Algemene ledenvergaderingen

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ALV in het najaar van 2013

Wikimedia Nederland is een vereniging met leden en kent dus Algemene ledenvergaderingen (ALV). De ALV is het hoogste orgaan van WMNL en vindt tenminste één keer per jaar plaats. Het is de gewoonte geworden dat de leden zowel in het voorjaar als ook in het najaar bij elkaar komen. Een algemene bestuursverkiezing is gebruikelijk in het voorjaar. Een ALV duurt meestal vanaf het begin van de middag tot aan het einde van de middag. Na afloop is er gelegenheid om iets met elkaar te drinken op kosten van WMNL.

Komende ALV'-en

ALV 2024

 • najaars ALV: bestuursverkiezingen, jaarplan en begroting. Datum nog te bepalen.

Gehouden ALV's met aantal aanwezigen

Behalve de notulen zijn er ook andere documenten voor een ALV.

 • 2024-06-08 (nr. 38): voorjaars-ALV met bespreking jaarrekening 2023 en verkiezingen bestuursleden. (14 stemgerechtigde leden, 7 machtigingen, 4 stafleden zonder stemrecht)
 • 2023-09-30 (nr. 37): najaars-ALV met bespreking jaarplan en begroting 2024, verlengen looptijd Meerjarenstrategie en verkiezing leden BVR commissie (19 stemgerechtigden, 9 machtigingen, 2 stafleden zonder stemrecht)
 • 2023-04-22 (nr. 36): voorjaars-ALV met bespreking jaarverslag en jaarrekening 2022 en introductie nieuw Beleid Vriendelijke Ruimtes (21 stemgerechtigden leden, 2 machtigingen, 4 stafleden zonder stemrecht)
 • 2022-10-29 (nr. 35): najaars-ALV met bespreking jaarplan en begroting 2023, de verkiezing van 4 bestuursleden, vaststellen contributie 2023 (23 stemgerechtigden leden, 3 machtingen, 4 stafleden zonder stemrecht)
 • 2022-04-23 (nr. 34): voorjaars-ALV met bespreking jaarverslag en jaarrekening 2021 en Meerjarenstrategie 2022-20224. (27 stemgerechtigde leden en 3 machtigingen, 2 stafleden zonder stemrecht)
 • 2021-09-25 (33): najaars-ALV met bespreking decharge bestuur beleid 2020, jaarplan en begroting 2022. (22 stemgerechtigde leden en 4 machtigingen, 3 stafleden zonder stemrecht)
 • 2021-04-17 (32): voorjaars-ALV met bespreking jaarverslag en jaarrekening 2020, de verkiezing van bestuursleden. (31 stemgerechtigde leden en 3 machtigingen, 4 stafleden zonder stemrecht)
 • 2020-09-26 (nr. 31): de uitgestelde ledenvergadering van april, inclusief de bespreking van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019, de verkiezing van drie bestuursleden, decharge bestuur 2019, en het vaststellen van het jaarplan en de begroting voor 2021. (29 stemgerechtigde leden en 1 machtiging, 3 stafleden zonder stemrecht).
 • 2020-04-18 (nr. 31): voorjaars-ALV met bespreking jaarverslag en jaarrekening 2019 en bestuursverkiezing. De vergadering is afgelast i.v.m. het coronavirus. Zie voor een toelichting: Bericht aan de leden.
 • 2019-09-28 (nr 30): najaars-ALV met bespreking decharge bestuur beleid 2018, jaarplan en begroting 2020. (19 stemgerechtigde leden en 3 machtigingen, 3 stafleden zonder stemrecht en 2 gasten).
 • 2019-04-13 (nr 29): voorjaars-ALV met bespreking Jaarverslag en jaarrekening 2018 en bestuursverkiezing. (20 stemgerechtigde leden en 4 machtigingen, 2 stafleden zonder stemrecht).
 • 2018-09-29 (nr 28): najaars-ALV met bespreking Jaarplan en begroting 2019 en statutenwijziging. (36 stemgerechtigde leden en 5 machtigingen. 6 aanwezigen zonder stemrecht. 2 leden na afloop van de vergadering).
 • 2018-04-14 (nr 27): voorjaars-ALV met bespreking Jaarverslag en Jaarrekening 2017 en voorstellen wijziging statuten. (17 stemgerechtigde leden en 5 machtigingen, 3 stafleden zonder stemrecht).
 • 2017-09-23 (nr 26): najaars-ALV met Jaarplan 2018 en begroting (12 stemgerechtigde leden + 2 machtigingen, 2 stafleden zonder stemrecht).
 • 2017-04-22 (nr 25): voorjaars-ALV. Agendapunten: Jaarverslag 2016, discussie over wijziging statuten en bestuursverkiezingen.
 • 2016-09-24 (nr 24): najaars-ALV over het Strategieplan 2017 - 2020 en het Jaarplan 2017 (18 stemgerechtigde leden + 4 machtigingen, 2 stafleden zonder stemrecht)
 • 2016-04-16 (nr.23): voorjaars-ALV met goedkeuring jaarverslag 2015, (25 leden, 6 machtigingen, 2 stafleden zonder stemrecht)
 • 2015-09-26 (nr. 22): najaars-ALV met Jaarplan 2016 en begroting 2016.
 • 2015-04-18 (nr. 21): voorjaars-ALV met goedkeuring jaarverslag 2014 en bestuursverkiezingen, 23 (+ 3 stafleden zonder stemrecht)
 • 2014-09-20 (nr. 20): najaars-ALV over het Jaarplan 2015, 18 (+ 2 stafleden zonder stemrecht)
 • 2014-03-29 (nr. 19): voorjaars-ALV met bestuursverkiezingen, 21 (+ 2 stafleden + 1 bewerker zonder stemrecht + 2 gastsprekers)
 • 2013-09-21 (nr. 18): najaars-ALV over het Jaarplan 2014, 15 (+ 2 stafleden + 1 gast)
 • 2013-03-23 (nr. 17): voorjaars-ALV met bestuursverkiezingen, 21 (+ 3 niet-leden, zonder stemrecht)
 • 2012-09-23 (nr. 16): najaars-ALV over het Jaarplan 2013 en de strategie 2013-2015, 15 (+ 3 niet-leden / mensen zonder stemrecht)
 • 2012-03-24 (nr. 15): voorjaars-ALV met bestuursverkiezingen, 26
 • 2011-10-22 (nr. 14): najaars-ALV over het Jaarplan 2012, 13
 • 2011-04-02 (nr. 13), 14 (+ "presentielijst onvolledig")
 • 2011-01-15 (nr. 12), 14
 • 2010-10-09 (nr. 11), 20
 • 2010-06-26 (nr. 10), 17 (+ 1 niet-lid)
 • 2010-03-13 (nr. 9), 24
 • 2009-10-24 (nr. 8), 18
 • 2009-06-06 (nr. 7), 19
 • 2009-01-31 (nr. 6), 27 (+ twee niet-leden)
 • 2008-09-14 (nr. 5), 19
 • 2008-03-29 (nr. 4), 22 (+ 1 niet-lid)
 • 2007-04-21 (nr. 3), 12
 • 2007-01-06 (nr. 2), 12 (+ 2 niet-leden)
 • 2006-06-18 (nr. 1), 11 (+ 2 niet-leden)

Vergaderingen vóór de oprichting

 • 2006-03-05, 12
 • 2006-01-29, 8
 • 2005-12-04, 7
 • 2005-11-20, 8
 • 2005-09-11, 11

Zie ook