Weg/Bank

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
ConceptstatutenConceptreglement
Consensus bereiken
FAQIssues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillenNotulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst VWN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
Statuten VWN (en) overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's


Of we nu een vereniging of een stichting kiezen; als Wikimedia-instelling hebben we een bankrekening nodig. Zonder bankrekening kun je als organisatie niet deelnemen aan het betalingsverkeer en kunnen we moeilijk giften ontvangen.

Om een rekening te openen zijn handtekeningen nodig van de bestuurders, en dienen de statuten en de legitimatie van de bestuurders aan de bank te worden getoond. (Bestuurders hoeven niet in persoon te verschijnen bij het kantoor van de Wikimedia-instelling; ze kunnen eventueel hun handtekening zetten op een lokaal kantoor.)

De mogelijkheden die geboden worden verschillen drastisch. De ABN-Amro bank liet bij mij (=GerardM) geen positieve indruk achter, maar misschien was de medewerker die ik heb gesproken van de verkeerde afdeling. Bij de Rabobank kreeg ik een betere indruk. Allerlei scenario's werden besproken.

Heb nu ook met de ING gesproken. GerardM 31 mrt 2005 13:00 (UTC)

Meta:Donations:Putting your money where your mouth is

Indien we de donateurs willen emanciperen door hen de bestemming van hun donatie te laten bepalen, bestaat de mogelijkheid hiervoor het electronisch acceptgiroformulier te laten gebruiken. In een acceptgiro formulier kan het betalingskenmerk gevuld worden. Dit wordt bij de download van mutaties apart gevonden. Dit kan voldoen aan een negen/elf proef en daarmee kan het rechtstreeks naar een rekening in de boekhouding geboekt worden.

Dit blijkt mogelijk, er blijkt een vergunning voor nodig om acceptgiro's te mogen drukken. Dit is iets wat voor een ledenadministratie handig kan zijn. GerardM 31 mrt 2005 13:00 (UTC)

Administratieve mogelijkheden

De Rabobank kan bepaalde mensen uit onze organisatie het mogelijkheid geven betalingen voor te bereiden, te fiatteren of om alleen een en ander in te zien. Ze hebben software waarmee de financiële gegevens gekoppeld aan een ledenadministratie beschikbaar zijn. Kortom dit is plezierig.

Rekening Foundation?

Ik heb niet gevraagd of de Wikimedia Foundation een rekening kan hebben met al deze mogelijheden.. dinsdag...

Ik ben hier vandaag op verder gegaan. Ik hoor hier van drie banken meer over. Ik overweeg ING Rabobank en toch nog ABN-Amro, het gesprek doe ik over met iemand van de zakelijke afdeling. GerardM 31 mrt 2005 13:00 (UTC)

Kosten

Beide banken gaven hun huidige tarieven mee. Beide banken hebben info op het internet.