Archief/Conceptstatuten e.d./Oprichting organisatie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.


Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
ConceptstatutenConceptreglement
Consensus bereiken
FAQIssues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillenNotulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst VWN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
Statuten VWN (en) overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's
Dit artikel gaat over het oprichten van een organisatie.
Voor de Vereniging, zie Vereniging Wikimedia Nederland.

Dit Wikimedia-project bestaat om de ins en outs van de (momenteel nog op te richten) Nederlandse Stichting of Vereniging Wikimedia te bespreken. Doorlopende discussie over deze wiki en de oprichting van een organisatie in Wikimedia:De kroeg.

Aankondigingen betreffend in real life bijeenkomsten: Wikimedia:Ontmoeten.

Antwoorden op Veelgestelde Vragen lees in je in de FAQ.

Doel van de organisatie

Het doel van de organisatie in Nederland is om de Wikimedia Foundation te ondersteunen met haar activiteiten in Nederland. De organisatie is NIET gelieerd aan de Nederlandstalige projecten. De organisatie onderschrijft de doelen zoals die door de Foundation zijn geformuleerd, en zal de projecten in Nederland ondersteunen. De doelen van de organisatie zijn daarmee van algemeen belang.

Aard van de activiteiten

De organisatie zal zich manifesteren als een zakelijke vertegenwoordiger voor de Foundation. Activiteiten als fondsenwerving en fungeren als lokale gesprekspartner zijn hier belangrijk. Wanneer vanuit de Nederlandse gemeenschap de wens bestaat aan met name financiële ondersteuning voor activiteiten als een bijeenkomst of het geven van presentaties over Wikimedia en haar projecten, dan wordt die ondersteuning gegeven.

Bestuur van de organisatie

Voor de leden van een bestuur geldt dat ze, net als de organisatie, een draagvlak hebben in de Wikimedia-gemeenschap. Dit draagvlak heeft twee peilers; de Foundation en de Nederlandse gemeenschap.

De relatie met de projecten

In principe is er geen directe relatie; de organisatie ondersteunt de projecten waar dat van toepassing is. Activiteiten in de projecten worden niet door het bestuur van de organisatie ontplooid.

Te regelen zaken voor oprichting van een nl-wikimedia-organisatie:

Artikelen die te maken hebben met de oprichting graag op logische wijze vanaf deze pagina linken, zodat de mensen niet te lang hoeven te zoeken.

Tijdlijn

GerarM had de volgende tijdlijn bedacht: Volgorde beslissingen/handelingen:

Een voorstel conceptstatuten voor een vereniging is te lezen op Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland
Een voorstel conceptstatuten voor een stichting is te lezen op Conceptstatuten Stichting Wikimedia Nederland
Er is ook al een pagina Conceptreglement

Stappenplan

Dit is het stappenplan van Oscar:

1. WAAROM?

eerst de noodzaak op langere termijn voor een organisatie vaststellen, in nauwe samenwerking met de board. pas als deze stap is afgerond naar de volgende stap, niet eerder!

2. WAARTOE?

pas dan de doelstelling van de organisatie formuleren, zodanig, dat die voor iedereen begrijpelijk is en kan worden omschreven, af en toe in overleg met de projecten en de board. pas als deze stap is afgerond naar de volgende stap, niet eerder!
Wat we willen is te lezen op Overleg:Doelstelling

We zitten nu bijna hier in het stappenplan


3. WAT?

daarna de (deels voorhanden) informatie over de diverse organisatievormen toetsen aan de overeengekomen doelstelling. hierover kunnen de meningen verschillen, er moet over worden gestemd met een looptijd van 4 weken. de board heeft geen deel meer aan deze stap. pas als deze stap is afgerond naar de volgende stap, niet eerder!
Naast een vereniging of een stichting is door RonaldB een duplicaat gemaakt Overeenkomsten/verschillen Stichting/Vereniging - helaas is de discussie versnipperd. Dedalus 15 sep 2005 07:49 (UTC)

4. WIE?

komen tot vaststelling van de personen die in het bestuur van de organisatie actief zullen zijn, in nauw overleg met de projecten. pas als deze stap is afgerond naar de volgende stap, niet eerder!

5. HOE?

opstellen van conceptstatuten, vorming van de organisatie, oprichting van de organisatie.

--uit archief van de kroeg hier geplaatst - we zitten in stap 1. Dedalus 20 mei 2005 12:32 (UTC)

Een voorstel conceptstatuten voor een vereniging is te lezen op Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland
Een voorstel conceptstatuten voor een stichting is te lezen op Conceptstatuten Stichting Wikimedia Nederland
Op 1 pagina in 2 kolommen Voorstellen naast elkaar
Er is ook al een pagina Conceptreglement

Nadere uitwerking Tijdlijn

Quistnix heeft de tijdlijn nader uitgewerkt:

 1. Wat we willen - doelstelling - overleg:doelstelling
  Chat Quistnix-Dedalus 13 mei 2005
  1. De Wikimedia Foundation
  2. Artikel 24
  3. Alleen Nederland? Of ook Vlaanderen?
  4. Willen we wel of geen leden - wie zijn dat, leden? Wie zouden stemgerechtigd zijn?
   1. Brief van de belastingdienst hierover
 2. Kiezen: Een vereniging of een stichting overleg:een vereniging of een stichting IRC chat 6-mei-2005 Conclusies IRC chat
  1. Vereniging
  2. Stichting
 3. Bestuurders: secretaris aanstellen (i.v.m. vestigingsplaats)
 4. Statuten: Voor een vereniging: Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland, voor een stichting: Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland.
  De discussie over de conceptstatuten van Wikimedia Nederland is geplaatst op Overleg:Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland. Enkele keuzeonderdelen hebben een eigen pagina gekregen, en het commentaar daarover is op de overlegpagina's gezet. Dit betreft:
  1. Standaardmodel statuten Vereniging, Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland (oud: Conceptstatuten Vereniging) of
  2. Standaardmodel statuten Stichting, Conceptstatuten Stichting Wikimedia Nederland (oud: Conceptstatuten Stichting)
  3. ter vergelijking met andere reeds bestaande 'local chapters'=afdelingen Franse statuten Duitse statuten
 5. Erkenning als 'local chapter'=afdeling van de Wikimedia Foundation Inc. aanvragen bij de 'board'.
 6. Oprichtingsvergadering
  1. oprichters/bestuurders stichting komen bij elkaar, besluiten tot het oprichten van een stichting en stellen statuten vast, of
  2. leden van op te richten vereniging komen bij elkaar in een algemene vergadering, besluiten tot het oprichten van een vereniging, kiezen een bestuur en stellen statuten vast
 7. Accorderen statuten en reglementen bij belastingdienst
 8. Passeren oprichtingsakte bij notaris
 9. Inschrijven KvK
 10. Openen bankrekening