geven we in ieder geval één beurs aan iemand die nog nooit eerder naar Wikimania is geweest.

Nieuw Beleid Vriendelijke Ruimtes

Sinds 1 april 2023 is het nieuwe Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR) van kracht tijdens alle activiteiten van WMNL en op alle platforms en kanalen die door WMNL worden beheerd. Het BVR is op 19 januari 2023 door het bestuur goedgekeurd.

Waarom een nieuw beleid? WMNL wil dat al haar evenementen, activiteiten, platforms en kanalen toegankelijk, veilig en verwelkomend zijn voor iedereen. Wij hadden al jaren een Beleid Vriendelijke Ruimtes maar in 2021-2022 hebben we dat grondig herschreven en uitgebreid. Dit had te maken met:

  • de noodzaak om een beleid te hebben dat bij fysieke bijeenkomsten maar ook in online omgevingen werkt.
  • de groeiende aandacht voor het welbevinden van groepen die te maken hebben met uitsluiting en discriminatie.
  • de totstandkoming van de Wikimedia Universal Code of Conduct, de wereldwijde gedragscode die geldt voor hele Wikimediabeweging en op alle Wikimediaplatforms,

De basis van ons nieuwe Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR) is dat wij zoveel mogelijk mensen in staat willen stellen actief deel te nemen aan Wikimediaprojecten en -platforms. We gaan uit van vriendelijkheid, respect,collegialiteit en solidariteit, zodat we prettig samenwerken aan vrije kennis.  

Waar geldt het BVR? Het BVR is in principe van kracht op alle door WMNL beheerde platforms en kanalen, en tijdens alle door WMNL georganiseerde fysieke en virtuele evenementen en activiteiten. Het geeft voorbeelden van ongewenst gedrag, maar vooral ook voorbeelden van gewenst gedrag. Het benoemt de maatregelen die WMNL kan treffen om in samenspraak met betrokkenen een veilige en plezierige omgeving te bewaken of te herstellen.

Dat betekent niet dat alles opeens anders wordt: veel van de zaken die in het BVR zijn vastgelegd deden we al. Het BVR zet het allemaal op een rij. Andere dingen zijn wel nieuw: bijvoorbeeld dat een blokkade op een Wikimediaproject gevolgen heeft voor deelname aan WMNL-activiteiten. Of een formele beroepsprocedure als iemand het niet eens is met een beslissing.

Meer informatie over het BVR (en de volledige tekst) vind je hier.

Jaarplan 2023

Wat zijn de plannen van Wikimedia Nederland in 2023? Je vindt ze in het Jaarplan.

Fonds Kleine Activiteiten: limiet verhoogd

De limiet voor een subsidieaanvraag bij het WMNL voor 'Kleine Activiteiten' is verhoogd van €500 tot €750. De limiet voor (internationale) reiskostenvergoedingen blijft voorlopig €1500.

Aanpassing declaratiereglement

Wikimedia Nederland heeft een declaratiereglement dat geldt voor vrijwilligers, bestuurders en medewerkers. In dit reglement worden maxima gesteld aan te vergoeden kosten bij reizen in Nederland. Sinds 2018 was het reglement niet aangepast. Nu er weer gereisd mag worden is het goed om de bedragen op te hogen, en ze in lijn te brengen met de gestegen prijzen. Het bestuur heeft in de vergadering van 12 oktober besloten om alle bedragen met 20% te verhogen.

Nieuwe medewerker

Op 16 mei is Thamara Groenleer op het kantoor van Wikimedia Nederland van start gegaan als projectleider. Zij gaat zich vooral bezighouden met het activeren en motiveren van nieuwe gebruikers en samenwerkingspartners. Thamara heeft een BA in social work (AVANS) en een MA in geschiedenis (UvA). Ze brengt brede werkervaring met zich mee: van het organiseren van bijeenkomsten over discriminatie in de de Rotterdamse horeca tot het geven workshops voor kinderen in het Zeeuws Museum. Zij werkt 28 uur per week (niet op woensdags). Email: groenleer(at)wikimedia(punt)nl

Wikimania

Van 13 tot 17 augustus is er weer Wikimania - dit jaar voor het eerst helemaal online. Wikimedia Nederland geeft normaliter een aantal Wikimania-reisbeurzen aan Wikimedianen (lid of geen lid). Dat is dit jaar niet nodig. Maar we willen wel dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn om optimaal deel te nemen aan het virtuele event. Dus: heb jij tijdelijke uitbreiding van je databundel nodig om Wikimania online goed te kunnen volgen? Of misschien een middagje kinderopvang? Of wil je in jouw regio een corona-proof Wikimania kijkevent organiseren voor mede-Wikimedianen? Je kunt een beroep doen op de FOKA regeling. (En natuurlijk is er op 14 augustus de Wikimania Wikimeet in Utrecht.)

Meeschrijven aan nieuw Beleid Vriendelijke Ruimtes?

Voor alle bijeenkomsten die door Wikimedia Nederland worden georganiseerd geldt het Beleid Vriendelijke Ruimtes. De laatste revisie van het BVR was in 2017. Sindsdien heeft de wereld niet stilgestaan. Online bijeenkomsten zijn belangrijker geworden, zeker het afgelopen jaar. Binnen de Wikimedia beweging wordt steeds meer waarde gehecht aan het bieden van een veilige omgeving. Dit wordt onder andere weerspiegeld in het tot stand komen van de Universal Code of Conduct, die onlangs door het bestuur van de Wikimedia Foundation is goedgekeurd. Het bestuur wil daarom in samenspraak met de leden van WMNL en de bredere Wikimediagemeenschap het Beleid Vriendelijke Ruimtes actualiseren en verbeteren. Daarvoor wordt een werkgroep ingesteld. Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te werken? Kijk dan op deze pagina.

Meepraten over samenstelling bestuur Wikimedia Foundation

De Wikimedia Foundation heeft onlangs haar statuten inzake de samenstelling van het bestuur gewijzigd. WMF vraagt nu de wereldwijde Wikimedia-gemeenschap om commentaar over de verschillende mogelijkheden die er zijn om de zgn 'community seats' (zetels in het bestuur bestemd voor leden van de gemeenschap) te vullen. Daarover kan gediscussieerd worden op Meta. De eerste discussieronde loopt tot 23 februari. Als leden van de Nederlandstalige wikigemeenschap hierover een discussiebijeenkomst willen organiseren, is Wikimedia Nederland bereid om dat logistiek te ondersteunen. Laat hier een berichtje achter.

Kans om commentaar te leveren op concept Universele Gedragscode

Een van de aanbevelingen in de Wikimedia Movement Strategy 2030 is het ontwikkelen van een universele gedragscode (Universal Code of Conduct): basisregels voor gedrag op Wikimediaprojecten en online platformen (dus ook deze wiki), en tijdens Wikimedia-evenementen en bijeenkomsten. Een redactiecommissie heeft nu een eerste concept ontwikkeld. De wereldwijde gemeenschap kan daarop tot 8 oktober commentaar leveren en suggesties doen voor verandering of verbetering. Een Nederlandse vertaling van de concept gedragscode staat op Meta - daar is ook ruimte voor commentaar en discussie.

Informatie over levende personen in de Wikimediaprojecten

In april was er in de Kroeg van de Nederlandstalige Wikipedia een discussie over de wenselijkheid en wettelijkheid van het delen van (zeer) persoonlijke gegevens over levende personen op Wikidata en Wikipedia. Wikimedia Nederland heeft toen aangeboden om een bredere discussie over dit onderwerp te faciliteren. De eerste stap daarin was het benaderen van een aantal deskundigen op het gebied van internet- en privacyregels om hen om hun mening te vragen. In samenspraak met de gemeenschap zijn er zes vragen opgesteld die we hebben voorgelegd aan Bits of Freedom, de Wikimedia Foundation en internetjurist Arnoud Engelfriet. Zij hebben nu op de vragen gereageerd en hun antwoorden zijn te vinden op de deze pagina. Daar is ook ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Als er binnen de gemeenschap belangstelling is, kan Wikimedia Nederland een (online) workshop of discussiebijeenkomst over dit onderwerp organiseren.

Aanbevelingen Movement Strategy 2030

De afgelopen jaren is er gewerkt aan het ontwikkelen van een strategie die de koers van de Wikimediabeweging en de Wikimediaprojecten zal uitzetten. Op 12 mei 2020 is de definitieve tekst van de strategische aanbevelingen gepubliceerd. (Tekst van de aankondiging door Katherine Maher, CEO van de Wikimedia Foundation) De aanbevelingen zijn geclusterd rond 10 thema's: 1. Verhogen van de duurzaamheid van onze beweging 2. Verbeteren gebruikerservaring 3. Zorgen voor veiligheid en inclusie 4. Zorgen voor gelijkwaardigheid in besluitvorming 5. Coördineren tussen verschillende belanghebbenden 6. Investeren in de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap 7. Het beheren van interne kennis 8. Onderwerpen voor impact identificeren 9. Innoveren op het gebied van vrije kennis 10. Evalueren, herhalen en aanpassen. De komende maanden begint de discussie over hoe deze aanbevelingen binnen de beweging zullen worden geïmplementeerd. De volledige tekst van de aanbevelingen is hier te vinden. Er is een zeer beperkte Nederlandse samenvatting.

Tips voor wiki-activiteiten

De corona-crisis vraagt om creatieve oplossingen zodat je je gedachten even kunt verzetten. Het thuisblijven maakt dat je misschien nu wat meer tijd hebt voor andere zaken zoals leren hoe je een Wikipedia artikel schrijft of een foto kunt uploaden naar Wikimedia Commons. Ben je al een ervaren Wikimediaan, dan is dit misschien het moment om eens aan die klus te beginnen die je al een tijd in gedachten had. Voor degenen die nu wat meer tijd hebben om op Wikimedia-projecten aan de slag te gaan, verzamelen we op deze pagina suggesties voor nuttige/interessante wiki-activiteiten.

Wikimedia Nederland en free-lancers

Steeds meer instellingen willen hun kennis en collecties delen via Wikipedia, Wikimedia Commons of WikiData. Met enige regelmaat gebeurt het dat zo’n instelling een ervaren Wikimediaan zoekt die (tijdelijk) een project of activiteit kan uitvoeren. Inmiddels is er dan ook een groeiende groep Wikimedianen die beroepsmatig actief is als freelance-Wikiconsultant. Vaak zijn deze Wikimedianen als vrijwilliger ook actief betrokken bij activiteiten van Wikimedia Nederland. Dat hoeft allemaal geen probleem te zijn (en is het meestal ook niet) maar om te voorkomen dat er in de toekomst intransparante afhankelijkheidsrelaties en belangentegenstellingen ontstaan heeft het bestuur een aantal spelregels opgesteld. Zie hier voor de hele tekst.

Gevolgen van corona-pandemie voor Wikimedia-beweging

De corona-pandemie heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de Wikimediabeweging.

De Wikimedia Foundation heeft wereldwijd alle offline Wikimedia-evenementen verboden. Dit geldt voor alle bijeenkomsten en evenementen die met WMF-subsidie zijn georganiseerd. Dit verbod blijft van kracht totdat de Wereldgezondheidsorganisatie bekend maakt dat de pandemie voorbij is. Als direct gevolg hiervan zijn o.a. de Hackathon in Tirana en de conferentie Queering Wikipedia in Linz geannuleerd. Over Wikimania in Bangkok zal binnenkort een besluit worden genomen.

Wikimedia Nederland heeft voor de komende weken alle geplande wikizaterdagen, schrijfbijeenkomsten, workshops en andere bijeenkomsten geannuleerd. De medewerkers van het kantoor werken vanuit huis en zijn per mail, telefoon of overlegpagina bereikbaar. Wij hebben onze partnerorganisaties gevraagd ook hun Wiki-bijeenkomsten - zelfs kleinschalige bijeenkomsten - te annuleren, voor zover zij dat niet al hadden gedaan.

Wikimedianen die betrokken zijn bij evenementen van partnerorganisaties, vragen wij met klem om niet deel te nemen. Ook vragen we iedereen om zelf de komende weken geen wiki-bijeenkomsten te organiseren. Wikimedia Nederland zal i.v.m. de beslissing van de Wikimedia Foundation reiskosten en/of andere onkosten van deelnemende wikimedianen ook niet kunnen vergoeden. We zijn ervan overtuigd dat Wikimedianen altijd rekening zullen houden met de mogelijke gevolgen van hun handelen voor de gezondheid van mensen in hun directe omgeving, hun mede-wikimedianen en de kwetsbaren in de samenleving.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, aarzel dan niet om contact op te nemen. We wensen iedereen de komende periode veel sterkte. Hopelijk zien we elkaar spoedig weer op een wiki-bijeenkomst.

En mocht je ideeën hebben voor leuke online activiteiten, laat het ons dan weten! Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 13 mrt 2020 18:07 (CET)[reageren]

WikiZaterdag

Onder de naam WikiZaterdag is het kantoor van Wikimedia Nederland in Utrecht eens in de maand open op zaterdag. Het kantoor is dan van 12.30 tot 17.30 uur open voor vrijwilligers en/of medewerkers voor activiteiten van de Vereniging, of gewoon om samen aan Wikipedia, WikiData, WikiSource.... te werken. Er staat soms een thema vermeld, die sessies vinden meestal plaats in de vergaderruimte; de rest van het kantoor is gewoon open om te werken. Ga naar de geplande WikiZaterdagen.

Nieuwe medewerker Wikimedia Nederland

Op 1 oktober 2019 is Michelle van Lanschot in dienst gekomen bij Wikimedia Nederland als projectleider. Zij is voor velen een bekend gezicht:  ze is al meerdere jaren actief in de Wikimedia-gemeenschap, is betrokken bij het auteursrechtproject Copy Clear, en was de afgelopen twee jaar Wikimedian in Residence bij Erfgoed Gelderland. Michelle's emailadres is vanlanschot(at)wikimedia(punt)nl.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Iedereen zal inmiddels gemerkt hebben dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op het punt staat in werking te treden.

Al meer dan een jaar geleden hebben wij de belangrijkste wijzigingen doorgevoerd om Wikimedia Nederland AVG-proof te maken. Het bleek toen dat wij voor de door ons gehoste site Wikiportret nog geen goede privacyverklaring hadden. Omdat we daar extern advies voor nodig hadden, hebben we besloten om tegelijkertijd het hele beleid van WMNL inzake gegevensverwerking te herzien op noodzaak, beveiliging en bewaartermijnen. Voor al onze sites zijn toen ook nieuwe privacyverklaringen opgesteld.

In lijn met de cultuur van de Wikimediabeweging, waren en blijven wij zeer terughoudend met het vragen naar en vastleggen van persoonlijke gegevens. Meer over ons beleid inzake gegevensverwerking kunt u hier lezen.

Als u lid bent van Wikimedia Nederland, of onze nieuwsbrief ontvangt, of de afgelopen twee jaar een donatie heeft gedaan of één van onze bijeenkomsten heeft bezocht, hebben wij hoogstwaarschijnlijk gegevens over u. Als u inzage in deze gegevens wilt, dan zullen wij u die vanzelfsprekend geven. U kunt daarvoor een mail sturen naar info[at]wikimedia[punt]nl.

Wijziging declaratiereglement

Met ingang van 1 mei 2018 is het declaratiereglement van de Vereniging Wikimedia Nederland aangepast. De wijzigingen hebben vooral betrekking op declaraties van reis- en verblijfkosten:

  • in het oude reglement kon alleen voor verblijf in het buitenland een per diem worden geclaimd. Nu kan dat ook voor reis/verblijf in het binnenland, als de totale reisduur langer is dan twee dagdelen of acht uur
  • het per diem bedrag is verhoogd van €25 naar €30
  • het nieuwe reglement maakt duidelijk welke reis- en verblijfkosten kunnen worden gedeclareerd en wat de maximum bedragen zijn
  • kosten voor kleine consumpties (kopje koffie, flesje water etc) kunnen nu tot €6 worden gedeclareerd zonder dat daarvoor bewijsstukken nodig zijn
  • ook voor een reis in het binnenland is een verslag van de bijgewoonde bijeenkomst vereist als er meer dan €250 aan kosten wordt gedeclareerd. Eerder was dit alleen vereist bij een reis in het buitenland.

De procedure van declareren en het declaratieformulier zijn ongewijzigd.