Wikimedia:Ontmoeten/Plaatsgevonden/20051204

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Notulen


Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
ConceptstatutenConceptreglement
Consensus bereiken
FAQIssues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillenNotulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst VWN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
Statuten VWN (en) overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's


4 december

Bijeenkomst voor samenstelling Oprichtingsbestuur. Zie hier voor de aanmeldingen. De vergadering is nadrukkelijk bedoelt voor de samenstelling van het oprichtingsbestuur, en de kandidaatleden worden dan ook verwacht aldaar. De bijeenkomst vindt plaats om 14.00h, met uitzondering van oscar, die om 13.30h wordt verwacht :P, zoals bepaald in de vorige vergadering buiten de notulen om.

Agenda

 1. Kiezen/aanwijzen van een vergaderingsvoorzitter en notulist (eenmalig, niet de functie in het bestuur).
 2. Woord van welkom
 3. vaststellen agenda
 4. Bespreking huidige situatie en ligging in tijdschema: Wat is al geregeld, wat moet nog afgesproken worden, wanneer gebeurt dat?
 5. Vaststellen welke taken gewenst zijn om uitgevoerd te worden door het bestuur.
 6. Aan de hand van takenlijst vaststellen aantal oprichtingsbestuursposten en de takenpakketten.
 7. Samenstellen oprichtingsbestuur.
 8. Verdelen takenpakketten
  1. Wie stelt zich beschilbaar voor welke pakketten, wie is het meest geschikt op welke post?
  2. Het maken van onderlinge afspraken
 9. Bepaling welk pad nu gevolgd dient te worden, het eventueel maken van afspraken betreffende verdere bijeenkomsten, met de notaris, het opsturen van notulen, huishoudelijke reglementen etc.
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting en heenzending
  1. Speech
  2. Afwassen
  3. Opruimen